کرم ضد چروک فوری(درمولند)-کرم ضد چروک فوری(درمولند)
کد خبر: ۴۹۴۷۵۸
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۸
در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد
متأسفانه در دولت نهم و دهم یکی از عمدهترین مشکلات ما، بیاحترامی مسئولان و پاسخگو نبودن آنان بود. این در صورتی است که به محض ورود آقای صالحی به معاونت فرهنگی شرایط کاملاً عوض شد، مبنای عملکرد ایشان نه تنها بر تعامل و احترام استوار بود بلکه خودش نیز رفتاری همراه با تواضع و سعه صدر با فعالان حوزه کتاب و نشر داشته و دارد.
به گزارش بولتن نیوز، درخواست و خواهش ما از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی ایشان در سمت خود باقی بماند. بیاغراق میتوان گفت که دوران مدیریت آقای صالحی از ابتدای انقلاب تا به امروز یکی از آرامترین دورهها بوده است.
 
آرامشی که در این چند سال در فضای نشر و کتاب ایجاد شده آنقدر محسوس است که نمیتوان منکرش شد. یکی از مهمترین تغییراتی که در این چند سال در فضای کتاب شاهد آن بودیم نحوه رفتار متولیان فرهنگی در معاونت مذکور با اهالی نشر و کتاب بود.
 
متأسفانه در دولت نهم و دهم یکی از عمدهترین مشکلات ما، بیاحترامی مسئولان و پاسخگو نبودن آنان بود. این در صورتی است که به محض ورود آقای صالحی به معاونت فرهنگی شرایط کاملاً عوض شد، مبنای عملکرد ایشان نه تنها بر تعامل و احترام استوار بود بلکه خودش نیز رفتاری همراه با تواضع و سعه صدر با فعالان حوزه کتاب و نشر داشته و دارد.
 
نکته جالب توجه دیگری که میتوان در مورد آقای صالحی به آن اشاره کرد این است که بسیاری از اوقات وقتی که در ارتباط با مشکلی به گفتوگو با ایشان میپردازیم میبینیم که گاه اطلاعاتش درباره مشکل مذکور حتی از خودمان هم بیشتر است. علاوه بر این نگاه مثبتی به ناشران و فعالیتهای این بخش دارد که همین مسأله کمک بسیاری به حل مشکلات میکند.
 
در ابتدای دولت یازدهم، وقتی آقای جنتی بهعنوان وزیر فرهنگ و ارشاد انتخاب شد ما شناختی از ایشان نداشتیم، از همین رو نگران بودیم که مبادا فردی در معاونت فرهنگ مدیریت امور را دست بگیرد که روالی همچون هشت سال قبل را درپیش بگیرد اما با آمدن آقای صالحی نگرانیهایمان به مرور حل شد. امیدوارم ایشان همچنان مدیریت معاونت فرهنگی را برعهده بگیرد و به خواهش ما از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توجه کند.

طی چند دهه اخیر، این یکی از معدود دفعاتی است که اهالی نشر برای ابقای یک مدیر دولتی در سمت خود نامه نوشته و امضا جمع کردهاند. رویدادی که اکنون برای سیدعباس صالحی که از چهار سال قبل بهعنوان معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت است رخ داده است. شنیدههای ناشران گویای این است که او دیگر تمایلی به ادامه فعالیت در این بخش ندارد و این مسأله منجر به ارسال نامهای به امضای۳۶۰ مدیر نشر، کتابفروش و توزیعکننده کتاب به سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است؛ نامهای که در آن از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست شده تا صالحی در سمت خود باقی بماند.

 آشتی دوباره اهالی کتاب با ارشاد

در این نامه که به امضای 360 مدیر نشر، کتابفروشی و توزیعکننده کتاب رسیده، ضمن اشاره به برخی اتفاقات مثبتی که طی چهارسال اخیر در حوزه کتاب و نشر رخ داده، از جمله کاهش تنشهای حاکم برفضای کتاب، کاهش اعمال سلیقه در حوزه ممیزی کتاب، همراهی در واسپاری امور نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، از وزیر فرهنگ و ارشاد درخواست شده تا سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان در سمت خود باقی بماند. فعالان عرصه تأکید کردهاند که ابقای صالحی در این سمت میتواند تأثیر بسیاری درتکمیل سیاستهای چهار سال گذشته این حوزه فرهنگی، در راستای تحقق مطالبات اهالی نشر و کتاب و رسیدن به دیگر اهداف متولیان و خادمان صنعت نشر داشته باشد.
 
نکته قابل توجهی که در مورد سیدعباس صالحی میتوان به آن اشاره کرد توافقی است که فعالان نشر بدون در نظر گرفتن نگاه حزبی یا سیاسی خود بر ماندن و لزوم ابقای وی دارند.
 
بیشک کمتر مدیری در این سالها آنقدر خوششانس بوده که موفق به جلب نظر همه طیفهای فکری شده باشد، اتفاقی که درباره صالحی رخ داده و منجر به ایجاد فضای آرام طی دولت یازدهم شده است. امکان تعامل با مسئولان ارشاد و پاسخگویی به سؤالات فعالان عرصه کتاب و نشر را از جمله نکاتی میدانند که تا پیش از مدیریت صالحی فقدان آن احساس میشد. آنطور که تجربه فعالان این عرصه در دوره هشت ساله قبل از دولت یازدهم نشان میدهد، تا پیش از این نه خبری از تعامل بوده و نه حتی پاسخگویی!
 
با وجود این گفتههای اهالی نشر و کتاب حاکی از آن است که در چهار سال نه تنها درهای معاونت فرهنگی ارشاد به سوی متقاضیان باز شده بلکه حتی بواسطه تعاملی که از سوی معاونت فرهنگی شکل گرفت افرادی که سالها از آخرین ورودشان به ساختمان ارشاد در بهارستان میگذشت هم دوباره با این بخش از بدنه دولت آشتی کردند.

بازگشت دوباره آرامش به فضای نشر

نکته دیگری که بیشک در درخواست اهالی نشر برای باقی ماندن صالحی در سمت خود اثرگذار بوده تلطیف برخی سختگیریهایی است که هم موجب ایجاد تلاطم و تنش در فضای کتاب میشده و هم موانعی بر سر راه فعالیتهای ایشان ایجاد میکرده است. یکی از این موارد که طی سالهای اخیر آرامش را تا حد قابل توجهی به عرصه فرهنگ بازگردانده بررسی کتابهایی است که برای کسب مجوز نشر به ارشاد فرستاده میشوند، کتابهایی که در شرایطی منصفانهتر و به دور از سختگیریهای سلیقهای سالهای قبل بررسی میشوند. ممیزی کتاب طی دهههای گذشته از پرحاشیهترین مواردی است که سکان آن به دست متولیان ارشاد بود. البته در ابتدای روی کار آمدن علی جنتی و سیدعباس صالحی حتی زمزمههایی در مورد امکان حذف کامل ممیزی و سپردن آن به خود ناشران هم به گوش میرسید اما بواسطه برخی موانع و از سویی فراهم نبودن کامل زیرساختهای آن، انجام این کار به زمانی دیگر موکول شد.

کاهش رفتارهای سلیقه ای

کاهش رفتارهای سلیقهای در بررسی آثار و گاه بررسیهای چندباره کتابهایی که در مسیر کسب مجوز به مشکل برخوردهاند برای کمک به انتشار آنها از مواردی است که فعالان عرصه نشر آن را نکته مثبتی در مدیریت چهار سال گذشته معاونت فرهنگی میدانند. از سوی دیگر حمایتهای ارشاد در حوزه کتاب هم رنگ و بویی دیگر گرفت و حتی در مواردی بیشتر هم شد. از آن جمله میتوان به برگزاری فصلی طرحهای حمایتی در قالب عیدانه، تابستانه و... کتاب اشاره کرد. طرحهایی که هدف از برگزاری آنها رونق دوباره کتابفروشیها و از تزریق مستقیم یارانه کتاب به خود مخاطبان بود.
 
در همین زمینه و همزمان با ارسال نامه مذکور به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بیانیه دیگری هم از سوی 10 تشکل صنفی ناشران و کتابفروشان وهمچنین حدود 400 ناشر و کتابفروش و نویسنده و مؤلف در حمایت از طرحهای عیدانه، تابستانه و پاییزه کتاب منتشر شده که این بیانیه را هم میتوان نمونه دیگری از رضایت اهالی نشر از عملکردهای دولت در چهار سال گذشته دانست. بحث معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان هم مورد دیگری بود که بعد از بیش از یک دهه تلاش بیسرانجام در دوره مدیریت صالحی محقق شد.
 
البته این گفتهها به معنای برطرف شدن کامل مشکلات حوزه نشر و کتاب نیست چراکه اهالی این حوزه هنوز با مشکلات متعددی مواجه هستند، همان طور که این مشکلات چند ساله ایجاد نشدهاند نمیتوان انتظار رفع آنها را طی چنین زمانی داشت. با وجود این، اهالی نشر و کتاب این روزها نگران هستند اگر سیدعباس صالحی همچنان مدیریت معاونت فرهنگی را ادامه ندهد نفر بعدی چه سیاست و تفکری در پیش خواهد گرفت. از جمله ناشرانی که این نامه را امضا کردهاند میتوان به اختران، افق، آگه، آموت، بوتیمار، ثالث، تیمورزاده، چشمه، خوارزمی،  روزبهان، قدیانی، قطره، ققنوس، گوتنبرگ، مروارید و هرمس اشاره کرد.
 
منبع: روزنامه ایران
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین