کد خبر: ۳۸۷۷
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۵:۳۷
مقام معظم رهبري در نماز جمعه تهران:
دو سه مساله كوچك و كم اهميتي كه وجود دارد و از اينها سعي مي‌شود براي التهاب استفاده شود را عرض مي‌كنم براي اينكه درب گفتگوها بسته شود. يك نفر پيدا مي‌شود درباره مردمي كه در اسرائيل زندگي مي‌كنند يك اظهار نظر مي‌كند، البته اين اظهار نظر، اظهار نظر غلطي است. اينكه گفته شود ما با مردم اسرائيل هم مثل مردم ديگر دنيا دوستيم اين حرف درستي نيست، حرف غيرمنطقي است.
مقام معظم رهبري در خطبه دوم نماز جمعه تهران فرمودند: يك نفر پيدا مي‌شود درباره مردمي كه در اسرائيل زندگي مي‌كنند اظهار نظر مي‌كند، البته اين اظهار نظر غلطي است. اينكه گفته شود ما با مردم اسرائيل هم مثل مردم ديگر دنيا دوستيم اين حرف درستي نيست، حرف غيرمنطقي است.

به گزارش فارس، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب در خطبه‌ دوم نماز جمعه اين هفته تهران در جمع نمازگزاران روزه دار تهراني اظهار داشتند: دو سه مساله كوچك و كم اهميتي كه وجود دارد و از اينها سعي مي‌شود براي التهاب استفاده شود را عرض مي‌كنم براي اينكه درب گفتگوها بسته شود. يك نفر پيدا مي‌شود درباره مردمي كه در اسرائيل زندگي مي‌كنند يك اظهار نظر مي‌كند، البته اين اظهار نظر، اظهار نظر غلطي است. اينكه گفته شود ما با مردم اسرائيل هم مثل مردم ديگر دنيا دوستيم اين حرف درستي نيست، حرف غيرمنطقي است.

ايشان بيان داشتند: مردم اسرائيل مگر چه كساني هستند؟ همان كساني هستند كه غصب خانه، غصب سرزمين، غصب مرزعه و غصب تجارت به وسيله همين‌ها دارد، انجام مي‌گيرد. سياهي لشكر عناصر صهيونيست همين‌ها هستند. نمي‌شود ملت مسلمان نسبت به افرادي كه اينجوري عامل دست دشمنان اساسي دنياي اسلام هستند، بي تفاوت باشد، نه. ما با يهودي ها هيچ مشكلي نداريم، با مسيحي ها هيچ مشكلي نداريم، با اصحاب اديان در دنيا هيچ مشكلي نداريم، اما با غاصبان سرزمين فلسطين چرا، مشكل داريم. غاصب هم فقط رژيم صهونيستي نيست. اين موضع نظام است اين موضع انقلاب و موضع مردم است.

آيت الله خامنه‌اي خاطر نشان كردند: حالا كسي حرفي مي‌زند اشتباه ، عكس العملي‌هايي هم در مقابل آن نشان داده مي‌شود. خوب مساله را بايد تمام كرد. اينكه يك روز يك نفر از اين طرف بگويد، يكي از آن طرف بگويد، يكي اينجور استدلال كند، يكي از آن طرف حرف بزند، اين درست نيست، اين التهاب آفريني است؛ حرفي بود گفته شد و اشتباه بود و تمام. موضع جمهوري اسلامي و موضع دولت جمهوري اسلامي هم اين نيست.

ايشان در ادامه تاكيد كردند: اين با كشورهاي ديگر فرق مي‌كند كه مردمش روي سرزمين غصبي ننشستند. شهرك هاي يهودي نشين امروز به وسيله همين مردمي كه گفته مي‌شود مردم اسرائيل، به وسيله همين‌ها پر شده. همين ها هستند كه دولت جعلي صهيونيست اينها را مسلح كرده است بر عليه مردم مسلمان فلسطيني كه فلسطيني ها جرات نكنند نزديك اين شهركها بشوند، همين هستند ديگر. خوب اين حرف خطايي بود، حرف درستي نبود. اين را نبايد وسيله التهاب قرار داد. من خواهش مي‌كنم از همه، اينجور مسائل كوچك و مسائل جزئي را، حرفي بر زبان كسي جاري مي‌شود، مطلبي گفته مي‌شود، اين را وسيله‌اي قرار ندهند براي اينكه مدتي جريان سازي و مساله آفريني بشود در سر تا سر كشور، يك عده موافق يك عده مخالف سر قضيه اي پوچ، خوب موضع نظام مشخص است، تمام شد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي فرمودند: قضاوت‌هايي در مورد مسائل و كارهاي دولت است؛ كه اين از آثار نزديك شدن دوره انتخابات است، انسان احساس مي‌كند كه در بين آنچه كه امروز گفته مي‌شود، بي انصافي‌هايي صورت مي‌گيرد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب در ادامه خطبه‌ دوم نماز جمعه اين هفته تهران در جمع نمازگزاران روزه‌دار تهراني تاكيد كردند: يك چيز ديگري كه اين روزها انسان مشاهده مي‌كند كه اين را هم مي‌خواهم خواهش كنم به خصوص از نخبگان كه توجه كنند؛ قضاوت‌هايي در مورد مسائل دولت و كارهاي دولت است؛ اين از آثار نزديك شدن دوره انتخابات است، با اينكه خيلي هم نزديك نيست ما حدود 9 ماه هنوز تا انتخابات فاصله داريم، خاصيت انتخابات اين است كه عناصر فعال مي‌شوند و حرف مي‌زنند؛ البته حرف بزنند، حالا در باب انتخابات حرف‌هاي گفتني متعددي هست كه انشاءالله در وقت و فرصت مناسب خودش آنها را به ملت عزيزمان عرض خواهيم كرد، حالا هنوز زود است؛ لكن انسان احساس مي‌كند كه در بين آنچه كه امروز گفته مي‌شود، بي انصافي هايي صورت مي‌گيرد. خوب اگر كسي براي آينده كشور، براي حل آنچه كه معضلات كشور مي‌نامند، برنامه اي دارد، حرفي دارد، خوب آن حرف را بيان كند، اگر چنانچه مي‌تواند راه حلي براي مشكلاتي كه وجود دارد، حالا مثلا مشكل گراني يا تورم، راه حلي دارند، بگويند.
ايشان با بيان اينكه تخريب كردن مسئولين و تخريب كردن دولت، اين هيچ مصلحت نيست، تاكيد كردند: اين جزو كارهاي صحيح اسلامي نيست. در بعضي از جاهاي ديگر، در بعضي از كشورهاي دنيا به نام دموكراسي به نام آزادي آبروهايي را از بين مي‌برند، اشخاص را به لجن مي‌كشند، اينها كارهاي اسلامي نيست، اينها كارهاي آنهاست، مثل خيلي از كارهاي ديگر. آنچه كه در زمينه مسائل اقتصادي يا غير اقتصادي گفته مي‌شود، در درجه اول هم در محافل كارشناسي بايد گفته شود، نه در منبرهاي عمومي تريبون هاي عمومي. گاهي اوقات يك بي انصافي‌هايي مي‌شود ديگر، يك چيزهايي مي‌گويند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي افزودند: نبايد اخلاق نكوهيده بي‌انصافي در جامعه ما رواج پيدا كند، دچار بي انصافي نبايد بشويم. بخصوص نخبگان، بخصوص نخبگان نگاه كنند، منصفانه حرف بزنند. عرض كرديم تخريب درست نيست. نه آن كساني كه طرفدار شخص يا گروهي هستند و نه آن كساني كه مخالف آن شخص و گروهي هستند، مقابله اينها با يكديگر هيچ لزومي ندارد به صورت تخريب باشد. منطقي حرف بزنند، انتقادي دارند انتقاد كنند. خدا را شكر مي‌كنيم فضاي كشور ما بر اثر نظام اسلامي فضايي آزاد و باز است و مردم فرصت دارند و مي‌توانند حرفشان را بزنند، نخبگان مي‌توانند حرف بزنند، مردم هم استماع مي‌كنند، مي‌شنوند و حرف‌ها را با يكديگر مقايسه مي‌كنند، آنچه كه حق است به نظرشان مي‌پذيرند و قبول مي‌كنند.
ايشان فرمودند: نگراني من از اين نيست كه يك حرفي زده شود و از كسي انتقاد شود، نه يك نفر انتقاد مي‌كند و يك نفر هم جواب مي‌دهد. نگراني من از رايج شدن اخلاق بي‌انصافي در جامعه است. خدمات فراواني انجام مي‌گيرد، انسان همه را كنار بگذارد و به يك نقطه اي بچسبد، اين درست نيست. البته اين خطاب به همه است، اين را ما به شخص خاصي به گروه خاصي به جناح خاصي عرض نمي‌كنيم، اين را به همه عرض مي‌كنيم. همه مراقب باشند يكديگر را تخريب نكنند، اين فضاي تخريب فضاي خوبي نيست مردم هم خوششان نمي‌آيد.

رهبر معطم انقلاب خاطر نشان كردند: اين را حالا در حضور شما مردم به آن حضرات مي‌گويم؛ اگر شما خيال مي‌كنيد كه از اينكه شما بياييد بنشينيد و مذمت كنيد، از فلان مسئول و فلان جريان، مردم لذت مي‌برند و خوششان مي‌آيد، اشتباه مي‌كنيد مردم از فضاي تخريب خوششان نمي‌آيد.
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
سامان تل
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین