کد خبر: ۳۳۴۰
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۷:۴۴
نشست خبري روز شنبه "غلامحسين الهام" که پس از وقفه اي چند هفته اي برگزار مي شد، به محلي براي تبادل نظر خبرنگاران زن با سخنگوي دولت و وزير دادگستري بر سر مواد 23 و 25 لايحه "حمايت از خانواده" تبديل شد و طرفين يک سخن گفتند با دو گويش!

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، الهام در ابتداي نشست مطبوعاتي خود گفت که اين لايحه چالش بين قوه اي با قوه ديگر نيست.
**وي همچنين در پاسخ به سوالي در باره سخنان اخير آيت الله اميني در نماز جمعه قم در باره لايحه حمايت از خانواده، از ماده 23 لايحه حمايت کرد.
در اين هنگام، يکي از خبرنگاران خطاب به الهام گفت: "حرف خانم ها اين است که چرا اجازه زن اول را براي ازدواج مجدد دايم مردها که در قانون کنوني پيش بيني شده است، حذف کرده ايد؟"
سخنگوي دولت پاسخ داد: "ما اين بنيان را گذاشتيم که موضوع (ازدواج مجدد و مکرر دائم مردها) کنترل شود. شما هر چه به اين ماده اضافه کنيد ما حرفي نداريم. هر شرطي که بتوان به اين مجموعه اضافه و به آن عمل کرد، با آن مشکلي نداريم."
**الهام همچنين گفت که ما از "هيچ"، محدوديت براي ازدواج مجدد دائم مردان ايجاد کرده ايم. مردها از حذف اين ماده بدشان نمي آيد. زيرا با توجه به ملغي شدن قانون قبلي و نيز حذف اين ماده، محدوديت ها براي ازدواج مجدد دايم مردها برداشته مي شود. "خواستيم ثواب کنيم، کباب شديم!"
**سخنگوي دولت گفت که اگر شما (خانم ها) مي خواهيد اين ماده را پس بگيريد، پس بگيريد. با حذف اين ماده، محدوديت ها براي ازدواج مجدد مردها برداشته مي شود.
الهام سپس با خنده اضافه کرد: "مردها بدشان نمي آيد که چند بار ازدواج کنند."
وي در عين حال گفت: "البته امروز آقايان به ما مي گويند که حقوق ما را تضعيف کرده ايد.
**سخنگوي دولت همچنين در باره ماده 25 اين لايحه که درباره ماليات بر مهريه هاي غيرمتعارف است، گفت: "دولت اين ماده را براي پيشگيري از طلاق هاي ناشي از مهريه هاي غير متعارف و غير عادي، تدوين کرده است."
**پس از پايان يافتن نشست خبري سخنگوي دولت، خبرنگاران زن به سراغ الهام رفتند تا ادامه سوالات خود را در باره اين لايحه از وي بپرسند. در اين هنگام، سخنگوي دولت با خنده گفت: "ظاهرا مصاحبه سرپايي بيشتر مي چسبد.
** يکي از خبرنگاران زن به سخنگوي دولت گفت: "به شماره اي که براي ارسال پيامک در مورد لايحه حمايت از خانواده اعلام کرده ايد، نمي توان پيامک ارسال کرد."
در اين هنگام يکي از خبرنگاران گفت: "پيام هايمان را حضوري اعلام مي کنيم."
يکي ديگر از خبرنگاران زن گفت: "پيامک ما اين است که اجازه زن اول را نيز در ماده 23 بگنجانيد."
الهام پاسخ داد: "من که گفتم هر قيدي را مي خواهيد اضافه کنيد."
**خبرنگار ديگري سوال کرد: "اگر آقايي ازدواج مجدد کند، زن اول متضرر خواهد شد؛ شما چه راهکاري براي اين زن متضرر پيش بيني کرده ايد؟ مثلا حق طلاق را براي او آسان کرده ايد؟"
الهام پاسخ داد: "در تمامي دفترچه هاي ازدواج شروط ضمن عقد وجود دارد."
خبرنگار گفت: "ممکن است خانمي اين آگاهي را نداشته باشد."
الهام خطاب به اين خانم خبرنگار گفت: "شروط ضمن عقد از قديم در دفترچه هاي ازدواج بوده است و اين شرط (حق طلاق با زن) نيز بوده است و شرط ضمن عقد از قانون هم بالاتر است."
سخنگوي دولت اضافه کرد: "در اين شروط آمده است که اگر مثلا ازدواج مجدد کرد، زن وکيل است که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه کند. يعني اجازه طلاق از مرد گرفته شده است."
وي تصريح کرد ضمن اين که با آنچه ما در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده پيش بيني کرده ايم، اين موضوع به دادگاه مي رود، دادخواست به زن ابلاغ و بررسي مي شود. ممکن است زن همان جا از اين اختيارش (حق طلاق) استفاده کند و در مورد مهريه اش هم اقدام کند.
** خبرنگار ايرنا از سخنگوي دولت پرسيد که شما در سخنانتان گفتيد که از "هيچ" براي ازدواج مجدد دائم مردان "محدوديت" ساخته ايد. اما در قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 محدوديت وجود داشت و آن اجازه زن اول بود. البته خيلي از خانم ها قبول دارند که اين شرط صرفا کافي نيست.
الهام پاسخ داد: "در ماده آخر لايحه حمايت از خانواده نوشته شده است که قانون حمايت از خانواده مصوب 1353 ملغي است."
**خبرنگار ايرنا سوال کرد: "پس منظور شما اين است که اگر ماده 23 اين لايحه حذف شود، با توجه به اين که در اين لايحه، قانون حمايت از خانواده مصوب 1353 نيز ملغي مي شود، ازدواج مجدد دايم مردان بي قيد و شرط مي شود؟"
سخنگوي دولت در پاسخ گفت: "ماده 16 و 17 قانون حمايت از خانواده مصوب 53 را سال 63 ابطال کردند. ممکن است دادگاهي سليقه اي کاري بکند، ولي پايه قانوني ندارد."
وي افزود: "حال فرض کنيم که اين مواد ابطال هم نشده است، در اين لايحه که به صراحت آمده است «قانون سال 53 ملغي است». يعني همه مواد آن حتي مواد 16، 17 نيز ملغي است."
**خبرنگاري مجددا از سخنگوي دولت پرسيد: "آيا دولت قبول دارد که قيود و شروط ديگري از جمله اجازه زن اول را در ماده 23 براي ازدواج مجدد دائم مردان علاوه بر آنچه دولت گفته است، گنجانده شود و ازدواج مجدد دائم مردها هر چه بيشتر محدود شود؟"
الهام پاسخ داد: "ما اين قيود را که در ماده 23 آمده است، گذاشته ايم. حالا مي خواهيد قيود اضافه تر بگذاريد، بگذاريد."
سخنگوي دولت تاکيد کرد ما مي گوييم قيدي بايد باشد. اما بعضي که موافق حذف اين ماده هستند. در واقع با حذف اين ماده و نيز ملغي شدن قانون قبلي، هيچ محدوديتي براي ازدواج مجدد دايم مردان وجود نخواهد داشت."
** خبرنگار ديگري از سخنگوي دولت سوال کرد: "در مورد ماده 25 که براي مهريه ها ماليات تعيين کرده ايد، خيلي ها مي گويند «چه کسي مهريه را داده و چه کسي گرفته است» و با اين ماده، حقوق خانم ها سلب مي شود؟"
در اين هنگام، يکي از خبرنگاران زن گفت: "اين که مي گويند «چه کسي مهريه را داده و چه کسي گرفته است»، حرف «عوامانه اي» است. مهريه عندالمطالبه است و هر زمان که زن بخواهد مي تواند بگيرد."
در اين هنگام سخنگوي دولت نيز پاسخ داد: "اين که «مهريه را چه کسي داده و چه کسي گرفته است»، واقعا حرف عوامانه اي است. اين يک حق مسلم است و وقتي تعهد مي شود، مرد بايد بپردازد و بعد از عقد مي شود آن را از مرد مطالبه کرد."
الهام افزود: "مهريه «دين» نيست؛ «حال» است. يعني همين الان مي شود آن را مطالبه کرد. در حالي که در اداي «دين»، از زمان مي توان سخن گفت."
سخنگوي دولت توضيح داد: "هر زمان که عقد صورت گيرد، مهريه عندالمطالبه است و مرد بايد بپردازد. اما ممکن است زن بگويد مهريه عندالاستطاعه باشد."
وي تصريح کرد اين که مي گويند «چه کسي مهريه را داده و چه کسي گرفته است»، پايه حقوقي ندارد. اگر فردا، زن به دادگاه رفت و شکايت کرد که مهريه اش را مي خواهد، مرد نمي تواند بگويد که «من فکر کردم مهريه را چه کسي داده و چه کسي گرفته است». بيخود! اين مرد چنين فکري کرده است. چون فکر او باعث تغيير تعهدات حقوقي نمي شود."
الهام اضافه کرد: "يا اين مرد مثلا بايد هزار سکه اي را که مهريه همسرش است، روي ميز دادگاه بگذارد يا اين که برود زندان. زن هم مي گويد مي خواهم طلاق بگيرم و اين حق اوست. به اين ترتيب، خانواده از هم پاشيده مي شود. در حالي که هنگام ازدواج فکر مي کردند «چه کسي مهريه را داده و چه کسي گرفته است»."
**مصاحبه سخنگوي دولت حاشيه هاي ديگري هم داشت. مثلا هنگامي که خبرنگاري از وي پرسيد که دولت چه اقداماتي براي جلوگيري از بروز کمبود گاز در زمستان دارد، گفت: "فال خوب بزنيد. شما نگرانيد که زمستان سرد شود يا برق قطع شود. فال خوب بزنيد که خوب بيايد."
**سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري در باره سخنان معاون رييس جمهوري و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در مورد دوستي با مردم اسرائيل، گفت: "اتقوا من مواضع التهم."
خبرنگار پرسيد: "آيا اين جمله شما خطاب به من است؟" که الهام پاسخ داد: "منظور من، خودم، خبرنگاران و همه است."
**سخنگوي دولت هنگامي که خبرنگار روزنامه جام جم از وي در باره انتقاد به عملکرد صدا و سيما سوال کرد، از اين که رسانه ملي بدون انعکاس سخنان وي، صرفا پاسخ صدا و سيما را پخش کرده است، انتقاد کرد.
الهام با بيان اين که سخنان وي درمورد عملکرد رسانه ملي در گفت و گو با روزنامه جام جم بوده است و نه صدا و سيما، خطاب به اين خبرنگار گفت: "آفتاب آمد دليل آفتاب."
**سخنگوي دولت همچنين در باره علت برگزار نشدن نشست خبري خود با خبرنگاران در چند هفته اخير گفت: "در آستانه هفته دولت، وزرا و مديران دستگاههاي اجرايي با برگزاري بيش از 20مصاحبه عملکرد دولت را تشريح کردند. به همين خاطر تصور کرديم که خلائي در اطلاع رساني وجود ندارد."
**الهام در ابتداي نشست خبري اين هفته خود با تبريک ماه مبارک رمضان ابراز اميدواري کرد که اين ماه رحمت، ماه گسترش رحمت الهي بر مردم ايران و جامعه جهاني و بخصوص مسلمانان باشد و دلهايي که در اين ماه صفا پيدا مي کند، با همراهي و همدلي و نورانيت، به سمت آرمان هاي بلند اسلام، انقلاب و عدالتخواهي حرکت کند.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :