کد خبر: ۳۷۹۵۶
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۹
نتایج به دست آمده از یک تحقیق میدانی نشان می دهد حدود 42 درصد مشترکان موبایل در کشور روزانه کمتر از نیم ساعت از این وسیله برای برقراری ارتباط استفاده می کنند و سرویس مکالمه برای 50 درصد مشترکان همچنان محبوبیت بیشتری نسبت به پیامک و دیگر سرویسها دارد.
به گزارش مهر، امروزه موبایل برای برقراری ارتباط جایگزین سایر ابزارهای ارتباطی مانند اینترنت، تلفن ثابت، تلویزیون و رادیو شده به نحوی که بسیاری معتقدند این وسیله زندگی روزمره  افراد را نسبت به گذشته راحت‌تر و موجبات آسایش بیشتری را برای آنها فراهم کرده است اما عده ای نیز معتقدند که موبایل به دلیل سرعت بخشیدن به انتقال اطلاعات، بروز و افزایش مشکلاتی در جامعه را سبب شده است.

با این حال بررسی های صورت گرفته از یک جامعه 400 نفری در کشور که 207 نفر معادل 5/51 درصد آن را مردان و 193 نفر معادل 2/48 درصد آن را زنان تشکیل می دهند نشان داده که با وجود بسیاری از تصورات، این وسیله نوین ارتباطی به عنوان ابزاری برای پر کردن اوقات فراغت افراد به کار گرفته نمی شود و حدود نیمی از مردم روزانه کمتر از نیم ساعت از این وسیله استفاده می کنند.
 
مردم روزانه کمتر از نیم ساعت با موبایل حرف می زنند
 
در نظرسنجی انجام گرفته از یک جامعه آماری که 57 درصد از آنان در گروه سنی 29-14 سال، 5/31 درصد در گروه سنی 44-29 سال، 8 درصد در گروه سنی 59-44 سال و 2/2 درصد نیز در گروه سنی 74-59 سال هستند، حدود 42 درصد از مشترکان موبایل کمتر از نیم ساعت از تلفن همراه خود استفاده می کنند و تمایل زیادی به استفاده مداوم از این وسیله از خود نشان نمی دهند.
 
براین اساس حدود 5/48 درصد از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی بیشتر از سرویس مکالمه تلفن همراه استفاده می کنند و استفاده از SMS و دیگر سرویسها جایگاه بعدی را در میان مشترکان موبایل به خود اختصاص داده اند. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که حتی با وجود ارائه سرویس هایی چون اینترنت موبایل و MMS همچنان مکالمه جزء پرکاربردی ترین سرویس های این وسیله ارتباطی محسوب می شود.
 
                                                     جدول میزان استفاده روزانه از موبایل

میزان استفاده

کاربران

درصد فراوانی

کمتر از نیم ساعت

167

41.8

1 تا 2 ساعت

137

34.2

بیش از 3 ساعت

67

16.8

سایر موارد

29

7.2

جمع

400

100.0

 
موبایل در شکل گیری جامعه مجازی موثر است
 
به گزارش مهر، معادل 52 درصد از کل افراد معتقدند که موبایل باعث افزایش تخلفات و جرایم اجتماعی می شود و از نظر این کاربران این وسیله در افزایش بزه های اجتماعی تاثیرگذار است. همچنین طبق اعلام نظر 42 درصد از این جامعه آماری موبایل در انزواطلبی افراد نیز تاثیر زیادی دارد.

نظرسنجی صورت گرفته از میان مشترکان موبایل نشان می دهد که حدود 8/62 درصد از مردم موبایل را عاملی برای افزایش اطلاعات کاربران از محیطهای اجتماعی می دانند و  معادل 68 درصد از کل این جامعه نمونه نیز بر این باورند که موبایل می تواند در شکل گیری جامعه مجازی موثر واقع شود.
 
در همین حال معادل 5/77 درصد از افراد، استفاده از موبایل را روش جدیدی برای برقراری ارتباط در جامعه می دانند و  64 درصد حاضران در این نظرسنجی معتقدند که موبایل باعث کاهش تماس رو در رو آنان با دیگران شده است. با این حال 2/64 درصد از جامعه آماری این نظرسنجی می گویند که به دلیل محبوبیت موبایل نمی توان از مضرات آن چشم پوشی کرد و  7/65 درصد از کل پاسخگویان با این نظر کارشناسان کاملا موافق هستند که تلفن همراه می تواند در پنهان سازی احساسات و عواطف تأثیر بگذارند.
 
                       جدول میزان افزایش بزه های اجتماعی با موبایل و تأثیر آن در انزواطلبی افراد
 

 میزان افزایش بزه های اجتماعی با موبایل درصد فراوانی تأثیر موبایل در انزواطلبی افراد درصد فراوانی 

افزایش بزه های اجتماعی

فراوانی

درصد فراوانی

تأثیردر انزوا طلبی افراد

فراوانی

درصد فراوانی

بسیار زیاد

51

12.8

بسیار زیاد

33

8.2

زیاد

157

39.2

زیاد

135

33.8

کم

132

33.0

کم

156

39.0

بسیار کم

52

13.0

بسیار کم

  76

19.0

جمع

392

98.0

جمع

  400

100.0

بدون پاسخ

8

2.0

  بدون پاسخ  0  0

جمع

400

100.0

 جمع   400

100.0


نیاز به استفاده از موبایل برای تمامی اقشار جامعه

به گزارش مهر، نتایج به دست آمده از نظرسنجی همچنین گویای این است که موبایل یکی از ضروریات زندگی افراد در جامعه محسوب می شود به نحوی که حدود 82 درصد از مجموع 400 پاسخگوی این نظرسنجی اعلام کردند که نیاز به استفاده از این وسیله ارتباطی برای تمامی اقشار جامعه بسیار زیاد احساس می شود.

با این حال نظرسنجی ها نشان می دهد که نقش عوامل فرهنگساز در آموزش استفاده بهینه از موبایل بسیار ضعیف است به گونه ای که حدود 6/75 درصد از مجموع پاسخ دهندگان، عملکرد نهادهای فرهنگساز همچون مراکز آموزشی و رسانه های جمعی را یکی از نقاط ضعف فرهنگسازی در این مقوله عنوان کرده اند.
 
               افزایش اطلاعات کاربران از محیط اجتماعی با موبایل و تأثیر آن در شکل گیری جامعه مجازی
 

افزایش اطلاعات کاربران از محیط اجتماعی

فراوانی

درصد فراوانی

شکل گیری جامعه مجازی

فراوانی

درصد فراوانی

بسیار زیاد

63

15.8

بسیار زیاد

70

17.5

زیاد

188

47.0

زیاد

202

50.5

کم

111

27.8

کم

101

25.2

بسیار کم

37

9.2

بسیار کم

26

6.5

جمع

399

99.8

جمع

399

99.8

بدون پاسخ

1

0.2

بدون پاسخ

1

.2

جمع

400

100.0

جمع

400

100.0

 
موبایل جایگزین مقبولی برای دیگر ابزارهای ارتباطی
 
به عقیده 2/63 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی موبایل جایگزین سایر ابزارهای ارتباطی مانند اینترنت، تلفن ثابت و تلویزیون برای برقراری ارتباط است اما با این حال 8/58 درصد از افراد اظهار دارند که این وسیله نتوانسته به ابزاری برای پرکردن اوقات فراغت آنان تبدیل شود و موبایل در زیرمجموعه وسایل سرگرمی و تفریجی جای ندارد.
 
در همین حال 8/79 درصد از پاسخگویان بر این اعتقادند که موبایل زندگی روزمره شان را راحت‌تر کرده و موجب آسایش بیشتر آنها شده و معادل 6/70 درصد از مردم نیز می گویند که سرعت انتقال اطلاعات از طریق موبایل باعث افزایش مشکلات در جامعه نشده است.
 
در ابن بین 2/62 درصد از پاسخگویان با طرح این موضوع که موبایل فرهنگ بیگانه را در بین افراد جامعه رواج داده  مخالف هستند و می توان گفت که استفاده از این کالای وارداتی نتوانسته بر ورود فرهنگ های بیگانه به داخل فرهنگ کاربران ایرانی تاثیرگذار باشد.

                               موبایل روشی برای برقراری ارتباط و ضرورت استفاده همه اقشار جامعه

روش جدیدی برای برقراری ارتباط در جامعه

فراوانی

درصد فراوانی

ضرورت استفاده همه اقشار جامعه

فراوانی

درصد فراوانی

بسیار زیاد

114

28.5

بسیار زیاد

113

28.2

زیاد

196

49.0

زیاد

215

53.8

کم

74

18.5

کم

61

15.2

بسیار کم

15

3.8

بسیار کم

11

2.8

جمع

399

99.8

جمع

400

100.0

بدون پاسخ

1

.2

بدون پاسخ

0 0

جمع

400

100.0

جمع

400

100.0


موبایل نداشتن به منزله افت شخصیت نیست
 
به گزارش مهر، امروزه نداشتن موبایل به منزله افت شخصیت افراد تلقی نمی شود که معادل 8/72 درصد از کل پاسخگویان این نظرسنجی این مطلب را تایید می کنند و 5/51 درصد افراد نیز معتقدند که موبایل توانسته نوآوری های فرهنگی با خود به همراه داشته باشد.
 
براساس این نظرسنجی 5/70 درصد از مردم براین باورند که ارتقاء سرویس های موبایل همچون اینترنت و پیام های تصویری می تواند در افزایش شبکه های اجتماعی مؤثر واقع شود و 5 /67 درصد افراد نیز موبایل را وسیله ای برای افزایش امنیت می دانند.
 
با این حال کارشناسان معتقدند که ورود هر فناوری نوین به کشور تبعات خاص خود را خواهد داشت که در صورت ارزیابی اثرات مثبت و منفی آن قبل از ورود به جامعه و تهیه یک پیوست فرهنگی می توان استفاده آن را به سمت رویکردهای مثبت آن سوق داد که در این صورت نگرانی های آثار سوء استفاده از فناوری به حداقل رسیده و تهدیدهای موجود در رابطه با آن بسیار کمرنگ می شود.
 
در شرایط امروزی که به سمت شکل گیری جامعه الکترونیک پیش می رویم آثار مفید استفاده از موبایل بیش از گذشته نمود پیدا کرده و گام های بلندی در زمینه آسان کردن ارتباطات، کم کردن سفرها و تسهیل در برقراری ارتباطات برداشته شده و در مجموع تقویت روابط اجتماعی را به دنبال داشته است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین