کد خبر: ۱۶۲۱۸
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۵:۳۰
باستاني:
يكي از متهمان پرونده حوادث اخير تهران با اشاره به گردانندگي سايت جمهوريت توسط مهدي هاشمي رفسنجاني و نيز استقرار اين سايت در محل دانشگاه آزاد گفت...

به گزارش بولتن نیوز، يكي از متهمان پرونده حوادث اخير تهران با اشاره به گردانندگي سايت جمهوريت توسط مهدي هاشمي رفسنجاني و نيز استقرار اين سايت در محل دانشگاه آزاد گفت: دفتر اين سايت در يكي از دفاتر دانشگاه آزاد مستقر بود و مبالغي كه به ما ارائه مي‌شد از طريق چكي از سوي دانشگاه آزاد بود.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، در ادامه رسيدگي به پرونده متهمان كودتاي مخملي و اغتشاشات اخير تهران كه از صبح امروز در شعبه 15 دادگاه عمومي و انقلاب تهران به رياست قاضي صلواتي در حال برگزاري است متن كيفرخواست مسعود باستاني فرزند محمدرضا متولد 1357 صادره از اراك از متهمان طراحي كودتاي مخملي از سوي معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران قرائت شد.
متن كيفرخواست ارائه شده براي مسعود باستاني به شرح زير است:
" رب بما انعمت عليّ فلن اكون ظهيراً للمجرمين "
رياست محترم دادگاه هاي انقلاب اسلامي تهران
مقدمه:
همانگونه كه استحضار داريد پس از حضور حداكثري مردم خدا دوست و پرافتخار ايران اسلامي در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و لبيك به دعوت مقام معظم رهبري "مدظله العالي " و ساير مسئولين نظام در تجديد ميثاق مجدد با آرمانهاي امام راحل "رحمه الله عليه " در سي امين سال پيروزي انقلاب اسلامي كه برگ زريني در مردم سالاري ديني و ركوردي بي‌سابقه از حضور مردم در جهان به ثبت رسانيد جرياني معاند با افتخارات نظام اسلامي در داخل و خارج از كشور درصدد ايجاد فتنه و سياه نمايي اين افتخار عظيم و اخلال در نظم و امنيت جامعه و تشويش اذهان عمومي برآمد و با بهره گيري از رسانه هاي معاند و افراد فرصت طلب و ارتباط با بيگانگان و استفاده از همه ظرفيت گروههاي ضد انقلاب كه از سالها قبل درصدد فرصتي براي ضربه زدن به امنيت ميهن اسلامي ما بودند با طراحي توطئه و سناريوي فريب كارانه ادعاي تقلب و جعل در انتخابات سعي در تبديل نمودن يكي از بزرگترين افتخارات سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران به چالش امنيتي و حربه تبليغاتي براندازانه عليه نظام داشتند. در همين راستا متهم پرونده عليرغم علم و اطلاع از غيرقانوني بودن تجمعات و اغتشاشات وحساسيت زماني پس از انتخابات و ضد مصالح امنيتي- اقتصادي و سياسي و اجتماعي بودن اين حركات به لحاظ اطلاع رساني ها و روشنگريهاي مكرر و متعدد رسانه هاي ديداري و شنيداري و مكتوب داخلي و توصيه مسئولين و دلسوزان نظام از جمله مقام معظم رهبري "دام ظله " بر لزوم پيگيري قانوني اعتراضات از طريق مبادي و مراجع قانوني اقدام به حضور در تجمعات غيرقانوني و مشاركت درايجاد اغتشاش و بلوا و آشوب پس از انتخابات نموده است. اقدامي كه با فراخوان رسانه هاي معاند و ضد انقلاب و افراد آشوب طلب داخلي صورت گرفته و علاوه بر سلب آسايش عمومي موجب ايجاد فضاي التهاب آلود سياسي و اجتماعي- ناامني رواني، اقتصادي و اجتماعي- ايجاد هزينه هاي امنيتي در مقابل حاكميت - اختلال در نظم عبور و مرور روزانه شهروندان - تخريب و احراق گسترده اموال عمومي، دولتي و خصوصي- ايجاد رعب و ترس و اخافه‌الناس و ايراد خسارت جاني و مالي به مردم- ايجاد فضاي تبليغاتي منفي بر عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و به نفع گروههاي معاند و مخالف نظام و اخلال در امنيت كشور گرديد. لهذا با توجه به دستگيري متهم در صحنه ارتكاب جرم توسط مأموران امنيتي و انتظامي حين اقدام عليه امنيت و ايجاد اغتشاش و بلوا و آشوب به شرح محتويات پرونده و گزارش اعلامي اتهام وي ثابت و محرز مي‌باشد. بنا به مراتب آتي به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 مبادرت به صدور كيفرخواست مي نمايد:
الف: هويت متهم : آقاي مسعود مرادي باستاني فرزند: محمدرضا اهل: تهران ساكن:تهران متولد:1357
بازداشت با قرار : بازداشت موقت - داراي پيشينه سابقه محكوميت كيفري - شغل: كارمند روزنامه فرهيختگان دانشگاه آزاد
ب : اتهام متهم : 1- فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي از طريق ارسال اخبار و مطالب جهت دار براي سايتهاي ضد انقلاب در خارج از كشور و اخذ وجه از سايت هاي ضدانقلاب بطور متوالي طي چهارسال 2- اقدام عليه امنيت كشور ازطريق فعاليت به گروهكهاي معاند و ضدانقلاب در جهت براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران 3- جاسوسي و ارسال اخبار و اطلاعات خلاف واقع عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و به نفع گروهكهاي معاند و ضدانقلاب 4- نشر اكاذيب بقصد تشويش اذهان عمومي و توهين و افتراء به مسئولان عاليرتبه نظام ازطريق سايت جمهوريت 5- فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از طريق شركت در تجمعات غيرقانوني و ايجاد شبهه جعل و تقلب در نتيجه انتخابات و سلب اعتماد عمومي نسبت به حاكميت و مراجع رسمي كشور 6- اخلال در نظم عمومي از طريق بلوا و آشوب و حركات غيرمتعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه
ج: مكان دستگيري متهم :تهران
د: دلايل و مستندات اتهام:
1- گزارش و تحقيقات وسيع مرجع امنيتي (وزارت اطلاعات) درخصوص متهم
2- اقارير صريح متهم به بزه هاي انتسابي فوق الذكر در پرونده
3- گردشكار نهايي وزارت اطلاعات درخصوص متهم كه در راستاي فعاليتهاي تبليغي عليه نظام وجوهي از اشخاص ضدانقلاب خارج از كشور طي ساليان متمادي دريافت كرده و حتي مردم را در راستاي ايجاد كودتاي مخملي (براندازي نرم) تحريك و تشويق نموده و بر اين اساس نيز اقدام به تهيه و توزيع شب نامه معروف به موج كه حاوي مطالب خلاف واقع و توهين و هتك حرمت نسبت به مسئولين نظام مي باشد نموده است و با ارسال اخبار كذب، با عناصر ضدانقلاب خارج از كشور جهت براندازي نرم همكاري مستمر داشته است قابل ذكر است نامبرده داراي سابقه هواداري در جريانات چپ ماركسيستي نيز مي باشد.
4- ساير قراين و امارات موجود در پرونده
ح: دلايل قانوني درخواست مجازات:
اتهامات نامبرده با توجه به مجموع محتويات پرونده و دلايل و مستندات موجود منطبق است با مواد 500 ، 610، 611، 609، 502، 499، 618 ، 697 و 698 قانون مجازات اسلامي با رعايت مواد 42، 46 و 47 قانون مرقوم.
بناء عليهذا با توجه به مطالب صدرالذكر و مجموع محتويات پرونده به لحاظ اهميت موضوع و ميزان خسارت وارده به كشور و اعتماد عمومي جامعه و همسويي با رسانه هاي معاند و گروههاي مخالف نظام و اخلال شديد در نظم و امنيت جامعه درخواست محاكمه و اشد مجازات براي متهم مذكور را دارم.
در ادامه پس از قرائت كيفرخواست، و دلايل اتهامي مسعود باستاني وي با حضور در جايگاه متهمين به دفاع از موارد اتهامي خود پرداخت.
باستاني با كسب اجازه از رياست دادگاه دفاعيات خود را بيان داشت.
اين متهم به كودتاي مخملي و اغتشاشات اخير تهران در بخشي از اظهارات خود گفت: بنده به مدت 10 سال در كار حرفه‌اي خبرنگاري در داخل كشور مشغول بودم و در دوران گذشته از نظر فكري گرايشات چپ ماركسيستي داشتم.
باستاني با اشاره به همكاري خود با رسانه‌ها و روزنامه‌هاي اصلا‌ح‌طلب اين همكاري را موجب استحاله فكري خود و نيز شكسته شدن قبح همكاري با رسانه‌هاي بيگانه برشمرد.
وي در ادامه به همكاري و ارتباط خود با سايت‌ها و شبكه‌هاي ضد انقلاب اشاره كرد و گفت كه با راديو فردا، سايت ضد انقلابي روز آنلاين، هفته نامه شهرگان و نيز راديو چكاوك ارتباط داشته‌ام كه در خصوص وضعيت كشور سياه‌نمائي عليه نظام و نيز اخباري از وضعيت زندان‌ها و برجسته‌سازي مسائل سياسي گزارشاتي به اين رسانه‌ها ارائه كردم.
وي به اخذ وجه نقدي از سوي رسانه‌هاي بيگانه توسط يك صرافي در تهران كه ماهيانه به وي ارائه مي‌كردند اعتراف كرد و گفت: چندي پيش فردي به نام شميراني گرداننده يكي از رسانه‌هاي ضد انقلاب در كانادا از من خواست تا از وضعيت سنديكاهاي كارگري ايران گزارشي تهيه كنم و در ازاي مبلغ 400 دلار كانادا آنرا به اين رسانه‌ها ارائه دهم كه من با ارسال اين گزارشات به خارج موجب تبليغ عليه نظام شدم.
باستاني با اشاره به سابقه فعاليت خود با سايت جمهوريت كه مكررا وي گرداننده اصلي اين سايت را مهدي هاشمي رفسنجاني اعلام مي‌كرد گفت: سايت جمهوريت زير نظر مهدي هاشمي رفسنجاني اداره مي‌شد و من به عنوان عضو شوراي سردبيري شيفت بعدازظهر زير نظر افرادي چون كرمي و نوربخش كار مي‌كردم.
اين متهم به كودتاي مخملي و اغتشاشات اخير تهران با اشاره به محورهايي كه از سوي مهدي هاشمي رفسنجاني مديريت كلان سايت جمهوريت به آنها ارائه مي‌شد گفت: حمله به عملكرد 4 ساله دولت و تضعيف نهادهاي قانوني كشور همچون شوراي نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي مقاومت بسيج و نيز نيروي انتظامي، تضعيف شخص احمدي‌نژاد، ايجاد شبهه در انتخابات، ارائه اخبار ضد و نقيض مبني بر سوء استفاده از اموال دولتي، القاء تقلب در انتخابات جزو محورهايي بود كه در راستاي وحدت شكني و ايجاد التهاب در جامعه ما آن را در دستور كار داشتيم.
وي با اشاره به گردانندگي سايت جمهوريت توسط مهدي هاشمي رفسنجاني و نيز استقرار اين سايت در محل دانشگاه آزاد گفت: دفتر اين سايت در يكي از دفاتر دانشگاه آزاد مستقر بود و مبالغي كه به ما ارائه مي‌شد از طريق چكي از سوي دانشگاه آزاد بود.
باستاني با اشاره به سندسازي‌ها و استفاده از امكانات دولتي در سايت جمهوريت افزود: سندسازي‌ها و استفاده از امكانات اين سايت مانند رياست مهدي هاشمي رفسنجاني در سازمان بهينه‌سازي بود.
وي سايت جمهوريت را اطاق جنگ رواني عليه مسئولين نظام دانست و گفت كه در اين سايت با درج اخباري نادرست و نمايش ناكارآمدي دولت نهم اقدام مي‌كرديم.
اين متهم اغتشاشات اخير تاكيد كرد: سوژه ده برابر شدن صندوق‌هاي سيار از طريق مهدي هاشمي رفسنجاني به سايت جمهوريت داده شد.
همچنين اخبار ستادهاي موسوي نيز در دستور كار اين سايت بود.
وي با اشاره به انتشار شب‌نامه‌اي توسط وي و گردانندگان سايت جمهوريت عليه رئيس جمهور اين شب‌نامه را مصداق توهين و افترا عنوان كرد و گفت: مقرر شد تا هزينه مالي اين ويژه‌‌نامه از سوي كرمي و هاشمي رفسنجاني تامين شود و سپس پس از تهيه به اعضاي ستاد 88 تحويل داده شد تا آنان اين شب‌نامه را توزيع كنند.
باستاني با تاكيد بر اينكه در سايت جمهوريت اخبار مربوط به مواضع و بيانيه‌هاي موسوي در اعتراض به نتيجه انتخابات دائما از سوي سايت جمهوريت براي التهاب‌آفريني منتشر مي‌شد گفت: من تحت تاثير القائات برخي از آقايان دچار توهم شدم و در سايت جمهوريت مطالبي را همسو با روزنامه‌هاي بيگانه منتشر كردم از اين رو از عملكرد خود پشيمانم و از آنجا كه خود را متعلق به نظام مي‌دانم از محضر خداوند متعال، رهبر معظم انقلاب و دادگاه درخواست عفو مي‌كنم.
وي تاكيد كرد: با توجه به اميال سياسي نادرستي كه داشتم وسيله‌اي براي پيشبرد اغراض سياسي برخي افراد قرار گرفتم.
وي در پايان گفت كه از سوي راديو ضد انقلابي چكاوك به صورت ماهانه بين 300 تا350 دلار طي 2 تا 3 سال دستمزد دريافت مي‌كردم.

کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین