کرم ضد چروک فوری(درمولند)-کرم ضد چروک فوری(درمولند)
کد خبر: ۱۶۴۲۵
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۳۸۸ - ۲۳:۵۳
اسفنديار رحيم مشايي
مهندس اسفنديار رحيم مشايي،مشاور و رييس دفتر رييس جمهور، 28 نکته را در خصوص ترکيب کابينه دولت دهم و برخي مسائل حاشيه اي آن به رشته تحرير درآورده که اين نکات به شرح ذيل منتشر مي شوند:

1 – عده اي از اينکه آقاي احمدي نژاد آنها را براي مسئوليت وزارت دعوت نکرده است، عصباني شده اند.
2 – آقاي احمدي نژاد مطابق مرام و آرمان الهي و براساس قولي که به مردم داده است و بدون تعهد به گروهها و دسته بنديهاي سياسي و صرفا بنابر شاخص هايي نظير ولايت مداري، صداقت، پاکي، تعهد، ايمان، مردمداري، شجاعت و قدرت در تصميم گيري و ... وزراي خود را انتخاب کرده است.
3 – رييس جمهور در انتخاب همکارانش خدا را در نظر مي گيرد و براساس تکليف شرعي و ديني و احساس وظيفه ملي و ناشي از مسئوليتش عمل مي کند.
4 – اين جفاي بزرگي در حق اين مرد بزرگ (رييس جمهور) است که انتخاب هاي او را تحت فشار و يا تاثير يک فرد قلمداد کنند، حال آن فرد، مشايي باشد يا هرکس ديگر.
5 – دروغ و جعل خبر در برخي از رسانه ها ارزان است و اينجانب در گذشته نيز از تير تهمت هاي اين آقايان مکرر نصيب برده ام، چنانکه پرونده مرتبط به برخي از اين موارد در محاکم قضايي مطرح است.
6 – برخورد آقاي رييس جمهور با همکاران خود در عين حال که جدي، اصولي و قاعده مند است، از سر مهر و محبت و بدون سياسي کاري و ملاحظات مورد نظر آقايان است.
7 – تغيير مديريت در دو حوزه فرهنگ و اطلاعات، براي دوره دهم (به شرط انتخاب مجدد آقاي دکتر احمدي نژاد) حداقل از يکسال پيش براي بسياري از افراد و از جمله دو وزير محترم مربوطه قابل پيش بيني بود.
8 – عدم قدرت تشخيص توطئه اي که حداقل از حدود يکسال پيش از سوي سرويس هاي جاسوسي بيگانه و عناصر مرتبط داخلي در موضوع انتخابات بطور جدي طراحي شده بود که در سخنراني اخير مقام معظم رهبري برآن تصريح شده است و ضعف در مديريت اطلاعاتي رويدادهاي انتخابات و ماجراهاي پس از روز راي گيري که منجر به خسارات مادي و معنوي گسترده و فريب و جريحه دار شدن احساسات بخش قابل توجهي از جامعه گرديد و اذعان وزير محترم اطلاعات به داشتن مشکل در مديريت مسايل اخير، موجب شد تا آقاي دکتر احمدي نژاد سرانجام و به ناچار نسبت به تغيير در مديريت در اين وزارتخانه اقدام کند.
9 – آقاي دکتر احمدي نژاد از مدت ها پيش تصميم داشتند که در دوره دهم حتما با معرفي زنان به عنوان وزير به نگاه نادرست "ناتوان بودن" زنان در عرصه هاي بالاي مديريتي پايان بخشند.
10 – رييس جمهور معتقد است که توانايي زنان در ماموريت هاي آموزشي، بهداشتي، درماني و رسيدگي به محرومين و نيازمندان از مردان حتما کمتر نيست و بلکه دقايق فکري و حسي زنان مي تواند آنان را موفق تر سازد.
11 – دکتر احمدي نژاد به طور مکرر گفته اند که با حضور زنان بعنوان وزير، فشارهاي بيشتر تبليغاتي منفي متوجه شخص وي خواهد بود اما همواره اذعان کرده اند که به اين مسئله افتخار مي کنند و آن را به عنوان يک تکليف ، از جان و دل پذيرا هستند.
12 – برخي تلاش کرده اند انتخاب آقاي رييس جمهور را صرفا به خاطر نبودن نام بعضي ها در فهرست نهايي زير سوال ببرند. اين عده چون مدعي اصولگرايي و حمايت از آقاي احمدي نژاد هستند و نتوانسته اند مستقيما رييس جمهور را مورد استنطاق قرار دهند، خواسته اند با طرح دخالت اينجانب در انتخاب وزرا به هدف خود نائل شوند، غافل از آ، که ناشيانه تر از هميشه سهم خواهي خود از رييس جمهور را برملا ساخته اند.
13 – عده اي در ادامه خط قيم گرايي، سعي مي کنند با ارايه تصويري غيرواقعي از وزراي معرفي شده، نمايندگان محترم را در دادن راي منفي به آنان تشويق کنند.
14 – ادعاي انتصاب قريب الوقوع نزديکان فکري بنده در صنايع خودروسازي کشور يا تلاش ناکام بنده در معاون رييس جمهور کردن آقاي ملک زاده براثر دخالت رييس محترم وقت قوه قضاييه و همچنين نقش آفريني اينجانب در انتصاب آقايي بقايي در مسووليت رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، اخباري کاملا ساختگي، نادرست و دروغ است.
15 – اينجانب پيگيري قضايي نسبت به تشويش اذهان عمومي و انتساب اکاذيب به خود را حق خويش دانسته و اقدام خواهم کرد. همچنانکه اين حق براي رياست محترم جمهور، دولت و عزيزاني که نام و عنوان آنان در نوشته مذکور متاسفانه به ارزاني آمده است محفوظ خواهد بود.
16 – به طور طبيعي افراد زيادي وجود دارند که با اعتقاد به نظام و با داشتن انتقاداتي در انتخابات شرکت کرده، با گرايشاتي متفاوت، به گزينه اي غير از آقاي دکتر احمدي نژاد راي داده اند. در مقابل جمعيت بي نظيري با شرکت در انتخابات با تاييد راه طي شده انقلاب و با اميد به اجراي عدالت و برخورد با عوامل فساد و تبعيض و بي عدالتي و اعتقاد به توانمندي هاي فرزند برومند ملت در پيشبرد اهداف انقلاب و نظام و قطع دست ويژه خواهان و رانت خواران، دکتر احمدي نژاد را برگزيدند و از او انتظاري جز تعقيب آرمان ها و برنامه هايشان ندارند.
17 – عناصر معدودي وجود دارند که از راي بالا، بي نظير و حماسي مردم به احمدي نژاد راضي نيستند و در جريان انتخابات رياست جمهوري و هم پس از آن کوشيده اند تا دستاورد عظيم انتخابات را با تمسک به نام و عنوان مشترک، به حساب خود منظور و آقاي دکتر احمدي نژاد را بدهکار خود کنند. در بهترين حالت، پيروزي با راي پايين آقاي احمدي نژاد براي آنها گوارا مي نمود، زيرا زبانشان براي اعمال فشار و سهم خواهي دراز بود و مي توانستند خود را در راي او شريک قلمداد کنند.
18 – خواست خدا اين بود که ملت به پاس ايستادگي روي اصول و ارزش ها و نفي اشرافيت و آلودگي ها، رييس جمهوري با راي بسيار بالا و بي نظير داشته باشند که بتواند قاطعانه با تکيه بر ارزش ها و اصول و منويات امام و رهبري و استفاده از همه ظرفيت هاي اجرايي، قانوني و قضايي، گام هاي بزرگتر و استوارتري را در مسير تعالي و پيشرفت کشور بردارد.
19 – به روزنامه اي که علاوه بر استقبال از اکاذيب يک سايت، اتهام ديگري مبني بر وابستگي و يا ارتباط شکل گيري "فراکسيون در امتداد مهر" در مجلس به اينجانب را در ادامه خط دروغ پردازي مطرح کرده است بگويم که زمان براي ايجاد کانون و اهرم فشار بر رييس جمهور گذشته است و بهتر است شرايط را بخوبي درک کنند و بدانند که مردم هشيار و بيدار توهين به رييس جمهور خود را بر نمي تابند.
20 – اين اعتقاد وجود دارد که حضور زنان بعنوان وزير، موجب خواهد شد تا دختران و زنان بسياري با درک مسئوليت هاي فراتر و نيز گشوده ديدن راه براي نقش آفريني هاي بالاتر، در آينده ظرفيت هاي بزرگتر مديريتي را در تمام سطوح در پيش روي نظام قرار داده و روند پيشرفت کشور سرعت بيشتري خواهد گرفت.
21 – در مورد جناب آقاي محصولي نظر آقاي دکتر احمدي نژاد بر تغيير محل خدمت ايشان از وزارت کشور به وزارتخانه ديگر بود. رييس جمهور محترم، از جناب آقاي محصولي براي دو وزارتخانه دفاع و نيرو دعوت به همکاري کردند. اما ايشان به حضور در وزارت کشور علاقمند بود و حضور در دو وزارتخانه ديگر را نپذيرفت.
22 – اين ادعا که آقاي محصولي يار چند ده ساله آقاي احمدي نژاد، از وي به حالت قهر جدا شده و اعلام کرده که ديگر به دولت بر نخواهد گشت از اساس دروغ است.
23 – قطعا جناب آقاي فتاح براي مسئوليت هاي گوناگوني شايستگي دارد که از نظر رييس محترم جمهوري پنهان نيست زيرا ايشان را به خوبي مي شناسند. اما اينکه گفته شده از ماجراي معاونت اولي او خبري نشد، چيزي است که براي اولين بار در يک رسانه داستان پرداز آمده و چنين خبري در گذشته طرح نشده است.
24 – اينکه رييس جمهور آقاي فتاح را به عنوان رييس نيروگاه هاي کشور منصوب کرده است نيز حتما صحت ندارد، زيرا اصولا چنين حکمي از سوي رييس محترم جمهوري صادر نشده است و اساسا چنين حکمي توسط وزير نيرو صادر مي شود و نه رييس جمهوري.
25 – اعلام اينکه ملاک انتخاب وزراي جديد تبعيت از مشايي است علاوه بر آنکه دروغي روشن و عجيب است، اهانت آشکار به رياست محترم جمهوري و وزراي محترم معرفي شده جديد است. اين داستان پردازي ها هم به قصد تخريب تصميم حکيمانه و هدفمند و از روي تحقيق و مطالعه رياست محترم جمهور و هم تخريب وجهه وزراي جديد است.
26 – در انتخاب وزراي جديد، گروهي از معتمدان رييس جمهور که بنده هم عضو کوچکي از آن بودم به دستور شخص ايشان، با رايزني هاي مختلف و بررسي درباره بيش از چند هزار شخصيت علمي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي سرانجام فهرست چند صد نفر و از جمله وزراي فعلي را براي تصميم گيري به محضر ايشان ارائه کردند.
27 – بنده با ديدن اينهمه پشتکار و جديت رييس جمهور محترم و حجم سنگين کارها در اين زمينه، مي توانم با جرات بگويم که بعيد است اين همه دقت و جديت در تعيين وزرا در گذشته سابقه داشته باشد.
28 – بنده تعدادي از وزراي جديد و از جمله وزراي محترم بهداشت ودرمان و مخابرات را در گذشته اصلا از نزديک ملاقات هم نکرده بودم. وزير محترم دادگستري را نيز رييس محترم قوه قضاييه پيشنهاد کرده اند و همينطور راجع به تعدادي ديگر از وزرا که بنده تنها آنها را به دليل آنکه در سطح معاون وزير فعالت داشتند و يا خانم آجرلو که نماينده مجلس بودند، مي شناختم ولي ارتباط کاري مستقيم با آنان نداشتم.
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۸۸/۰۶/۱۵ - ۱۵:۱۱
0
0
هوالمحبوب
آقای مشاعی اگر ذره ای دلت به حال این دولت و به حال اصولگرایان و انقلاب می سوخت خود را بازنشسته می کردی و در یکی از دهات دور افتاده نگهبانی باغی را بر عهده می گرفتی و از خدا طلب آمرزش می کردی.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
سامان تل
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین