کد خبر: ۳۲۰۰
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۵:۱۸
موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در گزارشي به بررسي تجربه 11 کشور در حذف و هدفمند سازي يارانه ها پرداخته است.

به گزارش برنا، موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني به اصلاحات انجام شده در پرداخت يارانه ها در کشورهاي شمال آفريقا و خاور ميانه اشاره کرد و افزود: در اين مناطق هزينه هاي عمومي کالاهاي يارانه اي سهم قابل ملاحظه اي از بودجه دولت را تشکيل مي دهد و تقريبا در تمام کشورهاي اين منطقه يارانه ها بيشترين سهم برنامه پرداخت هاي اجتماعي دولت را براي کاهش فقر در بر مي گيرند.
اين گزارش مي افزايد: از اين رو بيشتر کشورهاي شمال آفريقا و خاور ميانه اصلاح اين سيستم را به منظور کاهش ناکارايي و هزينه مالي يارانه ها آغاز نموده اند که نتايج نشان مي دهد تاکنون در اين زمينه موفق عمل کرده اند.
اين گزارش اصلاح سيستم يارانه ها در تونس را از طريق خود هدفمندي تفاوت در کيفيت عنوان کرد و افزود: معيار مشخص اين اقدام شامل بهبود هدفمندي کالاهاي پست ، افزايش قيمت کالاهاي لوکس (کالاهاي مصرفي گروه هاي پر در آمد) و کاهش هزينه توليد و توزيع کالاهاي يارانه اي بود.
اين گزارش حاکي است : با کاهش فساد و کاهش افراد ذي نفع اثر بخشي برنامه اعطاي يارانه را به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته به طوري که در طول سه سال، سهم يک پنجم گروههاي پايين درآمد ي از کالاهاي کالري زاو پروتئيني افزايش يافت و هزينه هاي يارانه از 4 درصد به 2 درصد در يک دوره خاص کاهش پيدا کرد.
به دنبال اين اصلاحات منافع مطلق فقرا افزايش پيدا کرد و توانستند 21 درصد کل يارانه ها را به خود اختصاص دهند در حالي که گروه هاي بالا درآمدي سهم شان از يارانه ها به 18 درصد رسيد.
اين موسسه پژوهشي در ادامه اصلاح نظام يارانه ها در الجزاير را مورد بررسي قرارداده و افزوده است: الجزاير از ابتداي سال 1992 برنامه پرداخت يارانه ها را در مدت چهار سال به طور کامل حذف کرد که اين امر از طريق آزاد سازي تدريجي قيمت کالاهاي اساسي حمايت شده انجام گرديدو در همين زمان هم برنامه هاي تامين اجتماعي براي جبران رفاه عمومي از دست رفته اعمال شد.
اين گزارش مي افزايد: قبل از برنامه اصلاحات در الجزاير طي يک دوره خاص ارزش يارانه هاي در دسترس ثروتمندان سه برابر فقرا بوده است.
از سوي ديگر اين گزارش فشارهاي شديد مالي و بي ثباتي اقتصادي را از دلايل اصلاح برنامه يارانه ها در اردن برشمرد و افزود: در اين راستا ابتدا در سال 96 يارانه گندم حذف شد و قيمت آرد و نان افزايش يافت که اين افزايش با پرداخت هاي انتقالي به کل جامعه همراه بود سپس کوپن هاي مواد غذايي با پرداخت هاي نقدي جايگزين شد که کاهش پرداخت هاي انتقالي براي نان را به دنبال داشت و در مرحله بعد معادل پرداخت نقدي انتقالي که عام بود پرداخت هاي سيستم نقدي به خانوارها اعمال شد که اين اقدام افزايش قيمت گندم، علوم دام و نان را جبران نمود.
اين گزارش با اذعان اين مطلب که در ادامه اين روند کليه پرداخت هاي انتقالي حذف شد آورده است: اما علي رغم اعتراضات اوليه مردمي، اين اصلاحات کاهش هزينه ها و بهبود هدفمندي يارانه ها را در پي داشت.
موسسه پژوهش ها در ادامه اظهار نظرات کارشناسي خود آورده است : مراکش از سال 1996 پيشرفت هايي در قانونمند نمودن يارانه ها داشته است به صورت که هيچ سهميه اي و نه اجازه وارداتي حتي براي گندم و نان داده نمي شود و توليد کنندگان محلي و بازار داخلي تنها از طريق تعرفه حمايت مي شوند.
اين گزارش تصريح کرد: تا قبل از اصلاح نظام يارانه ها در مراکش يک پنجم جمعيت بالاي درآمدي دو برابر فقرا از يارانه ها برخوردار شده اند و شکر و روغن بيشتر توسط گروه هاي بالادرآمدي مصرف شده و در اين بين تنها يارانه گندم براي گروه هاي کم درآمد هدفمند تر بوده است.
در عين حال اين گزارش با اشاره به اينکه تا قبل از 1996 در يمن قيمت هاي داخلي گندم و آرد در سطوح پايين تري از قيمت هاي جهاني توسط دولت تعيين مي شدند افزود: اما از اين سال به بعد انحصار دولت طي يک برنامه ميان مدت براي حذف يارانه ها به منظور کاهش هزينه هاي يارانه و افزايش قيمت داخلي تا سطح قيمت جهاني شکسته شد و در نتيجه هزينه هاي يارانه مواد غذايي از 2/5 درصد به 6/3 درصد توليد ناخالص داخل در طي يک دوره خاص رسيد.
در بخش ديگري از اين گزارش هم به اصلاح نظام يارانه ها در کشور مصر اشاره شده و آمده است: در مصر نيز سياست کاهش يارانه ها از جانب دولت اتخاذ شد به طوري که در اثر اين سياست ها سهم يارانه هاي مواد غذايي از 14 درصد به حدود 5 درصد کل هزينه هاي دولت در طي يک دوره خاص کاهش پيدا کرد.که اين امر از طريق کاهش کالاهاي مشمول يارانه ها، افزايش قيمت نان وافزايش هدفمندي قند و شکر و روغن خوراکي صورت گرفته است.
اين گزارش همچنين به جانشيني يارانه عام به بن کالاها به منظور حمايت از فقرا و کاهش هزينه هاي مالي در کشورهاي جامائيکا ، مکزيک و آمريکا اشاره کرد وافزود: جامائيکا تحويل بن کالا را جانشين برنامه فراگير يارانه ها نمود .اين برنامه به طور قابل ملاحظه اي هدفمندي يارانه را در مقايسه با يارانه هاي فراگير بهبود بخشيد به طوري که 20 درصد فقير ترين افراد جامعه 31 درصد منافع اين روش را بدست آوردنددرحالي که اين رقم درتوزيع عام يارانه ها 14درصد بود.
موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با اعتقاد به اين که سري لانکا يکي از بهترين اصلاح تدريجي يارانه ها را تاکنون انجام داده است تصريح کرد: سريلانکا بعد از استقلال از بريتانيا اولين تغييرات سيستماتيک در نظام يارانه ها را آغازکرد و به مدت 35 سال در بين اغلب افراد جامعه سهميه غذايي توزيع مي نمود و بعد بن کالا راجانشين سهميه بندي در کشورکرد.
اين اصلاح، سهم کل يارانه هاي 40 درصد خانوارهاي پر در آمد جامعه (4 دهک بالا) را به نصف کاهش داد.
اين گزارش حاکي است: باادامه هدفمندي يارانه ها اکنون سهم دو پنجم (4 دهک آخر) از ثروتمندان به 15 درصدکل يارانه ها کاهش يافته است اما در مرحله بعدي دولت پرداخت نقدي را جايگزين بن کالا نمود.
اين گزارش به تحول ساختاري پاکستان در سال 1987 با حذف توزيع سهميه مغازه ها که آرد گندم را 30 درصد پايين تر از قيممت هاي متداول مي فروختند اشاره کرد و افزود: اين امر تنها اعتراض مغازه داران را در پي داشت زيرا بيش از نيمي از غلات هيچ گاه در اختيار مصرف کنندگان قرار نمي گرفت اما دولت سياست هاي جبران آشکاري به کار بست براي مثال حقوق و دستمزد کارکنان دولتي کم در آمد را افزايش داد.
به اعتقاد اين موسسه بنگلادش اگر چه هنوز به طور کامل سيستم توزيع سهميه اي را حذف کرده است اما قدم هاي اساسي را براي هدفمندي يارانه هاي مواد غذايي انجام داده است به طوري که به دنبال تغييرات دولت در سال 91 دولت توزيع غلات بين نيروهاي مسلح و کارکنان دولت را ادامه داد اما توزيع آن را در نواحي روستايي قطع نمود.

يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد در کشور آلباني نيز با فروپاشي دولت سوسياليستي يارانه هاي آرد و گندم حذف شده اند و کاهش در آمد از طريق افزايش حقوق بازنشستگي کمک هاي اجتماعي و دستمزدهاي دولتي جبران شده است که 4 دهک پايين در آمد ي حدود 75 درصد کمک هاي فوق را دريافت نموده اند.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :