کد خبر: ۳۱۵۷
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۷:۵۷
پيشرفت علم و تكنولوژي بسيار سريع و تند است. اين امر روند اطلاع رساني را روز به روز سريعتر و آسان تر مي نمايد. در اين روند رشد و نفوذ اينترنت در جامعه باعث شده است كه اطلاع رساني و همچنين فعاليت هاي تبليغاتي نهادهاي مختلف آسان تر و باهزينه كمتر صورت گيرد.
سازمانها و نهادهاي مختلف در جهت ايفاي وظايف خود و اطلاع رساني در زمينه فعاليتهايشان تلاش مي كنند كه از اين ابزار به نحو احسن استفاده كنند.

امروزه با توجه به نفوذ زياد اينترنت در جامعه، كسب اطلاع و دريافت خدمات براي مردم از طريق نهاده هاي تكنولوژيكي در صورت امكان با سهولت بيشتري همراه خواهد بود. ذاتا در اين رابطه دولت ها در جهت كاهش سفرهاي درون شهري_ و معضلات پيراموني آن مانند ترافيك، آلودگي هوا و حراست از بهداشت رواني جامعه_ سعي در گسترش اين گونه خدمات خود دارند و در اين راستا فناوري هاي اطلاع رساني را ترويج و تقويت مي كنند.

اين روند رو به پيشرفت در ايران چندي است كه رونق گرفته است و با شعارهايي همچون دولت الكترونيك و... سعي دارند كه همت خود را در ميان عيان سازند و در جهت استفاده از اين نوع نهاده ها و فناوري هاي اطلاع رساني فرهنگ سازي كنند.

در اين زمينه بانك ها پيشرو هستند كه در جهت جذب سرمايه هاي مردم سعي مي كنند كه از ابزارهاي روز و مدرن اطلاع رساني بهره برده خدمات روان تري ارائه كنند.

نهادها و سازمانها در اين زمينه عملكرد يكساني از خود بروز نداده اند. برخي با جديت و اهتمام لازم در اين زمينه وارد شده و عمل كرده اند و برخي ديگر در اين زمينه بي همت بوده اند.

وليكن آنچه باعث تعجب و تامل است اين است كه برخي موسسات پژوهشي و تحقيقاتي در زمينه استفاده از تكنولوژي در جهت اطلاع رساني و انعكاس فعاليت هاي خود عملكرد ضعيفي داشته اند. برخي سازمانها و نهادها، رسالت مجموعه هاي پژوهشي و تحقيقاتي و كتابخانه هاي خود را صرفا خدمات دهي به سازمان خود و كاركنان آن مي دانند و از خدمات دهي به پژوهشگران و محققين برون سازماني پرهيز مي كنند. نگارنده از مواردي مطلع است كه برخي محققين در جهت فعاليت هاي پژوهشي خود گريبانگير موانعي شده اند مانند اينكه گفته مي شود كتابخانه سازمان مديريت و ... يك شنبه و سه شنبه فقط به محققين خارج از سازمان خدمات مي دهد و يا پژوهشگاه ... از اطلاع رساني و ارائه داده هاي آماري به پژوهشگران بيروني محذور است. جالب اينكه اين گونه موسسات تحقيقاتي و پژوهشي كه از داده ها و آمارهاي انحصاري در جامعه برخوردار هستند و تحقيق در برخي شاخه هاي علمي به مدد اين نهادها ميسر است؛ از اطلاع رساني مناسب پرهيز مي كنند و يا سايت اطلاع رساني ندارند و يا اگر موجود است نمي توان قوانين و قواعد راه همكاري با اين نهادها را در آن پيدا كرد. والبته نكته قابل تامل اين است كه معلوم نيست چرا برخي داده ها و آمارها در دسترس قرار نمي گيرد و كدام نهاد و يا كدام مسئول حكم به اين امر كرده است؟

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :