کد خبر: ۲۷۹۳
تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۸:۴۵
مقام معظم رهبري در ديدار هيات دولت:
رهبر معظم انقلاب، انتقاد را خدمت و تخريب را خيانت به نظام و كشور دانستند و با ابراز تأسف شديد از تخريب دولت نهم تحت عنوان انتقاد، افزودند: انكار امتيازات و نقاط مثبت، برجسته كردن ضعفها و بدگويي مستمر، تخريب است نه انتقاد.
رهبر معظم انقلاب، انتقاد را خدمت و تخريب را خيانت به نظام و كشور دانستند و با ابراز تأسف شديد از تخريب دولت نهم تحت عنوان انتقاد، افزودند: انكار امتيازات و نقاط مثبت، برجسته كردن ضعفها و بدگويي مستمر، تخريب است نه انتقاد.


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت، "پركاري و نشاط خدمت به مردم"، "برجسته كردن شعارها و گفتمان امام و انقلاب" و "انس با مردم و روحيه مردمي" را سه خصوصيت بسيار با ارزش دولت نهم خواندند و تأكيد كردند: دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت است و همه برنامه‌ريزي‌ها و تلاش‌ا بايد با اين جهت‌گيري انجام شود.
ايشان شهيدان رجايي و باهنر را مظهر علم و عمل بر شمردند و با گراميداشت ياد رئيس جمهور و نخست وزير شهيد افزودند: ارزش‌هاي اين دو شهيد بزرگوار بايد در نگاه مسئولان و رفتار عمومي آنان تجلي يابد.
حضرت آيت الله خامنه اي ضمن تبيين خصوصيات ممتاز دولت نهم تصريح كردند: قدرداني از دولت به علت برخورداري از خصوصيات ممتازي است كه در منطق اسلامي، معيار واقعي تشخّص و شرافت محسوب مي شود.
رهبر انقلاب اسلامي در تبيين اولين خصوصيت برجسته دولت نهم، كابينه آقاي احمدي نژاد را دولت كار و اقدام خواندند و افزودند: انرژي، تحرك، نشاط كار و جديت در خدمت به مردم، ويژگي بسيار با ارزش و مستمر دولت است كه پس از سه سال همچنان برجسته است و سفرهاي استاني يكي از نمودهاي آن بشمار مي رود.
حضرت آيت الله خامنه اي انطباق شعارها و گفتمان دولت را با شعارها و گفتمان امام و انقلاب دومين خصوصيت بسيار با ارزش دولت دانستند و افزودند: زنده كردن و بازسازي برخي خصوصيات جوهري انقلاب و منطق امام ـ و مقابله با كساني كه مي خواستند اين ارزشها و مفاهيم اساسي را منسوخ كنند از خصوصيات بسيار برجسته اين دولت است.
ايشان در همين زمينه خاطر نشان كردند: عدالتخواهي حقيقي و استكبار ستيزي از جمله شعارهاي انقلابي دولت است و هر كس كه پيشرفت كشور را با هدايت انقلاب متصور مي داند، قدردان اين ويژگي است.
رهبر انقلاب اسلامي اعاده "عزت ملي و استقلال حقيقي" را از اقدامات تحسين برانگيز دولت بر شمردند و افزودند: اعتقاد و افتخار به عزت و هويت ملي مبناي استقلال حقيقي هر ملت است.
حضرت آيت الله خامنه اي با انتقاد از برخي كه در گذشته درمقابل بيگانگان زياده خواه، احساس انفعال و شرمندگي مي كردند افزودند: اين دولت، در تعاملات جهاني وفاداري به گفتمان انقلاب را افتخار خود مي داند و روند بسيار خطرناك غربزدگي و گرايشهاي سكولاريستي را كه متأسفانه در حال نفوذ در بدنه مديريتي كشور بود، سد كرده است.
ايشان پايداري در موضوع انرژي هسته اي را يكي از مظاهر دفاع از هويت ملي خواندند و افزودند: برخي كشورهاي زورگو و پر رو و دنباله هاي بي ارزش آنان مي خواستند حرف خود را در مقابل ملت ايران به كرسي بنشانند اما ملت، شخص رئيس جمهور و دولت در مقابل افزون طلبي ها ايستادند و جلو رفتند.
رهبر انقلاب اسلامي جرأت در ايجاد تحول، شجاعت تصميم گيري براي حل مشكلات بزرگ ـ و جرأت مقابله با فساد را از جمله نمودهاي مهم گفتمان انقلابي دولت خواندند و افزودند: قلع و قمع اژدهاي هفت سر فساد بسيار سخت است البته اكنون نيز اين هدف محقق نشده اما جرأت مقابله با آن در اين دولت، كاملاً مشهود و محسوس است.
حضرت آيت الله خامنه اي خارج شدن از حالت انفعال و گرفتن روحيه تهاجمي در مقابل زورگويان جهاني را از جلوه ‌هاي وفاداري دولت به شعار و گفتمان انقلاب اسلامي دانستند و خاطر نشان كردند: استكبار داراي نقاط ضعف فراواني است كه بايد با برجسته كردن آنها، زورگويان جهاني را به انفعال و پاسخ گويي انداخت و اين دولت داراي چنين روحيه اي است.
رهبر انقلاب اسلامي مردمي بودن را سومين خصوصيت ممتاز دولت دانستند و افزودند: شرافت شما در همسطح بودن با ملت ـ ساده زيستي و تماس و انس مستمر با مردم است و تجلي عملي اين خصوصيات در رفتار رئيس جمهور و هيأت دولت باعث جلب اعتماد بيشتر مردم و ريشه كن شدن بلاي اسراف و اشرافي گري مي شود. ايشان حمايت از دولتها را مشي حضرت امام و رهبري انقلاب خواندند و خاطر نشان كردند: قوه مجريه بار عمده مديريت كشور را بر عهده دارد و بهمين علت دولتهاي قبلي نيز مورد حمايت بوده اند اما خصوصيات دولت فعلي، باعث مي شود كه حمايت گرمتري از آن بشود و دلگرمي بيشتري درباره اقدامات آن وجود داشته باشد.
رهبر انقلاب اسلامي حمايت از دولت را به معناي چشم بستن بر ضعفهاي آن ندانستند و افزودند: البته كارهايي وجود دارد كه دولت بايد تدبير كند يا انجام دهد.
حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشان، در تشريح مطالبات و توقعات خود از دولت، رعايت قانون را مورد تأكيد قرار دادند و افزودند: وقتي قانوني با سازوكار قانون اساسي در مجلس و شوراي نگهبان تصويب شد، بايد تا مادامي كه تغيير نكرده حتماً به آن عمل شود.
ايشان خاطر نشان كردند: ممكن است دولت، روال تصويب يك قانون ابلاغ شده را صحيح نداند اما متصدي اين مسئله، قوه مجريه نيست و دولت حتي اگر معتقد به ضعف يك قانون بود بايد به آن عمل كند.
حضرت آيت الله خامنه اي نظارت مستمر بر زير مجموعه ها را بسيار مهم و موجب رفع موانع احتمالي و پيشرفت كارها دانستند و افزودند: رئيس جمهور نيز بر عملكرد وزرا نظارت كند البته اين مسئله نبايد با استقلال كار وزيران منافات پيدا كند چرا كه اعضاي دولت از مجلس رأي گرفته اند و در حوزه كار خود، استقلال دارند.
رهبر انقلاب، پيگيري جدي مصوبات و وعده هاي داده شده به مردم را از ديگر توقعات مورد انتظار از دولت برشمردند و افزودند: مردم معتقدند دولت نهم، مردمي است و از جنس خودشان است، اين امتياز توقع مردم را بالا مي بَرَد بنابراين اگر در جايي، عمل به وعده اي با مشكل روبروست، به صراحت با مردم در ميان بگذاريد.
ايشان، تعامل با قواي مقننه و قضائيه و تعامل نظام مند با نخبگان را از ديگران ضروريات كار دولت دانستند و افزودند: بايد از ديدگاههاي اصلاحي نخبگان و ظرفيت همه نيروها استفاده كرد.
رهبر انقلاب اسلامي، اطلاع رساني هنرمندانه و صحيح از فعاليتهاي هيأت دولت را ضروري خواندند و افزودند: بايد با برنامه سازي هنرمندانه، گزارش كار دولت را به اطلاع مردم رساند.
ايشان، دولت را به توجه مستمر به مستحكم كردن پايه هاي علم و فناوري توصيه كردند و افزودند: مقوله فرهنگ نيز بسيار مهم است و بايد همواره در بالاترين سطح به آن توجه داشت.
حضرت‌ آيت الله خامنه اي در مرزبندي انتقاد و تخريب خاطر نشان كردند انتقاد، ارزش‌يابي منصفانه و كارشناسانه است كه با نظر خيرخواهي انجام مي شود و در آن نقاط مثبت و منفي در كنار هم مورد توجه قرار مي گيرد و دولت بايد با سعه صدر از اين انتقادها استقبال كند، آنها را با گوش جان بشنود و با بررسي و توجه كافي و كامل، به انتقادهاي صحيح عمل نمايد.
ايشان انتقاد را خدمت و تخريب را خيانت به نظام و كشور دانستند و با ابراز تأسف شديد از تخريب دولت نهم تحت عنوان انتقاد افزودند: انكار امتيازات و نقاط مثبت، برجسته كردن ضعفها، و بدگويي مستمر، تخريب است نه انتقاد.
حضرت آيت الله خامنه اي، دولت را به پذيرش انتقادهاي دلسوزانه و صحيح توصيه مؤكد كردند و با اشاره به اقدامات تخريبي برخي افراد در تبديل نقاط قوت دولت به نقاط ضعف خاطر نشان كردند: زبان دولت در موضوع هسته اي، زبان عزت و اقتدار ملي است اما برخي چون فلان دولت زياده خواه از موضع هسته ايِ عزتمند دولت ايران خوشش نمي آيد اين مواضع صحيح را هدف تخريب قرار مي دهند.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به افزايش انتقاد تخريب دولتها در سال آخر دوره اول فعاليت آنها افزودند: البته اين دولت، بيشتر مورد هجوم تخريبي قرار دارد و دو جريان داخلي و خارجي آن را مي كوبند.
ايشان هجوم رسانه هاي بيگانه به دولت نهم را به جنگ احزاب تشبيه كردند و افزودند: دولت نهم به اين علت، هدف حملات بيوقفه،‌ قرار دارد كه گفتمان آن،‌گفتمان امام و انقلاب است.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به انگيزه هاي متفاوت طيف وسيعي كه به تخريب دولت مشغول است افزودند: برخي از اين افراد مغرض نيستند بلكه كم اطلاع يا بي اطلاع هستند،‌ برخي هم غرضهاي شخصي و سطحي دارند، اما بعضي، يا از اول امام را قبول نداشته اند و يا در وسط راه با انقلاب دچار مشكل شده اند، بهمين علت با غرضهاي عمقي و كينه امام، به تخريب دولت نهم مشغولند.
ايشان بار ديگر لزوم توجه دولت به انتقادهاي كارشناسانه را خاطرنشان كردند و افزودند: البته دولت هم بايد با دوري از مواضع تهمت آفرين، به تخريب كنندگان بهانه ندهد و مانع برخي جنجال آفريني ها شود.
حضرت آيت الله خامنه اي حفظ و تقويت روحيه كار و تلاش،‌ اولويت دادن به طرح ها و كارهاي نيمه تمام و شكوفا شدن نتايج اين طرحها در زندگي مردم را مهم دانستند و تأكيد كردند دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت است و برنامه ريزيها و تلاشهاي همه مسئولان بايد در جهت ايجاد جهشي بزرگ در روند پيشرفت كشور و عدالت گستري وسيع،‌ صورت گيرد.
حضرت آيت الله خامنه اي، معنويت و عقلانيت را لازمه تحقق عدالت خواندند و افزودند: اگر بخواهيم ايران عزيز ما الگوي ديگران شود بايد پيشرفت و عدالت را بموازات هم مورد توجه كامل قرار دهيم.
حضرت آيت الله خامنه اي سند چشم انداز 20 ساله را "نقشة راه حقيقي پيشرفت" كشور دانستند و نظارت بر برنامه ها و جهت گيري هاي سازمانها و دستگاهها را براي تشخيص انطباق آنها با سند چشم انداز و رصد ميزان تحقق اهداف اين سند، كاملاً ضروري خواندند.
رهبر انقلاب اسلامي، اجراي صحيح و كامل سياستهاي اصل 44 را زمينه ساز تحولي همه جانبه برشمردند و پيگيري جدي اين سياست ها را خواستار شدند.
حضرت آيت الله خامنه اي طرح تحول اقتصادي را از كارهاي بزرگ دولت نهم خواندند و با قابل قبول خواندن سرفصلهاي اين طرح عظيم افزودند: اين كار بسيار مهم حتماً انجام شود اما در اين روند بايد از هرگونه شتابزدگي مطلقاً پرهيز كرد.
ايشان خاطر نشان كردند اجراي خوب اين طرح، قدم بزرگي در پيشرفت كشور است اما اجراي شتاب زده آن، خطرها و ضررهايي بدنبال مي آورد بنابراين بايد با بررسي چشم اندازها و پيامدها، و تدبير كردن راههاي جلوگيري يا كنترل تبعات منفي، اين جراحي بزرگ را بسلامت انجام داد.
ايشان در زمينه طرح تحول اقتصادي افزودند: اگر اجراي بخشي از اين طرح تورم زاست بايد براي جلوگيري از بروز اين مسئله و يا كنترل تبعات منفي آن، چاره انديشي كرد. حضرت آيت الله خامنه اي همچنين تلاش بيشتر براي كنترل تورم را بعنوان يكي از مشكلات مردم خواستار شدند و افزودند: البته تورم جهاني، خشكسالي و برخي عوامل ديگر در تورم موجود دخيلند اما عوامل ديگري نيز وجود دارد كه دولت مي تواند با كنترل آنها، تورم را كاهش دهد. رهبر انقلاب اسلامي توجه دولت به عوامل اجتناب پذير در تورم را ضروري خواندند و افزودند: كاهش تورم باعث خواهد شد آثار خدمات بزرگ دولت نهم در زندگي مردم،‌ ملموس تر شود.
رهبر انقلاب اسلامي با قدرداني صميمانه از رئيس جمهور، هيأت وزيران و كاركنان دستگاههاي مختلف اجرايي خاطر نشان كردند: خدمت به مردم توفيقي الهي است كه بايد با تلاش و خدمت بيشتر، آن را قدرشناسي كرد.
حضرت آيت الله خامنه اي همچنين با اشاره به ماه شريف شعبان و ضيافت الهي رمضان، استفاده از ظرفيتهاي بي پايان معنوي اين دو ماه عظيم را توصيه كردند.
رهبر انقلاب اسلامي با قدرداني از گزارشي كه رئيس جمهور در اين ديدار بيان كرد، خاطر نشان كردند: هدف همه كارها، جلب رضايت الهي است اما اطلاع رساني دقيق، صحيح و هنرمندانه به مردم درباره كارهاي انجام شده كاملاً ضروري است و بايد در اين زمينه فعاليت بيشتري صورت گيرد.

 

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :