کد خبر: ۵۳۲۴
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۸۷ - ۱۱:۳۴
سعيد حجاريان گفت: من معتقدم اگر چه خاتمي در گذشته خيلي فرصت سوزي كرده ولي باز هم حتي اگر لنگان بيايد و از دوره قبل بهتر و محكمتر بايستد، باز خوب است.

به گزارش فارس، سعيد حجاريان عضو شوراي مركزي حزب مشاركت در ديدار با شوراي مركزي دفتر تحكيم (طيف علامه) افزود: اين بار خاتمي كمي صرح اللهجه تر شده است. اين بار گفته كه اگر بيايد با برنامه مي آيد و اگر نيايد هم به مردم مي گويد چرا نمي آيد. نظر خودتان كه مي گوييد اگر مي خواهد بيايد با برنامه بيايد، خط قرمز هايش را مشخص كند و بگويد كجا مي ايستد را به او بگوييد.
عضو شوراي مركزي حزب مشاركت يادآور شد: به نظر من خاتمي اين بار براي آمدن نبايد اذن بگيرد و بايد مشخص هم كند كه اگر رد صلاحيت شد چه كار خواهد كرد. من با حكم حكومتي مخالفم و معتقدم كه حكم حكومتي با روح قانون اساسي در تقابل است. خاتمي هم بايد مشخص كند در صورتي كه بازي معين را بر سرش در آوردند چه خواهد كرد.
سعيد حجاريان در خصوص رسالت دانشجويان اظهار داشت: شما وظيقه روشنفكري براي خود تعريف كرده ايد كه خيلي خوب است و بر اين اساس دو وظيفه داريد. اولين وظيفه، نقادي براي پيشبرد اصلاحات است. طبيعي است كه دانشجو نقاد است و بايد هم نقاد هم باشد. دومين وظيفه، وظيفه اجتماعي، تغيير مرام اجتماعي و تقويت جامعه مدني است. با توجه به اين كه مردم واقعا گرفتار هستند خيلي خوب است كه دانشجويان در اين زمينه پيش قدم شوند.
حجاريان در ادامه به نقد اصلاحات اشاره كرد و افزود: «در مورد نقد به اصلاحات، ما در درون حزب نقدهاي زيادي به اصلاحات كرده ايم. ما جلسات دائمي نقد دروني داشته ايم و در داخل خود را نقد كرده ايم. ما با نقد اخلاق اصلاحات هم شروع كرديم.
وي افزود: اصلاحات بايد قبل از نقد استراتژيك و نقد تاكتيكي، مورد نقد اخلاقي قرار گيرد. قبل از اين كه ببينيم در كجاي تئوري اصلاحات اشتباه داشته ايم بايد ببينيم در كجاي اخلاق اصلاحات اشتباه داشته ايم. منظور من از اخلاق، اخلاق فضيلت گرا نيست، اخلاق نتيجه گرا و وظيفه گراست.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در ادامه خاطرنشان كرد: ما يك سال است كه روي اين موضوع كار مي كنيم. بحث هاي مفصلي روي دو نكته داشته ايم كه يكي قانون گرايي است. و از اين بحث به دنبال اين سوال بوده ايم ... و بحث ديگر پارلمانتاريسم است كه از اين بحث هم به دنبال اين سئوال بوده ايم كه آيا از طريق انتخابات مي توان به اصلاحات رسيد و آيا انتخابات راه به جايي مي برد يا نه؟ اما چرا اين نقد ها بيرون نمي آيد، دليلش مشخص است. صداوسيما و كيهان در كمين هستند تا هر طور كه مي خواهند از اين حرف ها استفاده كنند.
حجاريان در مورد انتخابات رياست جمهوري و ستاد دعوت از خاتمي براي انتخابات نيز گفت: «من هم با راه انداختن كمپين براي آمدن خاتمي مخالفم. همان طور كه شما گفتيد هر فرد خودش بايد سبك و سنگين كند ببيند مي خواهد بيايد يا نمي خواهد. ما نبايد سراغ كسي برويم. وي تاكيد كرد: اگر كسي در چنين شرايط و با اصرار ديگران بيايد، فردا مي گويد كه من نمي خواستم بيايم شما مرا مجبور كرديد. به نظر من خاتمي اگر مي خواهد بيايد بايد به عنوان نماينده جبهه دموكراسي خواهي در صحنه حاضر شود. من معتقدم اگر چه خاتمي در گذشته خيلي فرصت سوزي كرده ولي باز هم حتي اگر لنگان بيايد ولي از دوره قبل بهتر و محكمتر بايستد، باز خوب است.

حجاريان در ادامه ضمن پافشاري بر راهكار پيشين خود براي اصلاحات، خاطرنشان كرد: «حاكميت دوگانه، فشار از پائين و چانه زني از بالا، فتح سنگر به سنگر و تقويت جامعه مدني الگوي من براي اصلاحات است. اين الگو خيلي طولاني مدت است ولي بسيار ثمربخش تر خواهد بود. البته مي شود بدون حضور در قدرت و در دولت در جامعه مدني هم كار كرد. كما اين كه خيلي ها، از جمله خود شما، اين استراتژي را در پيش گرفته اند.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :