کد خبر: ۵۸۵۳
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۸۷ - ۱۸:۱۱
اينكه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي حاضر به پذيرش حقيقت نبوده و مرتباً حقايق گذشته و حال آن دانشگاه را به نادرستي انكار و تكذيب كرده و ادعاهاي بدون سند و مدرك خود را تكرار مي كند، هيچ جاي تعجبي ندارد. زيرا مدت مديدي است كه انكار واقعيات، تمكين نكردن در برابر قانون و مقررات كشور، ارائه گزارش هاي دروغين و دادن آمار و اطلاعات كذب به مردم و مسئولان و ... به رويه اصلي و سنت حسنه !؟ مديريت عاليه دانشگاه آزاد اسلامي تبديل شده است.
به گزارش"جهان" دكتر عليرضا زاكاني در پاسخ به جوابيه دانشگاه آزاد اسلامي درباره سخنراني اش در جامعه اسلامي دانشجويان توضيحاتي منتشر كرد.

متن اين توضيحات به شرح ذيل است:
با احترام پيرو درج جوابيه مورخ 30/7/1387 دانشگاه آزاد اسلامي درباره سخنراني اينجانب در اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان سراسر كشور، مستدعي است جهت تنوير افكار عمومي و اطلاع مردم شريف ايران اسلامي، توضيحات ذيل را منتشر نماييد:
1- توضيحات مديريت خانوادگي حاكم بر دانشگاه آزاد اسلامي درخصوص وكالتنامه آقاي جاسبي به برادرشان بسيار جالب و البته داراي نكات فراوان مي باشد. ايشان در جوابيه هاي خود مدعي هستند كه :
"وكالتنامه مذكور سندي است كه آقاي دكتر جاسبي در آستانه تشرف به حج به علت غيبت نسبتاً طولاني صرفاً در حيطه امور شخصي و خانوادگي به برادر خويش تفويض نموده و اين رويه اي است كه تقريباً تمامي اشخاص - نوعاً پرمشغله- كه عازم مسافرت هاي طولاني و خارج از كشور هستند به آن مبادرت مي ورزند".
1-1- جناب آقاي دكتر جاسبي در حالي وكالتنامه مورد نظر را "صرفاً در حيطه امور شخصي و خانوادگي" قلمداد نموده اند كه هر فردي با حداقل اطلاعات حقوقي، با مرور وكالتنامه مذكور مشاهده خواهد نمود كه در هيچ كجاي اين وكالتنامه قيدي در خصوص "امور شخصي و خانوادگي" ذكر نشده ووكالتنامه بصورت همه جانبه و عام تنظيم شده و همه امورات شخصي و غير شخصي و مناصب حقوقي را شامل مي گردد.
البته از جناب آقاي دكتر جاسبي كه طي نامه مورخ 28/7/84 در پاسخ به درخواست هيات تحقيق و تفحص مجلس، دانشگاه آزاد اسلامي را همطراز مؤسسات خصوصي قلمداد كرده و آن را از نظارت مجلس خارج دانسته است، هيچ جاي تعجبي ندارد كه وكالتنامه عام مورد نظر را نيز امور شخصي درنظر بگيرند !؟
نكته قابل توجه اين است كه برابر اسناد موجود برخي از اموال و املاك دانشگاه آزاد اسلامي از جمله بخشي از املاك بسيار گران قيمت خارج از كشور اين دانشگاه بنام شخص آقاي دكتر جاسبي مي باشد كه با وكالتنامه مورد نظر همگي آنان در اختيار برادر آقاي دكتر جاسبي قرار گرفته است. علاوه بر آنكه وكالت در مناصب دانشگاهي و امورات مربوطه وجاهت قانوني نداشته و اساساً خارج از عرف و بديهيات اوليه اين امر صورت گرفته است و بايد آقاي دكتر جاسبي و برادر ايشان آقاي مهندس عباس جاسبي نسبت به آن پاسخگو بوده و دليل و مجوز اين موضوع را به افكار عمومي ارايه دهند.
2-1- جناب آقاي دكتر جاسبي اظهار داشته اند كه "در آستانه تشرف به حج و به علت غيبت طولاني" وكالتنامه مورد نظر را به برادرشان داده اند. ان شاء اله حج جناب آقاي جاسبي مقبول بوده باشد، اما بررسي اسناد نشان مي دهند كه در سند بعدي دفترخانه 611 و در همان تاريخ برادر آقاي دكتر جاسبي نيز طي وكالتنامه اي تمام اختيارات تفويض شده از سوي آقاي دكتر جاسبي را به ايشان وكالت داده اند. يعني دو نفر با تمامي اختيارات و امورات مشابه يكديگر آنهم بصورت وكالت بلاعزل اختياردار انجام امور يكديگر گرديده اند!؟ لابد برادر آقاي دكتر جاسبي نيز در آستانه تشرف به حج بوده و به علت غيبت طولاني اختيارات تفويضي از سوي برادر را مجدداً در همان تاريخ به آقاي دكتر جاسبي كه ايشان نيز در آستانه سفر طولاني حج بودند، وكالت داده اند !؟
3-1- شايسته است جناب آقاي دكتر جاسبي تعريف خود را از سفر نسبتاً طولاني حج بيان نموده و تاريخ آن را اعلام كنند و جهت روشن شدن موضوع متن اين وكالت نامه را نيز منتشر نمايند تا صحت ادعاي ايشان برهمگان معلوم گردد.
2- مديريت غيرقانوني دانشگاه آزاد اسلامي در ادعاي نادرست ديگري اظهار داشته است كه اعضا و كارشناسان هيئت تحقيق و تفحص خارج از مأموريت هيئت تحقيق و تفحص و بر خلاف قانون و شرع "به گونه اي گسترده و طولاني به تجسس در سطح دفتر خانه هاي اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و املاك در سراسر كشور پرداخته اند و ..."
1-2- شايد انتظار واهي جناب آقاي دكتر جاسبي و مديريت خانوادگي حاكم بر دانشگاه آزاد اسلامي بر اين بود كه همانند برخي ديگر از دستگاه هاي نظارتي بر آن دانشگاه كه مديران كليدي آنها با عضويت غيرقانوني در هيئت علمي آن دانشگاه وامدار و وابسته به مديريت غيرقانوني دانشگاه شده بودند، نحوه فعاليت و مأموريت هاي هيئت تحقيق و تفحص را نيز ايشان مشخص و ابلاغ مي نمود !؟
هرچند كه تلاش هايي نيز از سوي برخي وابستگان به ايشان در مجلس براي اخلال در امر تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي صورت گرفت اما به لطف الهي اين اقدامات نادرست مانع انجام وظايف اين هيئت نگرديد.
2-2- رجوع كارشناسان هيئت تحقيق و تفحص به دفتر خانه هاي اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و املاك به اين علت بود كه بررسي هاي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي نشان مي داد كه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي تخلفات گسترده اي را در حوزه تملك اراضي ملي و شهري كشور انجام داده و در زمره بزرگترين زمين خواران كشور در آمده است كه متأسفانه مسئولان دانشگاه از همكاري با نهادهاي مسئول براي پاسخگويي به نحوه كاربري از اراضي مذكور استنكاف ورزيده و از همكاري خودداري كرده بودند. با بررسي انجام شده متأسفانه اسناد بدست آمده از سوي هيئت تحقيق و تفحص حاكي از انجام تخلفات گسترده تر در مقايسه با آنجه كميسيون اصل نود گزارش كرده بود را نشان مي داد!.
3-2- مأموريت ها و وظايف هيئت تحقيق و تفحص را آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تعيين نموده است و البته جناب آقاي دكتر جاسبي كه تجربه زيادي در رجوع به دفتر خانه هاي اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و املاك داشته و دارند !؟ بهتر از هر شخص ديگري مطلع مي باشند كه رجوع به اين دفاتر و بهره برداري از اسناد آنها مجوزهاي قانوني لازم را طلب مي نمايد. از اين رو به اطلاع آقاي دكتر جاسبي مي رساند كه رجوع به دفاتر كاملاً قانوني، مشروع و با مجوز عاليترين مقامات قضايي كشور و دقيقاً در راستاي وظايف و مأموريت هاي هيئت تحقيق و تفحص صورت گرفته است.
3- مديريت غيرقانوني حاكم بر دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه خود مدعي شده اند كه "هيچ شخص حقيقي و حقوقي در دانشگاه آزاد اسلامي ذينفع نبوده و حتي يك ريال از اموال دانشگاه توسط احدي قابل برداشت نبوده و نخواهد بود". ايشان در بخش ديگري از جوابيه خود بيان نموده اند كه "تمامي وجوه حاصل از اخذ شهريه صرف هزينه هاي جاري و عمراني دانشگاه گرديده است".
همچنين در بخش ديگر از جوابيه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي اين ادعاي جالب مطرح شده است: "ادعاي عوامفريبانه مبني بر تعلق حتي ديناري از اموال و دارايي هاي دانشگاه آزاد اسلامي به رييس و يا هر شخص ديگر صرفاً افترايي بي اساس و بي اعتبار محسوب مي گردد."
اسناد و مدارك فراوان از انتفاع مادي و معنوي افراد و شخصيت هاي مختلف از دانشگاه آزاد اسلامي كه عمدتاً با اطلاع و يا با دستور مستقيم جناب آقاي دكتر جاسبي صورت پذيرفته موجود است. بيان برخي از اين موارد در آينده نزديك بيش از گذشته صحت گفتار و كردار مديريت غيرقانوني دانشگاه آزاد اسلامي را نمايان مي سازد اما بطور نمونه :
1-3- پرداخت صدها ميلياردها ريال حقوق و دستمزد از شهريه دانشجويان محترم دانشگاه ازاد اسلامي، به عده كثيري از عناصري كه بدون داشتن شرايط عضويت در هيئت علمي دانشگاه تنها با دستورات غيرقانوني آقاي دكتر جاسبي در كنار ساير اساتيد خدوم اين دانشگاه به كرسي استادي نائل آمده اند آيا از مصاديق انتفاع مادي و معنوي از دانشگاه آزاد اسلامي نيست !؟ استخدام غيرقانوني و بر خلاف ضوابط اعضاي خانواده جناب آقاي دكتر جاسبي و نيز آشنايان و سفارش شدگان به ايشان به عنوان عضو هيئت علمي، مسئولان و يا كارمندان دانشگاه آزاد اسلامي را آيا مي توان انتفاع مردم از دانشگاه آزاد اسلامي نام نهاد و يا انتفاع مادي و معنوي مديريت خانوادگي حاكم بر آن دانشگاه !؟
2-3- پرداخت ميلياردها تومان از شهريه دانشجويان در پروژه زرينه دانشگاه آزاد اسلامي افزون بر قراردادهاي منعقده، كه اغلب آنها با دستور و دخالت مستقيم آقاي دكتر جاسبي و در فاصله سال هاي 80 تا 84 صورت گرفته است ، به چه منظور بوده است. شايان ذكر است كه مدير اين پروژه، برادر همسر مهندس عباس جاسبي (برادر آقاي جاسبي) بوده اند كه علاوه بر داشتن سمت مدير پروژه حصارك و معاونت عمران واحد علوم و تحقيقات با پيگيري آقاي دكتر جاسبي به سمت پروژه زرينه نيز منصوب گرديده بودند ؟! ميلياردها تومان تخلف در پروژه هاي عمراني حصارك به مديريت برادر همسر مهندس عباس جاسبي به چه منظور صورت گرفته است ؟!
3-3- واگذاري املاك واقع در بهترين نقاط تهران كه با نام رسمي دانشگاه آزاد اسلامي خريداري گرديده به مؤسسه متعلق به آقاي دكتر جاسبي و همسر وي، آيا انتفاع از دانشگاه آزاد اسلامي نمي باشد ؟ جالب آنكه يكي از همين املاك سال ها بعد به دانشگاه آزاد اسلامي تهران شمال اجاره داده شده و به طريقي ديگر بهره گيري مضاعفي انجام مي پذيرد.!! آيا پرداخت هزينه خريداري از اين دست املاك از محل شهريه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي آن هم با شرايط آن چناني و انتقال آن به نام آقاي جاسبي و همسرشان انتفاع از دانشگاه آزاد اسلامي نمي باشد ؟ ملك موقوفه هدايت واقع در بهترين منطقه پاسداران تهران با مساحت بيش از 900 مترمربع با بهترين امكانات رفاهي كه بايستي مورد استفاده دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي قرار مي گرفت، مورد بهره برداري شخصي و خانوادگي چه كساني بوده است ؟
4-3- روزنامه آفرينش كه قرار بود در تملك و زير مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي باشد چگونه هم اكنون بصورت خصوصي توسط آقاي دكتر جاسبي و برادرشان آقاي مهندس عباس جاسبي اداره مي گردد !؟
5-3- ميلياردها تومان تخلف در پرونده آقاي س. ن از آشنايان جناب آقاي دكتر جاسبي آيا انتفاع از نام دانشگاه آزاد اسلامي نبوده است !؟
6-3- دادن سمت هاي متعدد چندين ساله به بستگان و نزديكان آقاي دكتر جاسبي آيا انتفاع خانواده ايشان از دانشگاه آزاد اسلامي نيست ؟ تصدي غيرقانوني سمت رياست دانشگاه آزاد اسلامي آيا از مصاديق بارز انتفاع و سوء استفاده از سرمايه هاي مادي و معنوي آن دانشگاه نمي باشد ؟! و ...
4- مديريت خانوداگي حاكم بر دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه هاي خود نه تنها به بسياري از تخلفات مورد اشاره بنده اشاره اي نكرده و ترجيح داده است تا در قبال آنها سكوت پيشه كند بلكه در ادعايي خلاف واقع مدعي شده است كه به اظهارات قبلي اينجانب درباره تخلفات عديده مديريت آن دانشگاه از طريق رسانه ها به تفضيل و به كرات پاسخ داده اند !؟
اينكه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي حاضر به پذيرش حقيقت نبوده و مرتباً حقايق گذشته و حال آن دانشگاه را به نادرستي انكار و تكذيب كرده و ادعاهاي بدون سند و مدرك خود را تكرار مي كند، هيچ جاي تعجبي ندارد. زيرا مدت مديدي است كه انكار واقعيات، تمكين نكردن در برابر قانون و مقررات كشور، ارائه گزارش هاي دروغين و دادن آمار و اطلاعات كذب به مردم و مسئولان و ... به رويه اصلي و سنت حسنه !؟ مديريت عاليه دانشگاه آزاد اسلامي تبديل شده است.
قطعاً مردم فهيم و عزتمند ايران اسلامي و نيز دانشگاهيان و نخبگان تيزبين و هوشيار جامعه به راحتي تشخيص
مي دهند كه مطالب ارائه شده از سوي چه كساني مستند به مدارك متقن بوده و مديريت چه دانشگاهي با كلي گويي، ارائه مطالب نادرست و خطاب كردن منتقدان خود با الفاظ زشت و ناشايستي سعي در فرار از واقعيات داشته و در اين ميان با بيان انبوهي از مطالب خلاف واقع و نادرست و استمداد از شبكه نيروي انساني وامدار خود درصدد سرپوش گذاشتن به تخلفات گسترده خويش هستند. بررسي و اشاره اي گذرا به بخش كوچكي از اين ادعاها و مطالب نادرست مطرح شده از سوي مديريت غيرقانوني دانشگاه آزاد اسلامي خالي از لطف نخواهد بود:
1-4- در سخنراني خويش در اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان مطالبي را درباره پروژه "زرينه دانشگاه آزاد اسلامي" بيان داشتم. اعلام نمودم كه در اين پروژه كه مدير آن نيز آقاي "ع - ح ا" (برادر همسر مهندس عباس جاسبي) بودند با دستور مستقيم آقاي دكتر جاسبي ميلياردها تومان افزون بر آنچه مدير پروژه تعهد كرده بود تا ظرف مدت دو سال اين پروژه عمراني را ساخته و تحويل دهد، به پيمانكار از محل شهريه دانشجويان پول پرداخت شده است ولي پروژه اي كه قرار بود تا حداكثر در سال 82 كاملاً به بهره برداري برسد تا سال 85 تنها 35% پيشرفت فيزيكي داشته است، در حالي كه بيش از دو برابر اصل قرارداد تا آن زمان به پيمانكار پول پرداخت شده است. حال بايد از آقاي دكتر جاسبي پرسيد كه در چه زمان و كجا درخصوص اين پروژه به كرات و به تفصيل از طريق رسانه ها اطلاع رساني نموده اند كه در جوابيه مورخ 30/7/87 خود به نادرستي مدعي پاسخگويي به اين موضوع شده اند ؟!
2-4- در سخنراني خود در اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان اظهار داشتم كه در مجلس هفتم پرونده هاي
زمين خواري هاي دانشگاه آزاد اسلامي در كميسيون اصل نود مجلس بررسي شد و مشخص گرديد كه اين دانشگاه در زمره 5 زمين خوار بزرگ كشور است. جالب آنكه مديريت غيرقانوني دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه اخير خود مدعي است پيش از اين به كرات در خصوص اين تخلفات از طرق رسانه ها اطلاع رساني نموده است. كي و كجا و چگونه و از طريق كدام رسانه در باره اين اظهارت بنده اطلاع رساني شده است !؟
3-4- مديريت عاليه دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه مورخ 30/7/87 خود مدعي شده است كه از بدو تأسيس تاكنون پاسخگوي انواع پرسش هاي موردي و يا بازرسي هاي سيستماتيك مراجع ذي صلاح بوده است !؟
براي بررسي صحت اظهارات مديريت دانشگاه آزاد اسلامي در اين زمينه از ميان مدارك و مستندات فراوان به يك مورد اشاره مي گردد. در همان گزارش كميسيون اصل نود مجلس هفتم از پرونده هاي زمين خواري هاي دانشگاه آزاد اسلامي درباره نحوه همكاري مديريت غيرقانوني حاكم بر آن دانشگاه چنين ذكر شده است: "بخش ب - بند (4/1) : مسئولين دانشگاه [آزاد اسلامي] امكان هرگونه نظارت بر نحوه بهره برداري، استفاده صحيح و طبق ضوابط قانوني و موافقت نامه هاي مورد تفاهم را از دستگاه هاي نظارتي بطور كلي سلب نموده اند". اين گزارش تأكيد مي دارد كه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي نه تنها به سئوالات مراجع نظارتي پاسخ نداده اند بلكه امكان نظارت اين دستگاه ها و مراجع ذي صلاح را نيز در اين زمينه بطور كلي سلب كرده اند !؟
4-4- بررسي يكي ديگر از مطالب نادرست ديگري كه در همين راستا از سوي آقاي دكتر جاسبي آنهم در برنامه اي
رسانه اي به مردم شريف ايران ارائه شده است نيز قابل توجه است. ايشان در برنامه تلويزيوني اتاق شيشه اي خبر 20:30 در پاسخ به سئوال خبرنگار برنامه درباره واگذاري اراضي دولتي بصورت رايگان از سوي دولت به دانشگاه آزاد اسلامي اينگونه بيان مي دارد كه دولت هيچ زميني را به رايگان به دانشگاه نداده و اگر هم چيزي بوده تمام پول آن را به دولت پرداخت كرده اند. آقاي دكتر جاسبي در مصاحبه ديگري نيز رسماً اعلام مي كند كه مديريت اين دانشگاه قانونمدار بوده و هيچگاه در برابر قانون ايستادگي نكرده است!؟
اما بررسي گزارش كميسيون اصل نود مجلس هفتم از پرونده هاي زمين خواري هاي دانشگاه آزاد اسلامي كه تنها يكي از گزارش هاي تخلفات مديريت عاليه آن دانشگاه است، نشان مي دهد كه جناب آقاي دكتر جاسبي در اين خصوص نيز اطلاعات و گزارش خلاف واقع و نادرستي را به مردم ارائه داده است. در بخشي از اين گزارش آمده است:
"بخش ب - بند (4/1) : سي و يك ميليون و شش صد و بيست هزار متر مربع از اراضي ملي و حدود 15 ميليون متر مربع از اراضي شهري در سراسر كشور به دانشگاه آزاد اسلامي بدون رعايت ضوابط قانوني با اقل بهاي ممكن و عمدتاً رايگان واگذار شده است. مسئولين دانشگاه [آزاد اسلامي] امكان هرگونه نظارت بر نحوه بهره برداري، استفاده صحيح و طبق ضوابط قانوني و موافقت نامه هاي مورد تفاهم را از دستگاه هاي نظارتي بطور كلي سلب نموده اند ".
حقيقت تلخ ديگر در اين مطلب است كه بررسي اسناد نشان مي دهد كه چگونه برخي مديران اصلي در سازمان ها و ارگان هاي واگذار كننده زمين به دانشگاه آزاد اسلامي، با دستور و مجوزهاي خاص و ويژه آقاي دكتر جاسبي برخلاف ضوابط به عضويت هيئت علمي آن دانشگاه در آمده و يا واجد ادامه تحصيلات در مقاطع بالاتر تحصيلي شده اند !؟
5-4- در سخنراني خود در جمع دانشجويان اظهار نمودم كه هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي از بدو تصويب اساسنامه آن دانشگاه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي هيچ نظارتي بر دو ركن هيئت امنا و رييس دانشگاه نداشته است.
اما مديريت غيرقانوني حاكم بر دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه مورخ 30/7/87 خود مدعي شده است كه در اين خصوص نيز در گذشته از طريق رسانه ها اطلاع رساني كرده است و علاوه بر آن، ايشان در اين جوابيه بيان داشته اند كه انبوهي از گزارش هاي خرد و كلان در مراجع نظارتي درباره آن دانشكاه موجود است !!!
بر طبق اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي وظيفه نظارت درون سيستمي اين دانشگاه بر عهده هيئت مؤسس آن دانشگاه گذارده شده است. حال آقاي دكتر جاسبي بايد پاسخگوي اين مطلب باشند كه از سال 1366 تا سال 1385 اين هيئت چندبار تشكيل جلسه داده است كه حال بخواهد بر اركان ديگر دانشگاه نيز نظارت داشته باشد ؟ انبوهي از گزارش هاي نظارتي اين هيئت در كجا بايگاني شده و چرا به اطلاع مردم شريف ايران كه صاحبان اصلي آن دانشگاه مي باشند، نرسيده است ؟
با كمال تاسف واقعيت اين است كه هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي تا سال 85 تنها دوبار در سال هاي 68 و 69 براي تعيين اعضاي چهار ساله هيئت امناي آن دانشگاه تشكيل جلسه داده و به دلايل نامعلوم تا سال 85 هيچ جلسه اي را نداشته است !؟ جالب توجه اينكه از سال 85 تا كنون نيز علي رغم تعيين اعضاي هيئت مؤسس جديد از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هيچ گزارش نظارتي اي از سوي اين هيئت منتشر نشده است.!!
6-4- در سخنان خود در جمع دانشجويان اظهار داشتم كه يكي از شگردهاي وامدار كردن برخي از مديران در كشور از سوي مديريت خانوادگي حاكم بر دانشگاه آزاد اسلامي، ارائه تسهيلات و سرويس هاي ويژه به مديران تحت عناوين مختلف بوده است. به همين دليل معمولاً در انتهاي بخشنامه هاي صادره از سوي مديريت دانشگاه از جمله بخشنامه هاي استخدام اعضاي هيئت علمي، بدون تصويب هيئت امناي قانوني دانشگاه ، بندي گنجانده مي شود كه به موجب آن رييس دانشگاه مي تواند افرادي را كه شرايط احراز هيئت علمي شدن را نداشته اند با دستور خاص و ويژه خود به عضويت هيئت علمي دانشگاه درآورد. اما مديريت عاليه دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه مورخ 30/7/87 خود مدعي است كه در خصوص اين اظهارات بنده قبلاً به كرار توضيح داده اند !! بهتر است جناب آقاي دكتر جاسبي مشخص مي فرمودند كه ايشان از طريق كدام رسانه در خصوص اين ظلم آشكار اطلاع رساني را انجام داده است ؟!
7-4- نمونه ديگر از ارائه اخبار و اطلاعات نادرست از سوي آقايي دكتر جاسبي به مردم و رسانه ها را مي توان در پرونده فروش سئوالات كنكور سال 82 و 83 دانشگاه آزاد اسلامي به كرات مشاهده نمود. ايشان در تاريخ 7/3/87 طي مصاحبه هاي با خبرگزاري مهر رسماً اعلام مي دارد كه در سال 82 يك سئوال واقعي هم لو نرفته و در همه موارد مشخص شده است كه سئوالات جعلي بوده است.
اما مدارك موجود در پرونده هاي قضايي و نيز گزارش ضابطين قضايي نظير وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و اطلاعات سپاه نشان
مي دهد كه در بسياري از موارد سئوالات واقعي لو رفته و به فروش رسيده است و جالب آنكه در برخي از اين
پرونده ها (كه جزئيات آنها در خرداد و تيرماه امسال منتشر گرديد) ، پيگيري هاي قضايي به هسته مركزي مديران دانشگاه آزاد اسلامي ختم گرديد كه ناگهان با اعمال نظر غيرقانوني يكي از مقامات ارشد قضايي تهران كه به كرات مشمول الطاف و دستورات ويژه خلاف قانون آقاي دكتر جاسبي گرديده بود، اين پرونده ها به نتيجه اصلي منجر نگرديد.
گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه كه خردادماه سال 87 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت گرديد،
گوشه اي از اين مراودات ناپسند ميان دادستان محترم تهران و مديريت خانوادگي حاكم بر دانشگاه آزاد اسلامي را به نمايش گذارده است.
8-4- انبوهي از اظهارات نادرست مديريت دانشگاه آزاد اسلامي و نيز سوء استفاده هاي مختلف آنان از نام و عنوان مسئولان عاليرتبه نظام در ادوار مختلف را مي توان در پرونده تصرف عدواني اراضي آقاي هادوي مشاهده كرد. بررسي تنها چند نمونه از آنها خالي از لطف نمي باشد:
- مديريت غيرقانوني دانشگاه آزاد اسلامي در بين سال هاي 1380 تا 1383 در مراجع مختلف حقوقي و قضايي رسماً و كتباً اعلام مي كند كه اراضي آقاي هادوي را سران سه قوه به آن دانشگاه واگذار كرده اند. اما نكته حائز اهميت در اين نكته است كه هر بار يك تاريخ جديدي را براي جلسه سران سه قوه اعلام مي كنند و يكبار اعلام مي كنند كه دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1358 اين اراضي را از سران سه قوه دريافت داشته است. در حالي كه در سال 58 اصلاً دانشگاه آزادي تشكيل نشده بود كه سران سه قوه بخواهند زميني را به ايشان واگذار كنند !!؟ يكبار ديگر سال 61 به عنوان تاريخ واگذاري بيان مي گردد. بار ديگر سال 63 و يكبار سال 67 و در نهايت سال 66 به عنوان تاريخ واگذاري اعلام مي گردد !؟
بالاخره مشخص نمي شود كه كداميك از تاريخ هاي اعلام شده در بالا حقيقت داشته است. نكته تأسف انگيز در اين نكته است كه اساساً واگذاري اي در اين خصوص انجام نگرفته و بيان حداقل 5 تاريخ متفاوت در اين زمينه از سوي مديريت عاليه دانشگاه آزاد اسلامي خود بيانگر نيات و اهداف ايشان در اين زمينه مي باشد.
- در فيلمي كه اخيراً از سوي دانشگاه آزاد اسلامي منتشر شده است اعلام مي گردد كه آقاي دكتر جاسبي در تاريخ 20/1/1369 طي نامه اي از حضرت آيت اله خامنه اي (مدظله العالي) رييس جمهور وقت ! درخواست مي نمايد تا واگذاري اراضي آقاي هادوي به دانشگاه آزاد اسلامي، اجرايي گردد. گو آنكه جناب آقاي دكتر جاسبي به دليل كم حافظه بودن فراموش كرده بودند كه در آن تاريخ حضرت آيت اله خامنه اي (مدظله العالي) رييس جمهور وقت نبوده بلكه رهبر معظم انقلاب اسلامي بودند !؟
- جناب آقاي دكتر جاسبي رسماً در تاريخ 25/5/87 اظهار مي دارند كه اراضي آقاي هادوي متعلق به ايشان نبوده و كل اراضي مورد بحث كه 40 هكتار بوده است از سوي سران به قوه به دانشگاه واگذار شده است. داستان جالب سران سه قوه در بالا بدان اشاره شد اما بررسي اسناد نشان مي دهد كه تنها يكي از پلاك هاي اراضي آقاي هادوي كه هم اكنون در تصرف دانشگاه است تنها بيش از 140 هكتار وسعت داشته است !؟
9-4- نمونه اي از اين رفتار نادرست و غيراخلاقي را نيز مي توان در گزارش هاي عالي ترين مراجع رسمي و انتظامي كشور نيز ملاحظه نمود. به عنوان مثال در سال 82 بازرس ويژه فرماندهي كل نيروي انتظامي مأمور تحقيق و بررسي پرونده تصرف اراضي آقاي هادوي مي شود. در گزارش ايشان به فرماندهي كل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي آمده است:
"در جلسه حضورِِي با آقاِِي دكتر جاسبِِي و آقاِِي حاج ابراهِِيمِِي و مشاور قضاِِيِي اِِيشان وقتِِي ما (نِِيروِِي انتظامِِي) نتِِيجه بررسِِي خود را گفتِِيم، آقاِِيان مِِي‌گفتند دروغ است و ما خاك نرِِيختِِيم و تصرفِِي انجام نشده است. مِِي‌گفتم گزارش‌هاِِي مأمورِِين ما حاكِِي از پِِيشروِِي شما در زمِِين آقاِِي هادوِِي است، مِِي‌گفتند دروغ گزارش داده‌اند. مِِي‌گفتم كارشناس رسمِِي دادگسترِِي چنِِين گزارش داده است، گفتند دروغ است. مِِي‌گفتم من خودم چندِِين بار مشاهده كردم كه كامِِيون‌ها و بلدوزرها و لودر مشغول خاك‌رِِيزِِي و پِِيشروِِي بودند، گفتند شما دروغ مِِي‌گوِِيِيد. در اِِين لحظه احساس كردم با افرادِِي سر و كار دارم كه خدا و قِِيامت را فراموش كرده‌اند، لذا با در نظر گرفتن اِِينكه بازرس وِِيژه شما هستم و بر احساس تكلِِيف بلند شدم و در حال خداحافظِِي و ترك كردن جلسه بودم كه آقاِِي دكتر جاسبِِي مانع شدند !؟
به آقاِِي دكتر جاسبِِي پِِيشنهاد شد كه با عوامل خاطِِي دانشگاه مخصوصاً آقاِِي حاج ابراهِِيمِِي و مشاور قضاِِيِي خودشان برخورد كنند گرچه اِِين دو نفر اظهار نموده‌اند كه تمامِِي كارها را به دستور آقاِِي دكتر جاسبِِي انجام داده‌اند !؟ "
فرمانده نِِيروِِي انتظامِِي جمهوري اسلامي نِِيز نتاِِيج بررسِِي‌هاِِي انجام شده از سوِِي بازرس وِِيژه ناجا را طِِي نامه شماره 119/7079/80/10/1/10 مورخ 13/3/1382 براي رِِياست جمهورِِي ارسال مِِي‌نماِِيد. در بخشي از اِِين گزارش آمده است: "متأسفانه مسئولان دانشگاه ضمن رد همه تخلفات (حتي مشاهدات عيني بازرس ويژه اينجانب و كارشناس رسمي دادگستري) نشان دادند كه براي سرپوش نهادن به اعمال خويش به هر دروغي متوسل مي شوند" !؟ شايان ذكر است كه مطالب نادرست ارائه شده از سوي مديريت خانوادگي آنقدر فراوان است كه پرداختن به آنها به روزها و ماه ها فرصت نياز دارد كه در اين مجال نمي گنجد.
5- بررسِِي اوراق پرونده قضاِِيِي موجود در شعبه 1167 دادگاه عمومِِي جزاِِيِي تهران، شعبه 25 دادگاه تجدِِيدنظر استان تهران و نِِيز مستندات موجود در نِِيروِِي انتظامِِي جمهورِِي اسلامِِي اِِيران نشان مِِي دهد، ِِيكِِي از عواملِِي كه موجب شده است كه قضات دادگاه‌ها همِِيشه در صدور رأي بر علِِيه دانشگاه آزاد اسلامِِي، احساس خطر كنند، دروغِِي است كه مدِِيرِِيت ارشد دانشگاه آزاد اسلامِِي به عمد به مقام معظم رهبرِِي نسبت داده است.
مدِِيرِِيت عالِِيه دانشگاه آزاد اسلامِِي در دفاعِِيات خوِِيش به دروغ و به كرات در مراجع قضاِِيِي اعلام مِِي‌كند كه دانشگاه آزاد اسلامِِي توسط هِِيأت امناِِيِي كه در رأس آن مقام معظم رهبرِِي است اداره و امورات دانشگاه در هِِيأت امنا مصوب مِِي‌گردد و آقاِِي دكتر جاسبِِي تنها مدِِير اجرايي دانشگاه آزاد اسلامِِي است و اختِِيارِِي از خوِِيش در انجام امور ندارد !؟
به عنوان مثال در دفاعِِيات مدِِيرِِيت دانشگاه آزاد اسلامِِي در شعبه 1167 آمده است: " دانشگاه آزاد اسلامي توسط هيأت مديره‌اي كه در رأس آن مقام معظم رهبري تشريف دارند، اداره مي‌گردد و نماينده اين هيأت امنا [دكتر جاسبي] ... مجري هستند".
البته اينگونه موارد به مصاديق بالا ختم نشده و موارد ديگري نيز از نوع سوء استفاده هاي خلاف واقع و كذب موجود مي باشد كه بصورت رسمي و مكتوب از سوي مديريت خانوادگي حاكم بر دانشگاه آزاد اسلامي به مجامع رسمي مختلف ارائه شده است.
از آنجاكه در كليه دعاوي مربوطه و در دادگاه ها يكي از متهمين آقاي دكتر جاسبي بوده اند و نيز ازآنجاكه كليه امور پروژه حصارك شخصاً توسط آقاي دكتر جاسبي هدايت و كنترل مي شده است و نظر به اينكه ايشان بهتر از هر فرد ديگري به تركيب و رياست هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي واقف بوده اند، ارائه اكاذيب فوق به مراجع قضايي و انتظامي به عمد و با نيات خاص صورت گرفته است !!؟
نكته مهمتر در اين مطلب است كه دستگاه محترم قضايي و شخص مدعي العموم تهران در قبال اين سوء استفاده زشت و ناپسند و انتساب اكاذيب به رهبر معظم انقلاب سكوت كرده و هيچ اقدامي را انجام نمي دهند. تأسف آور اينكه انجام اين اعمال غيراخلاقي و انتساب اكاذيب عموماً در دستگاه قضايي صورت گرفته و همگي آنها مورد پذيرش آن دستگاه قرار گرفته و هيچ برخوردي با مديريت غيرقانوني دانشگاه آزاد اسلامي صورت نگرفته است !!؟؟
بي شك اگر چنين اقدامي از سوي هر فرد و گروه ديگري صورت مي پذيرفت تاكنون دادستان تهران راه ديگري را طي مي نمود اما ازآنجاكه يك طرف اين ماجرا جناب آقاي دكتر جاسبي و منسوبين و منصوبين وي (با آنهمه الطاف ويژه به برخي مديران دادستاني تهران) قرار داشته و در سوي ديگر مدعي العموم محترم تهران قرار دارد، نه از اقدامات انقلابي و دشمن شكن دادستان تهران خبري است و نه از حساسيت هاي ايشان در قبال دفاع از حريم ولايت و رهبري عظيم الشأن انقلاب اسلامي!!؟؟
6- مديريت دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه مورخ 30/7/87 خود اظهار داشته است كه چرا عده اي خاص از مديران كشور، وامدار و وابسته به مديريت غيرقانوني آن دانشگاه خطاب شده اند.
مصاديق عنوان شده در بخش هاي بالا خود نمونه هايي مستند و متقن بود تا نشان دهد كه چگونه افرادي كه به انحاء مختلف از تسهيلات و مجوزهاي غيرقانوني جناب آقاي دكتر جاسبي براي تصدي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي و يا طي مدارج بالاي دانشگاهي بهره برده اند، چگونه با تخلفات آنان برخورد كرده اند !!؟
انفاقاً مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي بايد پاسخگو باشند كه چرا و با چه نيتي انبوهي از تسهيلات غيرقانوني را براي اين افراد اختصاص داده اند ؟ چرا عموم دانشگاهيان اين دانشگاه و ساير اقشار جامعه از الطاف و دستورات ويژه جناب آقاي دكتر جاسبي محروم هستند ؟
شايد اظهارات آقاي دكتر جاسبي در اجلاس شوراي مركزي اين دانشگاه در سال 1381 بيش از هر مطلب ديگري مكنونات مديريت غيرقانوني آن دانشگاه در چگونگي و چرايي ارائه تسهيلات ويژه به مسئولان كشوري را هويدا مي سازد. آنجاكه آقاي دكتر جاسبي اظهار مي دارند كه سرويس هايي كه به مسئولان و نمايندگان ارائه مي دهيم براي آن است كه با آنان رابطه خوبي داشته باشيم تا از حمايت آنان برخوردار باشيم و اين طور نباشد كه ما فقط سرويس بدهيم و از طرف مقابل چيزي نخواهيم !!؟؟
جالب آنكه مديريت آن دانشگاه در توجيه سخنان فوق الذكر آقاي دكتر جاسبي در تاريخ 15/2/87 اعلام مي كند كه "جلب نظر نمايندگان مجلس جرم نبوده بلكه اسنمداد از نمايندگان براي حل مشكل پيش روي دانشگاه آزاد اسلامي، حسن و نقطه قوت مي باشد" .
بي شك مديريتي كه قانون شكني و ارائه آمار نادرست و نيز سوء استفاده از نام مقامات عاليرتبه كشور را در صدر فعاليت هاي خود قرار داده و مي دهد بايد ارائه تسهيلات خلاف قانون و نادرست به برخي از افراد خاص را حسن و نقطه قوت بداند !
7- مديريت غيرقانوني دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه مورخ 30/7/87 خود اظهار داشته است كه چرا مديريت آن دانشگاه كه مديران "نهادي علمي، آموزشي و فرهنگي" بوده با الفاظي كه شايسته باندهاي تبهكاري است مورد اشاره و خطاب قرار مي گيرد ! اولاً كسي راجع به كليت مديران آن دانشگاه بويژه در رده هاي مياني و زحمتكشان خدوم آنها كه خود دائماً مورد بي مهري قرار ميگيرند صحبتي نداشته ليكن در خصوص مديريت خانوادگي بر اين دانشگاه سئوال اينجاست كه مگر مديريت آن دانشگاه چه عملكردي از خود به ثبت رسانده است كه عملكرد ايشان نكات سياهي را به اذهان متبادر مي سازد ؟
به راستي انبوهي از تخلفات و جرم هاي مختلف كه گوشه اي از آنها در بالا بدان اشاره گرديد از سوي كدام " نهاد و دانشگاه علمي، آموزشي و فرهنگي" آنهم با پسوند اسلامي سرزده است ؟ سوء استفاده از نام و عنوان مقامات عاليرتبه كشور براي گريز از پاسخگويي و تحت پيگيرد قرار نگرفتن از سوي كدام يك از مديران نهادهاي علمي و فرهنگي تاكنون صورت گرفته است و اساساً اينگونه اقدامات را چه كساني مرتكب مي شوند !؟ وامداري افراد به ويژه برخي مديران خاص با دادن سمت هاي گوناگون دانشگاهي و ... براي تحكيم پايه هاي مديريتي غيرقانوني معمولاً از سوي چه كساني و با چه ويژگي هايي انجام مي گردد ؟ خارج نمودن كاركنان و اساتيد دانشگاهي از شمول قانون كار و محروم نمودن آنان از دادرسي در مجامع حقوقي و قضايي به چه منظوري انجام مي گيرد ؟ و ...
اجير نمودن افراد براي ضرب و شتم و تصرف اراضي همسايگان " نهاد و دانشگاه علمي، آموزشي و فرهنگي" ، اجير نمودن افراد براي برهم زدن امنيت و ارعاب همسايگان و ... در سيستم مديريتي كداميك از نهادهاي علمي و دانشگاهي كشور پيدا مي شود ؟
ذكر نمونه اي از اينگونه اقدامات مديريت غيرقانوني اما فرهنگي و اخلاق مدار حاكم بر دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس گزاش سال 1384، عالي رتبه ترين اركان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي خالي از لطف نخواهد بود:
" ... در مورخ 28/1/81 ساعت 9:30 خودروي لودر دانشگاه آزاد [علوم و تحقيقات] قصد تخريب ملك شخصي آقاي هادوي را داشته كه با مقاومت دختر آقاي هادوي به نام سوده روبرو گشته و مشاراليها از تخريب جلوگيري مي‌نمايد. در اين خصوص خانم س. هادوي مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحيه بيني و دندان مجروح مي‌گردد . مجدداً در تارخ 6/2/84 مسئولين دانشگاه قصد تخريب و اجراي عمليات خاكبرداري را داشته اند كه باز هم با مخالفت خانم سوده هادوي مواجه گشته و ...
مجدداً در تاريخ 27/5/84 ساعت 22 شب تجمعي در جلوي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات صورت گرفته و در بررسي هاي به عمل آمده مشخص گرديده تعدادي از كارگران دانشگاه چوب به دست و نقابدار به سركردگي دو تن از عوامل آن دانشگاه به نامهاي آقاي "ر" و "م" راهپيمايي نموده و اقدام به سردادن شعار مرگ بر ضد ولاِِيت فقِِيه و مرگ بر اسرائِِيل كرده اند... طي تحقِِيقات غير محسوس مشخص گرديده راهپيماِِيان اعلام داشته اند: " ما كارگر دانشگاه آزاد هستِِيم و به ما گفته‌اند كه اِِين كار بكنِِيد و اگر اِِين كار را نمِِي‌كردِِيم ما را از كار بركنار مِِي‌كردند و مجبور بودِِيم دست به چنِِين كارِِي بزنِِيم.
اِِين موارد نِِيز جاِِي تامل دارد كه چرا مسئولِِين دانشگاه و حراست قصد برهم زدن جو را دارند و چرا اِِين راهپِِيماِِيِي را طراحِِي كرده‌اند و مقاصدشان در اِِين راهپِِيماِِيِي چه بوده ؟ آقاِِي "ر" چه كاره دانشگاه مِِي‌باشند كه 150 نفر كارگر را جمع كرده و مِِي‌خواهد نظم و امنِِيت جامعه را آن هم در پوشش دانشگاه برهم زند."
8- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه مورخ 30/7/87 خود با اين عنوان كه تأسيس واحد رودهن موجب رشد و توسعه منطقه شده است، با مقايسه بسيار جالب خود با دانشگاه آكسفورد منتقدين توسعه جغرافيايي آن دانشگاه را
بي اطلاع خطاب كرده و ويژگي هاي خود را از شاخص هاي كشور هاي توسعه يافته اعلام مي كنند !
1-8- از سال 65 تاكنون همواره مقامات عاليرتبه كشور و دستگاه هاي مسئول درخصوص توسعه بي ضابطه دانشگاه آزاد اسلامي تذكرات و رهنمودهاي جدي اي را بيان داشته اند. خلاصه اين رهنمودها بر اين بوده است كه توسعه دانشگاه آزاد اسلامي بايد مبتني بر نيازهاي علمي و فرهنگي مناطق باشد.
اما همانگونه كه از جوابيه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي مشخص است و نمونه هاي آن را به كرات مي توان در اظهار نظر مسئولان آن دانشگاه مشاهده نمود، نيازهاي علمي و فرهنگي مناطق در اولويت دست چندم در بحث توسعه آن دانشگاه جاي داشته و مهمتر از همه اينها براي مديريت آن دانشگاه بالا بردن تعداد دانشجويان بيشتر بوده است !
2-8- شايد ورود هزاران دختر و پسر دانشجو كه اغلب آنان فاقد خوابگاه دانشجويي بوده و مديريت دانشگاه نيز امكانات رفاهي و آموزشي حداقلي را براي آنان فراهم نمي نمود، به شهري كه تنها داراي چند هزار ساكن بود از نظر اقتصادي باعث رشد گرديده است، اما اولاً مگر وظيفه توسعه و رشد شهرها به مديريت دانشگاه آزاد اسلامي محول شده بود كه هم اكنون اين توجيهات نادرست را در قبال توسعه بي ضابطه جغرافيايي انجام مي دهند ؟
ثانياً آنچه مهم مي باشد، اين است كه چرا شهرهاي كوچك و متوسط بايد از نظر فرهنگي و اجتماعي تاوان تصميمات نادرست و خلاف قانون مديريت دانشگاه آزاد اسلامي را كه اقدام به توسعه دانشگاه كرده است ، پرداخت كنند. به عنوان مثال استاندار وقت تهران كه عضو حقوقي هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي نيز مي باشد در سال 1380 با برشمردن تصميمات نادرست مسئولان آن دانشگاه خواهان اتخاذ تصميم صحيحي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه مي گردد. در اين گزارش نمونه تأثيرات نامطلوب گسترش كمي دانشگاه آزاد اسلامي در شهر رودهن مورد بررسي قرار گرفته است. در اين گزارش آمده است:
" در محلي مانند رودهن يا 12.418 نفر سكنه، تعداد 27.315 نفر دانشجو و اكثراً هم دختر در حال تحصيل مي باشند. معلوم نيست كه اين تعداد دانشجو و رشته هاي تحصيلي مربوطه پس از اتمام دوره تحصيلي مشكل گشاي كدام بخش و منطقه استان خواهند بود ؟ چرا مي بايست استان تهران وارث و پذيراي تأثيرات سوء رواج توسعه روابط نامناسب اجتماعي و ساير پيامدهاي مربوطه گردد ؟ بالاخص كه دانشگاه آزاد اسلامي بدون هيچگونه تعهدي نسبت به تأمين امكانات رفاهي و خوابگاهي از پذيرفته شدگان خود ثبت نام مي كند ... ".
3- 8- گفتني است كه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي هربار كه مقامات عاليرتبه نظام و دستگاه هاي مسئول درخصوص توسعه كمي آن دانشگاه تذكرات جدي اي را خطاب به مسئولان آن دانشگاه ابراز مي كردند ، بر شتاب توسعه كمي خود افزوده و بي توجه به نيازهاي فرهنگي، اجتماعي و آموزشي منطقه تعداد دانشجويان و نيز واحدها و مراكز خود را افزايش مي دادند.
مسئولان دانشگاه آزاد اسلامِِي در دِِيدار مورخ 26/2/73 خود با مقام معظم رهبرِِي، گزارشِِي از فعالِِيت‌هاِِي اِِين دانشگاه، برنامه 5 ساله دانشگاه را براِِي فاصله زمانِِي سال‌هاِِي 74 تا انتهاِِي 78 ، (كه مقارن با برنامه 5 ساله دوم توسعه فرهنگِِي، اجتماعِِي و اقتصادِِي كشور بود)، ارائه مي دهند. يكي از محورهاي برنامه 5 ساله ارائه شده از سوي آقاي دكتر جاسبي در اِِين دِِيدار، به مبحث " ارتقاِِي كِِيفِِيت تحصِِيلِِي دانشگاه آزاد اسلامِِي تا سطح معتبرترِِين دانشگاه‌هاِِي جهان" اختصاص داشت كه اهم سرفصل هاي آن شامل موارد زير بود:
- در برنامه 5 ساله ، توسعه جغرافِِياِِيِي متوقف مِِي‌گردد. واحدها موظفند تا از هراقدامِِي كه در جهت توسعه جغرافِِياِِيِي باشد و ِِيا دِِيگران را تشوِِيق به درخواست تأسِِيس واحد دانشگاهِِي و ِِيا رشته تحصِِيلِِي نماِِيد، پرهِِيز كنند.
- واحدها موظفند تا در برنامه 5 ساله از درخواست براِِي تأسِِيس رشته‌هاِِي جدِِيد و مقاطع جدِِيد مگر با تأمِِين همه شراِِيط خوددارِِي كنند و بجاِِي آن تمام توان خود را صرف تكمِِيل امكانات آموزشِِي و هِِيأت علمِِي تمام وقت رشته‌هاِِي موجود كنند.
پس از ارائه برنامه دانشگاه آزاد اسلامِِي توسط آقاي دكتر جاسبي، در ادامه اِِين دِِيدار رهبر معظم انقلاب سخنان مهمِِي را اِِيراد فرمودند. سخنان معظم له درخصوص توسعه جغرافيايي و كمي دانشگاه آزاد اسلامي با توجه به برنامه ارائه شده از سوي دانشگاه آزاد اسلامي به شرح زير است:
" ... خوشبختانه هِِيچ توسعه كمِِي را پِِيش بِِينِِي نكرده‌اِِيد و نباِِيد هم در واقع پِِيش بِِينِِي كنِِيد به هِِيچ وجه. اِِين دانشگاه حالا حالاها تاب گسترش كمِِي را ندارد اگر چنانچه بِِيش از اِِين توسعه دهِِيد آن وقت ممكن است ناگهان دچار گسِِيختگِِي شود، كش آمدن هر چِِيزِِي حدِِي دارد، لااقل در برهه خاصِِي از زمان حدش همِِين است، ممكن است در آِِينده ظرفِِيت بِِيشترِِي پِِيدا كند ولِِي حالا نه . شما گسترش كمِِي را مطلقاً در برنامه نگذاشته‌اِِيد و اِِين خوب است، بر اِِين امر پافشارِِيد و به خاطر درخواست‌ها، دچار تردِِيد و وسوسه‌ها نشوِِيد كه آقا، اِِينجا هم ِِيك واحد، آنجا هم ِِيك واحد، شهر ما چنِِين شد، نه نه ، پس گسترش كِِيفِِي مد نظر است، حالا شما مِِي‌گوِِيِيد در سطح بهترِِين و برترِِين دانشگاه‌هاِِي دنِِيا، به به اِِين خِِيلِِي خوب است ، اِِين همت را صادقانه داشته باشِِيد..."
اما آمار نشان مِِي‌دهد كه تنها در فاصله بِِين سالهاِِي 74 تا 78 ، حداقل 48 واحد و مركز آموزشِِي از سوِِي مسئولان دانشگاه آزاد اسلامِِي، تأسِِيس‌شده‌اند. البته اگرآمار توسعه واحدهاِِي كوچك به بزرگ، بزرگ به خِِيلِِي بزرگ و... ، اِِيجاد دانشكده‌ها، تبدِِيل مراكز آموزشِِي به واحد آموزشِِي و ... نِِيز به آمار بالا افزوده‌شود، مِِيزان پابندِِي مسئولان دانشگاه به داشتن " همت صادقانه" در اجراِِي رهنمودهاي مقام معظم رهبري بيشتر هوِِيدا مِِي‌گردد.
جالب آن است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در تاريخ 11/6/76 نيز در ديدار با جمعي از دانشجويان عضو تشكل هاي دانشجويي درباره توقف توسعه كمي در دانشگاه آزاد اسلامي و نگراني ايشان از ضعف علمي و تحقيقاتي در اين دانشگاه چنين فرمايش مي نمايند:
" اِِين مسأله‌ى كمِِيت دانشگاه آزاد ، كه لابد نظرتان اِِين است. البته من اصل دانشگاه آزاد را قبول دارم، هِِيچ مشكلى ندارد؛ اما اِِين آمار را قبول ندارم؛ اِِين سبك كار را قبول ندارم. خوب؛ وزير علوم آن‌طور كه در مصاحبه‌اش گفت، در نظر دارد جلوگِِيرى كند؛ من هم قطعاً از اِِين كار او حماِِيت مى‌كنم. هِِيچ مخالفتى ندارم و موافقم."
4- 8- اما حكايت توسعه كمي دانشگاه آزاد اسلامي بعد از سال 78 نيز بسيار جالب و البته تأسف آور است. رهبر معظم انقلاب اسلامي مجدداً در ديدار جمعي از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 12/6/80 باز بر روي كيفيت دانشگاه آزاد اسلامي تأكيد كرده و از مسئولان آن دانشگاه مي خواهد تا نگراني هاي معظم له در خصوص دانشگاه آزاد اسلامي مرتفع گردد.
مستندات نشان مي دهد كه علي‌رغم تذكرات و رهنمودهاي صريح رهبر معظم انقلاب اسلامي رويه مسؤولان دانشگاه در تأسيس و توسعه واحدها و مراكز و نيز رشته هاي تحصيلي نه تنها تغييري نمي‌يابد، بلكه شتاب بيشتري به خود مي‌گيرد بطوريكه از سال 1379 الي 1384 نزديك به 142 واحد و مركز جديد دانشگاهي در دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس همان رويه سابق و بدون طي مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه، تأسيس مي‌گردد.
9- مسئولان اخلاق گراي دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه مورخ 30/7/87 خود از بنده سئوال نموده است كه چرا و بر اساس كدام منطق و موضعي از كسانيكه مديريت آن دانشگاه حقوق آنان را پايمال كرده است، دفاع مي نمايم !!
1-9- شايد مديريت غيرقانوني دانشگاه آزاد اسلامي انتظار داشته باشند كه بنده نيز همانند برخي از وام داران ايشان جهت ايفاي وظايف خود از آستان مديريت عاليه آن دانشگاه رخصت خواسته و يا همانند برخي از مسئولان كه از تسهيلات غيرقانوني اعطايي از سوي آقاي دكتر جاسبي بهره برده اند، چشم بر تخلفات مديريت آن دانشگاه بسته و سكوت پيشه نمايم !
2-9- اينجانب بر اساس منطق انساني و اسلامي و از جايگاه نمايندگي مردم شريف ايران، از حقوق مظلوماني كه حق آنان در زد و بندهاي خلاف قانون مديريت دانشگاه آزاد اسلامي پايمال شده دفاع مي نمايم. شايد اجير نمودن افراد براي ضرب و شتم ناموس همسايگان دانشگاه و تصرف عدواني اراضي و اموال آنان، ارائه گزارش هاي ساختگي و دروغين به مردم و مسئولان، نقض قوانين، سوء استفاده از جايگاه مقدس دانشگاه براي رسيدن به مطامع شخصي و گروهي و ... در قاموس مديريت خانوادگي حاكم بر دانشگاه آزاد اسلامي عادي بوده و يا كاري صواب و داراي حسن و نقطه قوت باشد !! اما انجام اين همه تخلفات گسترده در نظر مردم شريف و عزتمند ايران بسيار ثقيل بوده و احساسات انساني و ديني ايشان را جريحه دار كرده است. به همين دليل بر اساس عهد و پيماني كه براي احقاق حقوق ملت با ايشان بسته ام ، ان شاء اله پيگير تخلفات فراوان و گسترده مديريت آن دانشگاه بوده و به وظيفه خويش در اين خصوص عمل خواهم نمود. اميدوارم با رسيدگي درست به پرونده مديريت خانوادگي جناب آقاي دكتر جاسبي و برخورد قانوني با آن زمينه شكوفايي همه جانبه دانشگاه آزاد اسلامي مهيا گشته كه در سايه آن مطمئناً بيش از همه دانشجويان ، اساتيد و كارمندان آن دانشگاه منتفع خواهند گشت.
در خاتمه لازم به ذكر است كه برخلاف آنچه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه خود مدعي شده اند، اينجانب بعد از مختومه شدن پرونده تحقيق و تفحص در مجلس هفتم كه با همت بالاي مديريت خانوادگي حاكم بردانشگاه آزاد اسلامي محقق گرديد، در هيچ از يك از مكاتبات و سخنراني هاي خود از نام رييس هيئت تحقيق و تفحص از آموزش عالي استفاده ننموده ام. لذا در اين مورد نيز مديريت آن دانشگاه اتهام نارواي ديگري را به بنده منتسب نموده است .
عليرضا زاكاني نماينده مردم شريف تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :