کد خبر: ۳۶۲۵
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۳۸۷ - ۲۰:۵۲
در سيستم ماليات بر ارزش افزوده هر فروشنده در هنگام فروش كالاها و خدمات، ماليات مورد نظر را بر صورت حساب افزوده و آن را همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي كند. اولين فروشنده ماليات را به دولت پرداخت كرده و در مراحل بعدي هر فروشنده تنها مابه التفاوت ماليات (ماليات دريافتي پس از كسر مالياتي كه خود قبلاً پرداخت كرده) را به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي كند.
در سيستم ماليات بر ارزش افزوده هر فروشنده در هنگام فروش كالاها و خدمات، ماليات مورد نظر را بر صورت حساب افزوده و آن را همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي كند. اولين فروشنده ماليات را به دولت پرداخت كرده و در مراحل بعدي هر فروشنده تنها مابه التفاوت ماليات (ماليات دريافتي پس از كسر مالياتي كه خود قبلاً پرداخت كرده) را به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي كند. اين عمل براساس لايحه پيشنهادي طي يك دوره دو ماهه انجام مي گيرد.
به منظور روشن شدن روش اجراي ماليات بر ارزش افزوده به مثال ذيل توجه فرماييد.
يك شركت خودروسازي براي توليد محصولات خويش، قطعات مورد نياز را از طريق بازار داخلي (قطعه سازان) و يا از طريق واردات تأمين مي كند. اگر فرض شود خريد از داخل به مبلغ ده ميليون ريال و خريد به صورت واردات به مبلغ پنج ميليون ريال باشد و با فرض اين كه نرخ ماليات ۱۰ درصد باشد، اين شركت در مرحله خريد از داخل يك ميليون ريال و در مرحله واردات به اندازه پانصد هزار ريال ماليات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت مي كند. همچنين اگر فرض شود اين شركت محصول توليدي خود را به مبلغ چهل ميليون ريال بفروشد موظف است هنگام صدور فاكتور، ماليات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خريدار دريافت كند. (۴۰۰۰۰۰۰=۰۰۰۰۰۰۰۴۱۰x%)
بديهي است قيمت پرداختي خريدار چهل و چهار ميليون ريال خواهد بود. اين شركت موظف است ماليات هاي پرداختي در مراحل قبلي (خريد از داخل و واردات) را از ماليات هاي وصولي كسر كرده و مابقي را همراه با اظهارنامه به سازمان مالياتي پرداخت كند. [۵۰۰۰۰۰/۲=(۵۰۰۰۰۰ + ۱۰۰۰۰۰۰) - ۴۰۰۰۰۰۰]
بنابراين مجموع ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالياتي برابر
ريال ۴۰۰۰۰۰۰=(۵۰۰۰۰۰/۲+۵۰۰۰۰۰/۱) خواهد بود.
معافيت ها در ماليات بر ارزش افزوده
به طور كلي برخي از كالاها و خدمات به سه دليل زير از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي شوند.
۱- كاهش خاصيت تنازلي ماليات بر ارزش افزوده
۲- كاهش اثر تورمي و حمايت از اقشار كم درآمد
۳- كاهش هزينه هاي اجرايي و وصول ماليات
موارد معاف از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در ماده ۱۲ لايحه ماليات بر ارزش افزوده به طور شاخص ذكر شده است.
آستانه معافيت
ادامه مطلب در قسمت گزارش بخوانيد

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :