کد خبر: ۱۷۱۰۰
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۷:۳۳
"ايران معتقد است در چارچوب رعايت اصول عدالت محوري، مردمسالاري و چند جانبه گرايي طيف گسترده اي از موضوعات امنيتي ، سياسي، اقتصادي و فرهنگي در سطح منطقه و جهان را مي توان در بستر گفت و گو و با هدف همکاري سازنده به محورهاي رشد و تعالي ملت ها و برقراري صلح و ثبات در منطقه و جهان تبديل کرد."
اين بخشي از بسته پيشنهادي جديد جمهوري اسلامي ايران به گروه 5+1است.
به گزارش ايرنا ، متن کامل بسته پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران براي مذاکرات همه جانبه و سازنده با گروه 5+1به اين شرح است.

"بسمه تعالي
همکاري براي صلح ، عدالت و پيشرفت
متن کامل بسته پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران براي مذاکرات همه جانبه و سازنده

ترديدي نيست که امروز جهان در آستانه ورود به دوران جديدي است. دوره سخت استيلاي امپراطوري ها و غلبه قواي نظامي و سيطره شبکه هاي پيوسته رسانه اي و وزن کشي بر اساس قدرت تهاجمي و تسحيلات متعارف و نامتعارف رو به پايان بوده و دوران جديدي با رويکرد فرهنگ و انديشه و احترام به حقيقت خدامدار انساني در حال رد و شکوفايي است.
بسياري از معضلات امروز جهان از جمله بحران بي سابقه اقتصادي، بحران فرهنگ و هويت، بحران هاي سياسي و امنيتي و رشد تروريسم، جنايات سازمان يافته و مواد مخدر دستاورد دوران رو به پايان حاکميت تفکر غيرخدايي بر مناسبات جهاني و نيز ميراث بدشگوني براي امروز و فرداي بشريت است.
حل اين مشکلات و برپايي دنيايي سرشار از معنويت، دوستي، رفاه، سلامت و امنيت مستلزم سازماندهي جديد و فراهم آوردن فرصت مناسب براي مشارکت عمومي در مديريت جهاني است.
سازوکارهاي موجود قادر به پاسخ گويي به نيازهاي امروز بشر نبوده و ناکارآمدي آنها در اقتصاد، سياست، فرهنگ و امنيت به وضوح قابل مشاهده است.اين سازوکارها ناشي از مناسابات قدرت و سلطه گري است، در حالي که جهان امروز نيازمند سازوکار برآمده از تفکر الهي و رويکرد مبتني بر ارزش هاي انساني و نيز لطف و محبت است، سازوکاري که زمينه هاي رشد و شکوفايي همه ملت ها و استقرار صلح و امنيت پايدار جهاني را فراهم نمايد.
ملت ايران با تاکيد بر ظرفيت هاي ذاتي ملي و نيز توانمندي هاي منطقه اي و بين المللي خود و با التزام اصولي، اعتقادي و تاريخي به بهره گيري از اين ظرفيت ها و توانمندي ها در جهت برقراري صلح، آرامش، ثبات، پيشرفت و رفاه ملت هاي منطقه و جهان آمادگي دارد تا بر اساس اصول و ارزش هاي الهي و انساني از جمله به رسميت شناختن حقوق ملتها، احترام به حاکميت کشورها، رعايت مردمسالاري و حق آزاد انتخاب براي ملت ها و نيز پرهيز از فشار و تهديد و بر اساس بنيان هاي عدالت و قانون و از طريق گفت و گو و مذاکره بستر مناسب براي دستيابي به صلح پايدار و ثبات درون زاي منطقه و جهان و نيز پيشرفت مستمر و رفاه فراگير ملت هاي منطقه و جهان را فراهم آورد.
در اين راستا جمهوري اسلامي ايران معتقد است در چارچوب رعايت اصول عدالت محوري، مردمسالاري و چند جانبه گرايي طيف گسترده اي از موضوعات امنيتي ، سياسي، اقتصادي و فرهنگي در سطح منطقه و جهان را مي توان در بستر گفت و گو و با هدف همکاري سازنده به محورهاي رشد و تعالي ملت ها و برقراري صلح و ثبات در منطقه و جهان تبديل کرد.
همانطور که در بسته پيشنهادي سال گذشته نيز تاکيد شد جمهوري اسلامي ايران بر اين باور است که درس گرفتن از خطاهاي گذشته و عدم اصرار بر مسيرهاي بي نتيجه و بن بست، شرط ضروري موفقيت در مذاکرات فرارو بوده و از اين رو التزام همه طرفهاي درگير به اولا تدوين چارچوب نويني از تعاملات در سطح بين المللي که به دور از اشتباه هاي گذشته باشد، و ثانيا ابراز حسن نيت همه طرف ها در قول و عمل در پايبندي به احترام متقابل، عدالت و قانون مي تواند مرحله جديدي از مذاکرات براي تحقق همکاري هاي بلند مدت در جهت تحکيم صلح و امنيت پايدار در منطقه و جهان را در پي داشته باشد.
موضوعات سياسي-امنيتي،اقتصادي و بين المللي از جمله محورهايي هستند که نگراني هاي مشترکي را در منطقه و جهان براي دولت ها و ملت ها ايجاد کرده است .جمهوري اسلامي ايران اعتقاد راسخ دارد که بر اساس اصول و مباني ذکر شده در بالا شرايط کنوني بين المللي نيز اقتضاء دارد تا همه دل سوزان به سرنوشت بشريت و طرف هاي ذي ربط باتبديل نگراني هاي مشترک به تعهدات دسته جمعي، زمينه مناسب همکاري هاي مؤثرمنطقه اي و بين المللي را فراهم آورند.
بر اين اساس جمهوري اسلامي ايران آمادگي خود را براي ورود به مذاکرات همه جانبه، فراگير و سازنده با هدف دستيابي به چارچوب مشخص همکاري ها از طريق التزام همه طرفها به تعهدات دسته جمعي اعلام داشته و آينده اي عاري از بي عدالتي و توام با رفاه و پيشرفت و به دور از استانداردهاي دوگانه را براي ملت هاي منطقه و جهان در پرتو اين همکاري ها پيش بيني مي کند.
بر اساس اولويت هاي منطقه اي و بين المللي محورهاي مذاکرات براي صلح و رفاه را مي توان در سه محور سياسي- امنيتي، بين المللي و اقتصادي لحاظ کرد.
1- محور سياسي-امنيتي
1.1. حفظ کرامت اسنان هاف احترام به فرهنگ ملتها، و تامين حقوق آنها
1.2. تقويت ثبات و تحکيم صلح عادلانه، توسعه گستره مردمسالاري و پيشرفت دموکراسي و ارتقا رفاه ملتها در مناطقي که از بي ثباتي، نظامي گري، خشونت و تروريسم رنج مي برد بر مبناي ؛
يکم: احترام به حقوق ملتها و منافع ملي کشورها
دوم: تحکيم حاکميت ملي کشورها در چارچوب روش هاي مردم سالارانه
سوم: پرهيز از خشونت و نظامي گري
چهارم: مقابله ريشه اي با تروريسم
نقاطي از جهان به ويژه خاورميانه، بالکان ، بخش هايي از افريقا و آمريکاي جنوبي و شرق آسيا از جمله مناطقي هستند که در اولويت بايد مورد توجه قرار گيرند.
تعامل مشترک براي کمک به ملت فلسطين براي تدوين طرحي جامع، مردم سالارانه و عادلانه براي دستيابي ملت فلسطين به حقوق اساسي خود مي تواند نمونه اي از اين همکاريها باشد.
1.3. مبارزه با تهديدهاي امنيتي مشترک از طريق مقابله اساسي، همه جانبه و موثر با عوامل ايجاد کننده و تقويت کننده تهديدات امنيتي از جمله تروريسم، مواد مخدر، مهاجرت هاي غيرقانوني، جنايت هاي سازمان يافته و دزدي دريايي.

2.محور بين المللي
2.1.اصلاح ساختار سازمان ملل و شوراي امنيت و ارتقاي کارکرد آنها برمبناي مردم سالاري و عدالت
2.2.ارتقاي وزن و جايگاه موضوعات زيست محيطي در مناسبات بين المللي و مشارکت عمومي در مديريت مسايل زيست محيطي
2.3.تعريف و تدوين عادلانه حقوق فضا و سهيم شدن همه دارندگان فناوري فضا در مديريت و بهره برداري عادلانه از آن
2.4.تعريف و تدوين حقوق مربوط به تبادل فناوري هاي نو و پيشرفته
2.5.توسعه نظارت قانون مند و عادلانه آژانس بين المللي انرژي اتمي و ايجاد سازوکار لازم براي بهره برداري همگاني از انرژي پاک هسته اي در زمينه هاي کشاورزي،صنعت،پزشکي و نيرو
2.6.جهانشمولي معاهده ان.پي.تي و سازمان دهي عزم جهاني و اعمال برنامه واقعي و اساسي براي خلع سلاح کامل و جلوگيري قاطع از هرگونه توسعه و اشاعه تسليحات هسته اي،شيميايي و ميکروبي
2.7.ارتقاي ملاحظات اخلاقي و انساني و حاکميت کامل آنها در سازو کارها،مناسبات و رويه هاي بين المللي

3.محور اقتصادي
3.1.انرژي و امنيت آن در عرصه هاي توليد،عرضه،انتقال و مصرف
3.2.تجارت و سرمايه گذاري
3.3.ظرفيت سازي براي ارتقاي رفاه عمومي و فقرزدايي از جهان و کاهش فاصله طبقاتي و فاصله شمال-جنوب
3.4.ريشه يابي علل بحران اقتصادي و مالي جهاني و جلوگيري از وقوع جلوه هايي ديگر از بحران در عرصه اقتصادي جهان و طراحي سازو کار جديد و عادلانه
3.5.مبارزه با اقتصاد زير زميني،مفاسد اقتصادي،جرايم مالي و جنايات سازمان يافته عليه امنيت اقتصادي

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین