کد خبر: ۳۱۲۳
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۷:۳۰
در پي اظهارات روز اخير شهردار تهران درباره عملكرد ستاد تبصره 13، رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور با تشريح عملكرد ستاد تبصره 13 طي سال‌هاي 85 و 86 ، گفت: بايد براي حل مشكلات پايتخت، كار تيمي انجام شود و اول بايد چاله‌ را بكنيم و بعد مناره را بدزديم.

به گزارش ايسنا، سردار محمد رويانيان بعد از ظهر يكشنبه افزود: بهينه‌سازي عرضه خدمات حمل و نقل در كشور، بهينه‌سازي تقاضاي سفر و حمل و نقل، بهينه‌سازي مصرف انرژي و بهينه‌سازي توليد خودرو، مهم‌ترين راهبردهاي ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت است.

وي با اشاره به اين كه سهم بخش حمل و نقل عمومي شهري بايد تا سال 1391 به 75 درصد در جابجايي مسافر برسد، افزود: بر اساس قانون مجلس سهم حمل و نقل ريلي در كشور تا سال 1391، بايد به 10 درصد، اتوبوس 40 درصد و تاكسي 25 درصد برسد، ‌اين در حاليست كه سهم حمل و نقل ريلي در تهران تا اين سال به 30 درصد، اتوبوس 25 درصد و تاكسي 20 درصد افزايش يابد.

وي با اشاره به اين كه در حال حاضر سرانه مصرف سوخت در كشور 1/1 ليتر به ازاي هر ايراني است، افزود: تا سال 1391 با كاهش 30 درصدي مصرف بنزين اين سهم بايد به 7/0 ليتر كاهش يابد، اين در حاليست كه پيش‌بيني مي‌شود شمار خودروها به 14 ميليون دستگاه افزايش يابد.

وي با اشاره به اين كه هم اكنون تصادفات و تلفات انساني به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت كشور، 40 نفر در سال است، افزود: اين در حاليست كه اين رقم بايد تا سال 1391 به 15 نفر كاهش يابد. از سوي ديگر هم اكنون به ازاي هر 10 هزار وسيله نقليه، 22 نفر كشته مي‌شوند كه اين رقم بايد تا سال 1391 به 10 نفر كاهش يابد.

وي با اشاره به سهم حمل و نقل ريلي برون شهري در كشور، گفت: هم اكنون سهم حمل و نقل ريلي كالا در بخش برون شهري هفت درصد است كه اين رقم بايد تا سال 1391 به 30 درصد افزايش يابد. از سوي ديگر سهم حمل و نقل مسافر در بخش ريلي نيز از چهار درصد فعلي بايد به 18 درصد برسد.

وي با تاكيد بر اين كه بايد 15 ميليون سفر روزانه در تهران با مديريت صحيح كاهش يابد، افزود: بايد تلاش كنيم از انجام سفرهاي غيرضروري جلوگيري شود.

وي با اشاره به اين كه تهران 12 ميليوني جزو 10 شهر بزرگ دنياست، افزود: با ورود سالانه 400 هزار خودرو به تهران، در صورت نبود مديريت صحيح، به زودي تهران ديگر جاي زندگي نخواهد بود.

وي با اشاره به اين كه در سال 1368 بايد 500 كيلومتر در پايتخت احداث مي‌شد، افزود: اين در حاليست كه با گذشت حدود 20 سال، هم اكنون تنها 300 كيلومتر بزرگراه داريم و به دليل توسعه نيافتن شبكه بزرگراهي، كوچه‌هاي ما نيز به محل تردد و پارك خودروها تبديل شده است.

وي با اشاره به اين كه تهران به يك ميليون و 500 هزار پاركينگ نياز دارد، افزود: اين در حاليست كه هم اكنون تنها 250 پاركينگ داريم، ‌از سوي ديگر اكثر ترافيك تهران مربوط به 97 درصد تقاطع‌هاي آن است كه همسطح نبوده و بايد اصلاح شود.

وي با تاكيد بر اين كه بايد غرور، مقام و اسم و رسم خود را كنار بگذاريم و با كاري تيمي تهران را اداره كنيم، افزود: مساله تهران فقط با ورود 10 هزار دستگاه اتوبوس حل نمي‌شود، چرا كه مشخص نيست، اين اتوبوس‌ها قرار است كجا راه بروند و چه كساني سوار آن مي‌شوند.

وي با اشاره به اين كه خط يك BRT در تهران بيش از 80 تقاطع دارد، افزود: از زمان راه‌اندازي اين خط، متاسفانه شمار كشته‌هاي تصادفات با عابر پياده در اين مسير افزايش داشته است كه اين امر نيازمند تدبير جدي مسوولان براي اصلاح محل قرارگيري ايستگاه‌هاي موجود و دسترسي مسافران به آن است.

وي در ادامه به عملكرد ستاد تبصره 13 در پايتخت اشاره كرد و گفت: در بخش حمل و نقل عمومي در حالي كه در سال 83 ، 829 هزار و 687 ميليون ريال در اين بخش از سوي دولت به شهرداري تهران كمك شده بود، اين رقم در سال 84 با حدود 50 درصد افزايش به يك ميليون و 241 هزار و 130 ميليون ريال رسيد و در طول فعاليت تبصره 13 يعني سال‌هاي 85 و 86 با رشد سالانه 5/123 درصدي به چهار ميليون و 302 هزار و 162 ميليون ريال افزايش يافت.

وي ادامه داد: بدين ترتيب بايد گفت جمع كمك‌هاي دولت نهم از سال 84 تا پايان سال 86، 46/3 برابر كمك‌هاي انجام شده سال 81 تا 84 بوده است.

وي با اشاره به اين كه در سال 83 ، 514 ميليون ريال كمك از سوي دولت به بخش مترو انجام شد، افزود: اين در حاليست كه در سال 86 اين رقم با حدود 80 درصد افزايش به 900 ميليون ريال و در سال جاري اين رقم به دو هزار و 900 ميليون ريال افزايش يافت كه بدين ترتيب جمع كمك‌هاي دولت نهم در بخش اعتبارات ريالي مترو 73/3 برابر كل كمك‌هاي پيش از سال 84 بوده است.

وي به كمك‌هاي ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت در بخش اتوبوسراني اشاره كرد و گفت: در حالي كه واگذاري اتوبوس به شهرداري تهران در سال 81 ، صفر دستگاه، سال 82، 320 دستگاه ، سال 83 ، 595 دستگاه و سال 84، 972 دستگاه بوده است، اين رقم با 84 درصد افزايش در زمان اجراي تبصره 13 يعني سال‌هاي 85 و 86 به يك‌هزار و 787 دستگاه افزايش يافته است.

وي با اشاره به اين كه واگذاري ميني بوس به ناوگان ميني‌بوسراني تهران طي سال‌هاي 81 تا 84 صورت نگرفته است، افزود: اين در حاليست كه در زمان اجراي تبصره 13، يك‌هزار و 212 دستگاه ميني‌بوس به ناوگان تهران افزوده شده است،

وي با اشاره به اين كه شش هزار و 35 دستگاه تاكسي از محل تبصره 13 به پايتخت افزوده شده است، افزود: اين در حاليست كه 54 هزار مسافربر شخصي نيز با كمك ستاد تبصره 13 به تاكسي تبديل شده و بدين ترتيب اين ستاد توانسته است، حدود 60 هزار دستگاه تاكسي را به ناوگان حمل و نقل عمومي تهران اضافه كند.

به گفته وي، اين در حاليست كه كل موجودي تاكسي در تهران تنها 42 هزار دستگاه بوده است.

وي با بيان اين كه پيش از اجراي تبصره 13، 35 درصد قيمت اتوبوس‌ها بايد توسط شهرداري تهران پرداخت مي‌شد، افزود: اين در حاليست كه با اجراي اين تبصره تنها شهرداري تهران 5/17 درصد قيمت اتوبوس‌ها را پرداخت كرده است.

وي در ادامه با اشاره به اين كه بايد هر دستگاه اتوبوس به طور ميانگين روزانه يك‌هزار و 200 نفر را جابجا مي‌كند، افزود: اين در حاليست كه به نظر مي‌رسد، تنها 500 نفر روزانه با هر اتوبوس در تهران جابجا مي‌شوند، چرا كه با احتساب جابجايي يك‌هزار مسافر روزانه با هر اتوبوس تهران، تنها حداكثر چهار هزار دستگاه اتوبوس نياز دارد، نه بيشتر.

وي با طرح اين سوال كه مشخص نيست، چرا با افزوده شدن اتوبوس‌ها به تهران سهم جابجايي مسافر با اتوبوس كاهش يافته و از سوي ديگر افزايش حدود 60 هزار تاكسي در تهران موجب نشده تا مردم به راحتي از وسايط نقليه عمومي استفاده كنند، افزود: متاسفانه با اين كه شمار تاكسي‌هاي پايتخت از 42 هزار دستگاه به بيش از يك‌صد هزار دستگاه رسيده است، مردم همچنان دنبال تاكسي مي‌گردند.

وي در پاسخ به سوالي درباره اين كه چرا در سال 85، دو هزار و 700 دستگاه اتوبوس سهم تهران از محل تبصره 13 داده نشده است، گفت: سال 85، فردي مصاحبه كرده و گفته كه دو هزار و 700 دستگاه اتوبوس مي‌دهيم، ولي اين امر تعهد ستاد تبصره 13 نبوده است.

وي درباره اظهارات مدير عامل شركت اتوبوسراني تهران، مبني بر كمبود اتوبوس در پايتخت، گفت: مخلصشان هستيم؛ اول خوب استفاده كنند، بعد به ما ثابت كنند كه كم دارند، مي‌دهيم.

وي درباره وضعيت جايگاه‌هاي سوخت گاز اتوبوسراني، گفت: تاكنون دو جايگاه راه‌اندازي شده و تا مهر نيز تمامي شش جايگاه كامل مي‌شود و از سوي ديگر، دو جايگاه جديد نيز تا مهر ماه راه‌اندازي مي‌شود. از سوي ديگر در اين هفته جلسه‌اي با تاكسيراني برگزار شده، تا مشكل سوخت گاز تاكسي‌هاي تهران نيز حل شود.

وي با تاكيد بر اين كه نبايد فضا مسموم باشد، افزود: تا پايان هفته جاري 250 دستگاه اتوبوس، 150 دستگاه ميني بوس و سه هزار تاكسي به پايتخت افزوده مي‌شود.

وي در پايان تاكيد كرد: اراده دولت، كمك، مساعدت و حمايت از توسعه حمل و نقل عمومي در تمام ابعاد شهر تهران است.
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین