کد خبر: ۱۸۸۰۵
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۸۸ - ۱۵:۴۱
رئیس جمهور خودباوری، شجاعت وتصمیم گیری و داشتن ایمان عمیق و راسخ را از ویژگی های نخبگان برشمرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر آقای احمدی نژاد صبح امـروز در دیـدار جمعی نخبگان و فرهیختگان استان خراسان رضوی که حدود چهار و نیم ساعت به طول انجامید بـا تاکید براینکه نخبگان تافته جدا بافته از جامعه نیستند گفت: نخبه واقعی کسی است که از بطن جامعه برخاسته باشد و برای پیشرفت کشور تلاش کند.

وی با بیان اینکه امـروز شـاخص اصلی نخبگان این است که آنان دوست و دشمن را به درستی بشناسند افـزود: چـه بسیار کسانی که همه خلاقیت ها و استعدادهای خود را پای بازی دشمن هدر دادند و نخبگان باید امروز مرزها را بشناسند .

رئیس جمهور با اشاره به مفهوم نخبه درکشور گفت: نخبگان همواره جلوتر از دیگران هستند و نخبه باید جامع نگر و نه جزئی نگر باشد .

احمدی نژاد بـا اشـاره به اینکه در تعریف نخبه دچار مشکل هستیم افزود: نخبگان معمولا انسان های فعال، نوآور ومبتکر هستند اما متاسفانه در تعریف نخبگی در رسانه ها ما امروز با اشتباهاتی مواجه هستیم.

رئیس جمهور با اشاره به حضور بسیار بالای استعداد نخبگی در ایران تصریح کرد: نخبگان باید دریافت روشنی از راه پیش رو داشته باشند و کسی که مثلا در جامعه ترقه ای در می کند نخبـه نیست.

احمدی نژاد گفت: کسی که سمت شلیک های خود را درست انتخاب نمی کند چطور می تواند بگوید نخبه است.

وی با تاکید بر اینکه باید در تعریف نخبگی تجدید نظر کرد گفت:‌ امروز باید ایران را بسازیم و همه در این زمینه تفکر مشترک دارند زیرا همه می خواهد ایران بالاترین و بهترین باشد.

رئیس جمهور با طرح این سوال که مبانی سازندگی چیست و الگوی این سازندگی کدام است گفت:‌ اگر الگوی آبادانی روشن نباشد، سازندگی بر مبنای چه موضوعاتی باید انجام گیرد.

وی مهمترین گام و ضرورت در راه سازندگی را شناخته نقطه مطلوب دانست وگفت:‌ هم اکنون ریشه بسیاری از معضلات در نشناختن این نقطه مطلوب است.

رئیس جمهور بـا اشـاره بـه فعالیت هـا و تلاش های بیشمار در بحث سازندگی در تاریخ ایران افزود: باورم این است که فعالیت ها و تلاش های انجام گرفته در این دولت در همه بخش ها بیشتر از گذشته و در تاریخ بی نظیر است.

احمدی نژاد تصریح کرد: هم اکنون حجم کارها بسیار بالاست امـا این سوال مطرح است که چرا به رغم این میزان سازندگی این احساس وجود دارد که در مسیر درستی نیستیم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مسیر سازندگی باید به درستی انتخاب شود حال آنکه هم اکنون باید سازماندهی خوبی در زمینه تدوین نقطه مطلوب باید انجام گیرد.

احمدی نژاد بـا اشـاره به تجربه غربی ها در تعریف نقطه مطلوب تـوسعه یافتگی با شاخص های خاص غربی گفت: تقسیم بندی توسعه یافته و در حـال تـوسعه تقسیم بندی غربی بـوده است و آنها به جوامع در حال توسعه همواره دیکته کرده اند که برای رسیدن به پیشرفت وتوسعه بایـد راه آنها را دنبال کنند حال آنکه این موضوع اشتباهی تاریخی است .

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشـاره به ترجمه نظریه های توسعه یافتگی غربی در ایران افـزود: هـم اکنون تـرجمه های غـربی زیـادی هـم در علوم انسانی مـا وجود دارد کـه بـا مبنای جامعه شناختی و روانشناختی ما متفاوت است.

احمدی نـژاد در بخش دیگری از سخنان خـود بـزرگترین نقطه و بـالاترین جهش فـرهنگی را شناسایی و تدوین افق مطلوب در این زمینه برشمرد و گفت:‌ بـاید در ذهن ما مشخص شود که ایران فردا چه ویژگی هایی دارد هرچند که شاخص های این نقطه مطلوب فرهنگی در دین ما وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در نقطه اوج، درپی تشکیل جامعه مهدوی هستیم منتها بـایـد این موضوع را از دید خود طبقه بندی کنیم و مهمترین مسئولیت نخبگان در حـال حـاضر تبیین این مفـاهیم است.

رئیس جمهور بـا تـاکید بـر اینکه پشتیبان اصلی این موضوع بحث هویت است گفت: از دیـد مهندسی معنای هویت این است که چه بودیم، چه هستیم و چـه می خواهیم بشویم اگر این سه جمله درست تعریف شود، افق روشن بحث هویت در دست جوانان ما خواهد بود.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود بـا تـاکید بـر اینکـه غلبه دستور کار فرهنگی در سومین دوره سفرهـای استانی پیش روی دولت است گفت: در کـار فـرهنگی بـاید جوشش، فضای فرهنگی و تلاش در این باره افزایش یابد و نخبگان در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده دارند.

رئیس جمهور گفت: با توجه به ظرفیتها و استعدادهای فرهنگی استان خراسان تبیین موضوعات فرهنگی باید در دستور کار نخبگان استان قرار گیرد و این مـوضوع توقع بیجایی نیست که در موج فرهنگی کشور، خراسان پیشگام باشد.رئیس جمهور در ادامه با اشاره به پیشنهادات و انتقادات نخبگان و فـرهیختگان خراسان رضوی درباره تشکیل پژوهشگاه علوم قرآنی گفت : بـا این موضوع موافقم و استفاده از توان مدیریتی زنـان در این زمینه حتما در دستور کـار قرار می گیرد چـرا که معتقدم در حوزه های مشترک مدیریتی حتما باید از توان بانوان استفاده شود .

احمدی نژاد افزود: ازنظر بنده ایرادی ندارد که یک خانم استاندار شود و این موضوع اشکالی ندارد .

وی درباره حمایت دولت از صنایع به ویژه صنایع دستی گفت : صنـایعی که از دل این خاک و فرهنگ بیرون بیاید ماندگار است و دولت از این دسته از صنایع حمایت می کند .

رئیس جمهور دربـاره تشکیل بنیـاد پـژوهشی فرهنگ در هر استان گفت : بـا تشکیل این گونه بنیادها موافقیم چرا که می توان ، توانمندی های فرهنگی هر استان را شناسایی و معرفی کنیم.

احمدی نـژاد همچنین موافقت خود را بـا حضور نمـایندگان تشکل هـای قـرآنی در شـورای عالی توسعه مفاهیم قرآنی بـه منظور کاهش تصدی گری دولت و همچنین پیشنهاد حضور این نمایندگان در شـورای اداری استان ها اعلام کرد .

وی درباره آموزش های کشاورزی و ضرورت تشکیل تشکل های کشاورزی هم گفت: آموزش هـای کشاورزی بـاید برای بهبود وضع کشاورزی کشور بهبود یـابـد چـرا که تولید پایه کشور در روستاها انجام می شود .

رئیس جمهور با تشکیل باشگاه کشاورزان جوان در خراسان رضوی هم موافقت کـرد و با اشاره به ضرورت تشکیل این باشگاه در سراسر کشور گفت : دولت از این موضوع حمایت می کند و بنده در این مراسم مهندس صاحبی پیشنهاد دهنده تشکیل بـاشگاه کشاورزان جوان را به سمت مشاور رئیس جمهور در تـوسعه این باشگاه منصوب می کنم و از استاندار هم می خواهم وی را حمایت کند .

احمدی نژاد تاکید کرد: اگر هم اکنون موتور کشاورزی کشور به خوبی کارکند ما دیگر بیکار نخواهیم داشت و جوانان ما درمسیر کشاورزی و با پشتیبانی بخش صنعت حتما پیشرفت خواهند کرد .

رئیس جمهور درباره تشکیل کارگروه ملی خانواده هم گفت:‌ این موضـوع در شـورای عـالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و بـه زودی کار خود را آغاز می کند .

احمدی نژاد همچنین دربـاره اهداف طرح هدفمند کردن یارانه ها هم گفت :‌ اگر این طرح به خوبی اجرا شود فقر بـه معنای امروزی جامعه از کشورما ریشه کن می شود، چرا که هدفمند کردن یارانه ها به نفع مردم بوده و معنای آن این است کـه یـارانه ها حذف نمی شود بلکه در مسیر عادلانه توزیع می شود .

وی درباره خطرات مربوط به سوء استفاده از مفـاهیم دینی و فـرهنگی گفت :‌ هر زمان فضای جـامعه از محصول فـرهنگی صحیح خالی شود خطر است البته باید دقت داشته باشیم هر زمان گرایش عمومی جامعه به سمت کمالات و ارزش های معنوی افزایش می یابد درکنار آن مسائل انحرافی و سوء استفاده کننده هم رشد می یابد که باید با آن مقابله کرد .

رئیس جمهور همچنین پیشنهاد یکی از نخبگان درباره تشکیل کارگروه مردمی به منظور بررسی مسائل فرهنگی سفرهای استانی دولت را در مرحله جدید مورد تائید قرار داد .

احمدی نژاد همچنین درپاسخ یکی از نخبگان دانش آموز استان که آینده مبهم را نگرانی همه دانش آموزان دانسته بود گفت : این مطلی از یکسو درست و از سـوی دیگر نادرست است چرا که باید بدانیم آینده را دستان پرتوان جوانان می سازد .

رئیس جمهور ادامه داد : بـایـد افق و چشم انداز آینده جوانـان روشن بـاشد و اگر آینده ای ساخته شده وجود داشته باشد دیگر حرکت و نوآوری وشکوفایی از سوی جوانان معنا پیدا نمی کند .

احمدی نژاد گفت :‌ هیچ ملتی در آرامش و راحتی به پیشرفت و توسعه نمی رسد و نگرانی های امروز در پوشش تلاش ، همت و خودباوری جوانان این مرز و بوم حل شدنی است .

وی بـا تـاکید بر اینکه مشکلات و بیکاری جوانان در همه جا وجود دارد اما تلاش برای برطرف کردن آنها باید در دستورکار قرار گیرد گفت :‌ تـلاش برای روشن کردن آینده باید در نگاه و رفتار ما حاکم شود و باور دارم که نسل جوان امروز ما باهمت خودمی تواند بر مشکلات کنونی غلبه و چشم جهانیان را به خود معطوف کند و این موضوع یک امید واهی نیست .

رئیس جمهور تاکید کـرد :‌ نسل امروز بسیار هوشیارانه تر ، مـومن تـر و خودباورتر از نسل های گذشته است و می تواند انقلابی مهم در ایجاد آینده ای روشن ایجاد کند .

احمدی نژاد خاطرنشان کرد : باید ظرفیت استفاده از توان جوانان در سراسر کشور را در مسیر آبادانی قرار داد هرچند معتقدم این موضوع ازطریق بوروکراسی های اداری سخت نمی توان دنبال کرد .

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش ، اتفاقـات بعد از انتخابـات را نتیجه 30 سال آموزش متون علوم انسانی که با فرهنگ ما انطباق ندارد بیان کرد و بر ضرورت اصلاح متون علوم انسانی تاکید کرد .احمدی نژاد قول داد با تشکلهای دانشجویی در آینده نزدیک در این زمینه دیدار داشته باشد .

وی در پاسخ به صحبت یکی از نخبگـان کـه شهید افشردی و شهید باقری و شهدای دیگر جنگ تحمیلی را نخبه حقیقی معرفی کرد تصریح کرد : من هم بـر این عقیده پـافشاری می کنم کـه بزرگان شهید و شهدای جنگ تحمیلی مراتب بسیار بالایی دارند و الگو و راه روشن ما هستند.

رئیس جمهور ادامه داد : بنده بـا آن نسل زندگی کردم امـا اطمینان می دهم که جوان امروز ما کـه در این جـامعه زندگی می کنند همچون افشردی و شهید باقری و شهدای دیگر درمسیر اعتلای این کشور از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد .

احمدی نژاد درباره پیشنهاد یکی از دانشجویان مبنی بر تشکیل تشکل های سیاسی بـرای معرفی چهره های جدید همچون احمدی نژاد گفت : اینکه این دانشجوی عـزیـز می گویـد مشکـل کنونی ما کمبود احمدی نژادها در کشور است ، بر سر ما منت گذاشته است امـا باید بگویم هم اکنون صدها جوان در مسیر آبادانی و اعتلا و تحقق آرمان هـای امـام راحل در حال حرکتند و فراتر از احمدی نژاد که نوکر تک تک ملت ایران است در حال فعالیت هستند .

رئیس جمهور گفت: حرکتهایی که امروز ازجوانان می بینیم در مقایسه با دوره جوانی خودمان ، بسیار جلوتر و امید ما هم به همین نسل جوان است .

احمدی نژاد درباره حمایت از دوتیم فوتبال این استان هم گفت: دراین باره تصمیماتی اتخاذ شده که در جلسه هیات دولت آنها به تصویب خواهد رسید .

در ابتدای این مراسم 12 نفر از نخبگان و فرهیختگـان استان خراسان رضوی هر کدام به مدت 5 دقیقه به بیان نظرات و ارائه پیشنهادات خود پرداختند .

استانـدار خراسان رضوی هم در این مراسم گفت:‌ درکارگروه تخصصی فرهنگی هنری سومین دوره سفرهـای استانی دولت دهم مقرر شد دولت به مـدت 5 سال ، سالانه 200 میلیارد تومان برای ساماندهی امور زائران مشهد مقدس تخصیص دهد .

صلاحی افزود : این پیشنهاد که رقم آن پائین تـر از این رقم بـود از سوی مدیران استانی ارائه شده بود اما رقم 200 میلیارد تومان را شخص رئیس جمهور تعیین کرد .

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :