کد خبر: ۳۸۱۲۰
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۸۹ - ۱۸:۰۲

آقاي نادران سلام !

در طلوع اولين سالگرد حماسه نهم ديماه شهر من ، ميزبان شما بود، من با شما و مواضع تان ناآشنا نبودم،از خوش بيني هاي گذشته ام استغفار مي طلبم، مصاحبه شما با خط نيوز ، مقاله سردارکشي نشريه ابوذر ،مواضع رئيس جمهور،ميزگرد ديروز امروز،فردا،موجباتي فراهم نمود که از وجدان ناخودآگاه خود بپرسيم،نپرسيده هاي گذشته ات،در امواج فتنه سال گذشته، برخي صاحب نظران سياسي خبر مي دادند که دولت و نظام به فتنه اقتصادي نيز گرفتار خواهد شد،لذا نقش مبارزه با مفاسد اقتصادي که از ديرباز ولي امر مسلمين بر آن ابرام داشتند بحثي جدي بود. نقش قاعدين و مثلث مارقين و ناکثين و قاسطين با شکل پذيري هاي گذشته رخداد برخي مسائل را حتمي مي نمود . آن روزها نميدانستم يک نيرو ، يک سرمايه دار مي تواند 100ميلياردي از  بانک ها وام بگيرد و پس ندهد.

در ميزگرد دو هفته قبل ديروز امروز،فردا وجه مستور فاش شد و آن اينکه برخي افرادي که ادعاي مبارزه با مفاسد اقتصادي را دارند و دائم بر طبل آن مي کوبند برخوردشان سطحي کليشه اي و گاه به دليل تعصبات سياسي است.افرادي که به تنهايي در تشک مبارزه ادعاي پيروزي مي کنند ، به قاضي مي روند و حکم صادر مي کنند.

آقاي نادران!

سخنان شما در آن ميزگرد ابزار زنگ زده اي را مي خواست جلا دهد. آنگاه بود که احساس غبن فاحشي را در قبال موضع ذهنيم نسبت به شما احساس کردم. چش مو گوش بستن در قبال مفاسد کلان اقتصادي و رها کردن عوامل اصلي و خويش را آراستن و به ميدان دولتي کريم و نجيب آمدن که در معرض فتنه هاست و تاختن به چهره اي که به فرموده ي رئيس دولت پاک، متقي و پرهيزکار است از عنادهايي حکايت مي کند که ديروز اصلاح طلبان زخم آن را بر پيکر خادمي مظلوم زدند و امروز از جبهه ي اصولگرايي کساني آمده اند و آن زخم سربسته را به خون مي اندازند . کاش رحيمي را نمي شناختم  و شما را مي شناختم. اگرچه دولت فارغ از حمايت من و ما و تواناتر از مفروضات ذهني من و شما و دوستانتان در آسيب زدن به آن است. شما باز هم زخم التيام يافته ( يک اتهام غلط ) را تکرار کرديد و در مقابل چشم ميليون ها انسان معتقد به دولت ،اعتماد مردم را به بازي متعصبانه ي سياسي گرفتيد، عجب اشتباهي!

احساس نياز کردم که (( الياس نادران )) را در رسانه هاي دوست بشناسم. اولي بود که دوستان، شما را در صف اول قرار دهم. وقتي در گوگل به دنبال نام مبارکتان بودم، هر جا اين نام بود، اتهامي به دولت و دولتمردان وجود داشت. اينجا بود که به صبوري و متانت دولت احسنت گفتم. سري به سايت الف زدم. بالاخره دوستان را بايد دريافت. در اين گشت و گذار بود که نامه ي محرمانه اي از بنياد ايثارگران ديدم. تعجب کردم، نامه ي محرمانه اي که از تشکيک در تاريخ جانبازي و زمان بستري شدن شما خبر مي داد. تعجب کردم؛ نامه ي محرمانه و انتشار عمومي آن! حتما شما مي دانيد براساس قوانين مبني بر افشاي اسناد محرمانه، وصفي مجرمانه نوشته اند؟! با خود انديشيدم و گفتم که قانونگذار بايد حتما آگاهتر باشد. البته از عدم پيگيري بنياد شهيد و امور ايثارگران هم تعجب کردم، به هر حال تضادها و تناقض هايي را اين نامه بر جانبازي تان اعلام کرده است. دوستان مي توانند در سايت (( الف )) اين نامه را مشاهده کنند. عقلم قد نداد که اين رويه، مظلوم نمايي است! بالاخره جواب نامه ي محرمانه به يک مقنن جواب قانوني مي طلبد نه پاسخي به نحوي ديگر! و به فرض هم نقدي يا تضاد و تناقضي هم هست شما که قانوندان و قانونگذاريد مي توانستيد حتي با تلخي جواب دهيد، نه اينکه سند محرمانه ي دولتي را افشاء کنيد. حتي اگر افرادي ديگر به اين عمل دست ده اند حفظ وجاهت قانوني قانوگذار بايد طوري باشد که او هم مثل سايرين در حفظ قوانين عمل کند. درنگ کردم که اين مسئله را معني کنم. هر چه بيشتر غور کردم، کمتر جواب منطقي يافتم.

بحث بعدي را پيگيري کردم شايد اقناع شوم که بله به هر فرد واجد شرايط راه يافته به مجلس شوراي اسلامي، 100 ميليون تومان وديعه ي مسکن بدون بهره مي دهند، و شما هم اين مبلغ را گرفته ايد. حتما حقتان بوده است. شما هم فرموده ايد ملک نداريد. خانه نداريد، اگر کسي هم يافت، او را شريک مي کنم. اما اسنادي روشن مي گفتند که چندين و چند واحد در اختيار داريد. البته اگر تاکنون تغيير مالکيت نيافته و منتقل نشده باشد. گفته اند جوينده، يابنده است. به هر حال اسناد ثابت کردند که چنين چيزي واقعيت دارد. نگارنده به دليل احترام به حقوق شحصي و شرعي مي تواند تصوير اسنادي که زماني به نام شما بوده، به خود شما ارائه دهد. اگر درست بود جوانمردانه و شجاعانه هم اعلام کنيد که داشته ايد و بنابه اقرارتان در پاسخ به خبرنگار خط نيوز، اجازه بدهيد به نفع محرومان در اختيار يکي از نهادهاي حمايتي قرار بگيرد. اگر هم اين اسناد قرين به واقعيت نبود شرط عقلايي آن، پيگيري قضايي است. به هر حال بايد ثابت شود که چه افرادي با چه نيت هايي اين املاک را به نام شما ثبت و ضبط فرموده اند و به نام شما سند مجعول زده اند. به هر حال ضديت با جعل فقط شامل مدرک تحصيلي نمي شود. جعل در حوزه ي املاک ثبتي هم جرم بزرگي است. شما که بحمدالله در اين حوزه وقوف ويژه داريد، سريعتر مي توانيد عليه سازندگان اين اسناد مجعول در ميزگردي ديگر به ميدان آمده و نيت اين عاملين وابسته را  بازخواني بفرماييد.

به هر طريق جنابعالي که به راحتي در مقابل چشم ميليون ها نفر، اتهام اثبات نشده اي را به دولت وارد مي کنيد، شما که به دنبال تحقيق و تفحص هستيد، آيا اشکال دارد که از اعمال شما هم تحقيق و تفحصي شود، البته به شيوه اي کاملا قانوني؟ اين که درست نيست هر کس بخواهد در مورد شما يا جريان عليه دولت حقيقتي را بگويد ، آن را سفره اي بدانيد که مي خواهد جو را ملتهب کند و يا خداي نکرده جو را عليه شما بشوراند به هر حال ما يک کبناهاي عقلي و شرعي داريم که حجت است. بايد بدانيم که احاديث و روايات از معصومين غير قابل خدشه است. حديثي از امام صادق«ع» به روايت مفضل ابن عمر داريم که مي فرمايند: هر کس به زيان مومني سخن بگويد که از آن رسوايي و از بين رفتن جوانمرديش را حاصل کند تا از چشم مردم بيفتد خداوند او را از ولايت خويش به ولايت شيطان مي اندازد و شيطان هم او را نمي پذيرد. البته انشاء الله مطالب شما هرگز مصداق اين حديث نيست. به هر حال براي روشن شدن ابعاد موضوع و غور در مسائل سوالي از محضرتان دارم. در اسناد موجود است که شما سوالي از وزير بازرگاني در خصوص اختصاص سهميه ي آرد دولتي به کارخانه اي به نام « آسه آرد» داشته ايد. اين کارخانه  در خراسان رضوي است، البته در زادگاه شما يا در حوزه ي نمايندگي تهران نيست که شما نماينده ي آن باشيد، اما به دليل ضرورت و قانون که حق شماست بحث قابل قبول است. لذا جا دارد که کيسيون اصل نود مجلس بررسي نمايد، که کارخانه ي آرد « ميثم ستاره ي طوس » و کارخانه ي آرد « کاشت و داشت » و ارتباط آنها با شما چيست؟ و چرا در مورد شرکت « آسه آرد » که رقيب تجاري آنهاست موضوع مورد سوال از وزير بازرگاني دو دولت قرار گرفته است؟ خدا کند و اثبات شود که آن دو کارخانه ي آرد و صاحبان آنها  با شما هيچ نسبتي نداشته باشند و شرکت « آسه آرد » هم رقيب تجاري آنها نبوده و نباشد. ما صرفا سوال طرح کرده ايم، خوب است و جا دارد اين يک مورد را کميسيون اصل نود مجلس بررسي کند و به مردم گزارش بدهد. و اما بعد:

1-      در مبارزه با مفاسد سياسي و اقتصادي اولا بايد مشخص شود که مدرک دکتراي تثبيت شده ي دکتر محمد رضا رحيمي که بهانه ي تخريب و حمله به ايشان و دولت اصولگراي دکتر احمدي نژاد شده و بارها نقل و نقل محافل وابسته به استکبار جهاني شده، و از آن عليه دولت پاکدامن و مومن و ولايتي دکتر احمدي نژاد سوء استفاده شده است مشخص شود که طراحانش چه کسي يا کساني بوده اندو امروز طراحان تحقيق وتفحص ناکام و مسائل ديگر چه اهدافي دارند.

2-      ملاک براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و سياسي نزد شما و جريان  سياسي منتسب چيست؟ عقل است، شرع است، قانون است، شما به کدامين پايبنديد؟  ما که معتقديم دين و سياست ما يکي است و پيامبر عظيم الشان مي فرمايند: المومن اعظم من الحرمه الکعبه» روايت است روزي پيامبر «ص» در برابر کعبه به کعبه فرمود: خداوند چقدر تو را بزرگ داشته و حرمتت را نگه داشته اي کعبه! به خدا قسم حرمت مومن از تو بيشتر است زيرا خداوند يک چيز را از تو حرام نموده ولي از مومن سه چيز را حرام نموده: جان، مال و آبرو، تا کسي گمان به او نبرد.

در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ملاک و مبناي حرکت قلب تپنده ي هدايت و ولايت مقام معظم رهبري است. امام المسلمين بارها از دولت و حمايت از آن سخن رانده است. بارها حضرت آقا از رعايت اخلاق در سخن گفتن ها و مواضع سياسي رهنمود داده است.

برادر جان ما در حوزه ي ولايت تکليف محوريم. شما چرا بر اين تکليف مي شوريد ؟ چرا دوستان شما در تکليف ترديد محورند؟ در اين موقعيت حساس اگر نقدي داريد بايد با تکليف محوري عمل شود. هر سخن جا و هر نکته مکاني دارد. حتما تاييد مي کنيد مگر نه اينکه وظيفه ي شرعي داريم تا دولت را در برابر ديو و دد و حراميان حفظ کنيم؟ انتساب مفاسد اقتصادي مستقيم و غير مستقيم به اين دولت و خط اول خدمت در کشور با کدام اصول، شرع، دين، اخلاق و سياست همخواني دارد؟ ما که پوپر نيستيم تا هدف وسيله را توجيه کند. شما که بحدالله خود را از اهل وثوق و ديانت وانقلاب مي دانيد با کدام مکيال سخن مي رانيد، خدا نکند که همه بخواهيم بدين سبک عمل کنيم. خدا نکند دکتر محمد رضا رحيمي هم مثل شما عمل کند. خدا نکند دولت بخواهد آن بگويد که اسناد آن را دارد. خدا نکند ما براي تخريب، براي از ميدان به در کردن هم، براي رقابت سياسي، انتحار سياسي کنيم. آن وقت من و شما و هر کس در اين ميدان باشد از اصحاب فتنه است. شاخصه ي فتنه جويان را با هم بخش کنيم. عبور از رهنمودهاي ولايت امر و مواضع امام المسلمين، هرزگويي سياسي، متهم نموده دولت و دولتمردان به مفسده، آتش تهيه عليه دولت و نظام و همسويي با رسانه هاي دشمن و بوق هاي قوم بين قريظه؛

خود و شما را به تقواي الهي، تقويت نظام خون بار  جمهوري اسلامي و توبه ي نصوح  و انابه خالص  از اظهارات متعصبانه و معاملات سياسي سفارش مي کنيم. البته در اين حوزه هم اثبات حقانيت با شما حاضر به مناظره ايم. البته اين روش، روش مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست، اين يک دوئل عليه دولت است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع : خط نيوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین