کد خبر: ۱۶۳۸۲
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۷:۲۸
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: ارتقاي جهت گيري ارزشي در دولت نهم کاملا مشخص است.

"محمدرضا ميرتاج الديني" در جلسه علني روز يکشنبه در بررسي فهرست وزراي پيشنهادي در بيان دلايل موافقت خود با خط مشي ،اصول کلي و ترکيب هيات وزيران گفت: موافقت من از کابينه به صورت موجبه جزييه است نه موجبه کليه يعني اين موافقت به دليل موافقت با اکثريت وزراي پيشنهاد شده مي باشد، همچنين به خاطر موافقت با برنامه هاي دولت در اکثر زمينه ها مي باشد.
وي اظهار داشت: حمايت و موافقت بنده با وزرا موافقت مشروط است، تا زماني که به سياست هاي نظام اسلامي و رهنمودهاي رهبري و برنامه هاي گفته شده متعهد باشند اين موافقت وجود دارد ولي هر کجا آنان از اين صراط مستقيم منحرف شوند جزو اولين مخالفين خواهم بود.
ميرتاج الديني با اشاره به بررسي رويکرد فرهنگي دولت و پاسخ به برخي اظهارات "علي مطهري" گفت: ترديدي در اين نيست که با روي کارآمدن دولت نهم فضاي فرهنگي کشورمان دگرگون شد، جهت گيري هاي فرهنگي، توجه به مسائل ارزشي و ديني، رواج گفتمان انقلاب و عدالت در جامعه برجسته شد.
وي اظهار داشت: نيروهاي ارزشمدار، ولايي و متعهد و متدين ،فرهنگي و ايثارگر در مجموعه دولت و بدنه آن در سطوح مختلف مديريتي امکان بروز پيدا کردند که در گذشته امکان و مجالي براي آنان نبود.
وي گفت: ارتقاي جهت گيري هاي ارزشي در مسائل فرهنگي بسي روشن است، حال با اين پيشينه از مطهري گلايه مند هستم چگونه مي گويد در اين دوره به انحطاط فرهنگي افتاده ايم.
وي اظهار داشت: هر چند برخي انتقادات وي به جا است، ولي برخي مواردي از جمله مسائل فرهنگي وي به بيراهه رفته است و از جاده انصاف خارج شده است.
ميرتاج الديني گفت: مطهري بايد اين حرف خود را اصلاح کند و من حاضرم با وي در يک نشست جداگانه اين مباحث را با هم مباحثه کنيم. آنچه شما در نطق خود بيان کرديد بر فرض صحت زمينه هاي آن را در کجا و در چه دوره اي بايد جست و جو کنيم، آيا زماني که رهبر انقلاب از تهاجم فرهنگي به شبيخون فرهنگي سخن مي گفتند در دولت اصلاحات گوش شنوايي بود؟
وي در ادامه بيان کرد: ما اگر درباره عملکرد فرهنگي دولت نهم داوري مي کنيد بايد به کليت آن نگاه کنيد و معدل شاخص هاي مختلف را در نظر بگيريد.
وي گفت: آيا وزراي فرهنگي دولت نهم و دهم در عرصه مطبوعات نشر کتاب ،ادبيات داستاني و رمان، توليدات هنري و فرهنگي،عرصه نرم افزاري و توليدات فرهنگي و قرآني و جشنواره هاي ارزشمند فراوان با دولت هاي قبل از خود قابل مقايسه است؟
ميرتاج الديني افزود: صفارهرندي و محمد حسيني از چهره هاي فرهنگي و ارزشي هستند در اين دولت ديگر بي اعتنايي و اهانت به مقدسات مانند گذشته جريان پيدا نکرد و فيلم هاي توليدي آنچناني که مورد تشويق بيگانگان قرار مي گرفتند و فرهنگ و هويت جامعه اسلامي را هدف قرار گرفته بودند کاهش يافت.
وي افزود: آيا مي توانيد سفره فرهنگي در اين دوره را با گذشته مقايسه کنيد و دولت را به انحطاط فرهنگي متهم مي کنيد؟
وي افزود: وزير جديد فرهنگ را همه به تقوا و انقلابي بودن مي شناسند ،ايشان 65 راهبرد فرهنگي در راستاي نهادينه کردن و تحقق ارزش هاي انقلاب اسلامي بر پايه مکتب فکري و سياسي امام راحل و رهبر معظم انقلاب در برنامه هايشان اعلام کرده اند.
وي توجه به ارزش هاي اسلامي و ديدگاه هاي فرهنگي اصيل را از برنامه هاي حسيني دانست و افزود:بياييد با انصاف داوري کنيم.
وي افزود: چند درصد از اين توجهات فرهنگي با رويکرد ارزشي در دولت گذشته يافت مي شد؟
ميرتاج الديني با اشاره به اينکه مخالفين، برنامه هاي دولت را به کلي گويي و کپي برداري از سياست هاي کلان نظام متهم کردند و در مقابل انسجام دولت علامت سوال گذاشتند، گفت: منسجم بودن کابينه و هم سو بودن آن با سياست هاي کلان نظام يک امتياز است نه يک نقطه ضعف.
وي گفت: مخالفين نبايد اين انتظار را داشته باشند که دولت کساني را داخل کابينه قرار دهد که با ايشان و برنامه هاي ايشان مخالف باشد، در اين صورت ظرفيت دولت به جاي هم افزايي در کمک به حل مشکلات مردم صرف رفع اختلاف نظرها و درگيري هاي داخلي مي شود.
ميرتاج الديني تاکيد کرد: مخالفين اگر برنامه هاي وزرا را بررسي کنند خواهند ديد که برنامه هاي راهبردي براي رسيدن به چشم انداز بيست ساله وجود دارد و طبعا خردتر از آن امکان پذير نيست.
وي گفت: برخي از مخالفان گفتند عدالت در کجاي برنامه هاي دولت قرار دارد من اين سوال را دارم که آيا شما برنامه ها را مطالعه کرده ايد؟، خودتا کلي گويي مي کنيد و دولت را به کلي گويي متهم مي کني؟
ميرتاج الديني افزود: معتقدم اساسي ترين نماد تحقق و عينيت بخشي به عدالت اقتصادي در جامعه در برنامه دولت و در هدفمند کردن يارانه ها است.
وي اظهار داشت: هدفمند کردن يارانه ها طرحي است که ديگران شعار دادند و دولت اصولگرا آن را اجرايي کرد. اجرايي کردن اين طرح در حالي توسط دولت نهم صورت گرفت که هيچ دولتي قبل از دولت نهم جرات نزديک شدن به آن را پيدا نکرد.
وي در ادامه بيان کرد: اصلاحات واقعي اقتصادي در عرصه هاي مختلف در اين دولت آغاز شده است.
ميرتاج الديني مديريت سوخت و حامل هاي انرژي،کارتي کردن بنزين و گازوئيل، هدفمند کردن يارانه ها را از مهم ترين برنامه هاي دولت نهم و دهم دانست و اظهار داشت: اگر کارتي کردن بنزين و اجراي درست سهميه بندي بنزين در کشور نبود اکنون بايد براي واردات بنزين بين 8 تا 10 ميليارد دلار هزينه مي کرديم يعني يک ششم درآمدهاي نفتي را به بنزين بايد اختصاص مي داديم.
وي اصلاح سيستم بانکي و گمرکي و مالياتي کشور از ديگر برنامه هاي دولت نهم و دهم دانست.

** انتقاد آقايي از شيوه انتقاد توکلي
در ادامه "محمدرضا ميرتاج الديني" نيمي از وقت خود را به "علي اکبر آقايي" نماينده سلماس و عضو کميسيون عمران در مجلس شوراي اسلامي اختصاص داد.
آقايي نماينده سلماس در شوراي اسلامي ،ضمن انتقاد از مطالب "توکلي" گفت: توکلي گفت با تهديد دولت مجلس در اين دوره کوتاه نخواهد آمد من نمي دانم اين چه شيوه مخالفت با دولت است. آقاي توکلي مگر مجلس حرف جنابعالي است که آن را به تمام مجلس تعميم مي دهي ،اجازه بده تا کل مجلس اظهار نظر کند نه شخص شما.
وي با اشاره به اينکه توکلي در صحبت هايش حضور وزير نظامي را باعث اين دانسته که بيگانگان در اين شرايط ما را متهم کنند، افزود: چرا ما به بيگانگان اثر گذار نباشيم و چرا بايد بيگانگان براي ما چينش وزرا را تعيين کنند.
آقايي با اشاره به اينکه جمهوري اسلامي ايران در عرصه جهاني و اقدامات داخلي هميشه اثرگذار بوده است و در اين برهه نيز اثرگذار خواهد بود افزود: همه فرزندان اين ملت بسيجي و نظامي هستند اگر کشور نياز داشته باشد، همه لباس يونيفورم مي پوشند و در روزي ديگر بر اساس مصالح کشور ان لباس را در مي آورند.
آقايي اظهار داشت: بهتر است، نمايندگان مخالف انصاف را رعايت کنند.
وي اظهار داشت: آقاي توکلي شما که از عملکرد مشورتي سخن مي گوييد به کدام عملکرد مشورتي دولت جواب مثبت داده اي، مگر در بودجه و لوايح ،رييس جمهور جلسات مشترک نمايندگان نگذاشتند، آيا به همه آن توافقات عمل کرديم.
وي تاکيد کرد: مشورت لازم با همه نمايندگان در حد ضرورت انجام گرفته است.
وي افزود: چرا رييس جمهور را به خاطر تعويض ها متهم مي کنيد، مگر نمايندگان مطابق قانون اختيار ندارند وزيري را عزل کنند آيا مجلس و نمايندگان مورد سوال قرار مي گيرند.اين اختيار هم به رييس جمهور داده شده و هيچ ايرادي بر ايشان وارد نيست.
آقايي اظهار داشت: دولت درصدد است با پشت سر گذاشتن دولت نهم تحولات جديدي را در مسائل داخلي و بين المللي ايفا کند، رييس جمهور در چينش وزرا در اجراي اهدافي که چشم انداز تکليف کرده گام برداشته است.
وي گفت: اگر امروز نظام جمهوري اسلامي در عرصه بين المللي و ملت هاي آزادي خواه موفقيتي کسب کرده همه مرهون شجاعت ، عملکرد و اعتماد و خط گيري از امام و رهبري است که همه اين موفقيت ها در سايه شجاعت دکتر احمدي نژاد به دست آمده است.
وي افزود: امروز اوباما در مصاحبه هاي خود نزديکي به ايران را حرکت مثبت مي داند، تغيير الگوي 30 ساله آمريکا را يک ضرورت قلمداد مي کند، اين حرکت ها در سايه اقدامات مثبت دولت نهم است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین