کرم ضد چروک فوری(درمولند)-کرم ضد چروک فوری(درمولند)
کد خبر: ۱۶۲۱۳
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۲:۵۷
چهارمين جلسه دادگاه متهمين اغتشاشات
معاون دادستان تهران "فشاراز پائين و چانه زني از بالا" را استرتژي جبهه مشارکت براي استفاده ابزاري از مردم دانست و گفت : اين حزب حتي زماني که دولت همسو با او روي کار بود اعتراضات خياباني را دنبال مي کرد و در موضوع تحصن در مجلس ششم اين حزب تلاش فراواني براي به صحنه کشاندن مردم کرد که با بي اعتنايي مردم روبرو شد.
معاون دادستان تهران انگيزه محرکين و طراحان آشوبهاي اخير تهران را کودتاي نرم عليه نظام با سوء استفاده از فضاي انتخاباتي دانست و با بيان اينکه بي بي سي فارسي آغازگر اغتشاشات به نفع يکي از کانديداهاي ناکام بود گفت: اطلاعات مربوطه از محل ستاد قيطريه منتشر مي شد و حتي در ساعاتي که راي گيري ادامه داشت بين اين شبکه و ستاد مزبور ارتباط مستقيمي برقرار بود.

به گزارش بولتن، سپهري امروز سه شنبه در آغاز چهارمين جلسه محاکمه طراحان ومحرکين آشوبهاي اخير تهران با قرائت بخش ديگري از کيفرخواست عمومي اظهار داشت‌: حماسه پرشکوه 22 خرداد که به همت 40 ميليون ايراني رقم خورد با شکستن نصاب حضور يک ملت بعد از انتخابات در سطح جهان شگفتي ساز شد و سرمايه اي عظيم و ماندگار را فراهم ساخت.

نماينده دادستان در ادامه تاکيد کرد: بررسي انگيزه محرکين و طراحان آشوبها نشان مي دهد که آنان انديشه کودتاي نرم عليه نظام با سوء استفاده از فضاي انتخابات را در سر مي پروراندند.

شکل گيري شايعه تقلب سنگ بناي اين آشوبها بود

وي افزود: شکل گيري شايعه تقلب که هم زمان با انتخابات بود و از يک سال قبل از برگزاري انتخابات به آن دامن زده شد سنگ بناي اين آشوبها بود که اعترافات متهمين تاييد كننده همين مطلب است .

سپهري تاکيد کرد: با وجود هشدارهاي مقامات مسئول، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين و حزب کارگزاران کماکان راه قبلي خود را دراين زمينه ادامه دادند و با اينکه مي دانستند امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد، اين احزاب براي باور پذير کردن آن به مردم کميته موسوم به صيانت از آرا را براي ترويج شايعه تقلب در انتخابات تشکيل داده و برخي عناصر اين احزاب نيز حتي حضور ناظران خارجي که مخدوش کننده حاکميت ملي است مطرح و از آن ابايي نداشتند.

معاون دادستان تهران اضافه کرد: درحالي که آماز نظر سنجي هاي رسمي که برخي از اين افراد به دليل مسئوليتهايشان به اين نظر سنجي ها دسترسي داشتند برتري کانديداي پيروز را نشان مي داد و اختلاف کاهش آمار دليل محکمي بود که آنان دست از وجود تقلب بردارند اما اين جريانات بر ادعاي خود اصرار کردند تا زمينه آشوب فراهم شود.

ستاد قيطريه با شبكه بي بي سي فارسي ارتباط داشت

سپهري به استناد به اعترافات سعيد حجاريان و با بيان اينکه اختلاف آرا آنقدر فاحش بود که اغلب متهمان تقلب در انتخابات را رد کردند، گفت: با اين وجود در منطقه قيطريه تهران ستادي تشکيل شد که منشاء فعاليت هاي غير قانوني از جمله پخش شايعه عليه ساير نامزدها، راه اندازي شبکه تلويزيوني غير قانوني و ارتباط با شبکه بي بي سي فارسي شد.

وي يادآور شد: ساعت 18 روز جمعه 22 خرداد گروهي از ماموران انتظامي براي بستن اين شبکه به ستاد قيطريه مراجعه کردند که با گروگان گيري عوامل ستاد و ممانعت عوامل ستاد روبرو شدند و آنان با فراخواني هواداران خود راه را براي اعمال قانون بستند که اين اقدام آغازي بر اغتشاشات اخير بود .

سپهري با بيان اينکه بي بي سي فارسي آغازگر اغتشاشات به نفع يکي از کانديداهاي ناکام بود، گفت: اطلاعات مربوطه از محل ستاد قيطريه منتشر مي شد و حتي در ساعاتي که راي گيري ادامه داشت بين اين شبکه و ستاد مزبور ارتباط مستقيمي برقرار بود که نشان مي دهد که اين ستاد به مجموعه تبليغاتي انگليس تبديل شده بود.

معاون دادستان تهران به اظهارات امين زاده يکي از متهمان اين پرونده اشاره کرد و با بيان اينکه آنها قصد داشتند از اين تجمعات در راستاي اعتراض به نتيجه انتخابات استفاده کنند، گفت : چنين اظهاراتي برنامه ريزي متهامان را براي اغتشاشات نشان مي دهد.

ارائه نظر سنجي هاي مجعول از سوي علي هاشمي

وي به گزارش جلسه ستاد قيطريه در 21 خرداد که به رياست محسن امين زاده تشکيل شده و درآن بسياري از محرکان اغتشاشات اخير حضور داشته اند، اشاره کرد وگفت : علي هاشمي دراين جلسه با ارائه نظر سنجي هاي مجعولي که هيج يک از مراجع رسمي صحت آن را نمي پذيرند تلاش کرد که اکثريت جوانان که افرادي ناپخته سياسي بوده اند را آماده درگيري پس از انتخابات کنند که به دنبال اين گزارش تحريک کننده، جوانان حاضر واکنش هاي تند و شديد را براي راي گيري پيشنهاد مي کنند که مصطفي تاج زاده با آرام سازي آنان اعتراض را به روز بعد از انتخابات موکول مي کند.
سپهري يادآور شد که در اين جلسه گروهکهاي غير قانوني خود ساخته نظير ستاد88 و پويش حضور داشتند.

بيانيه‌ها و اطلاعيه‌هاي تحريك آميز

معاون دادستان تهران صدور بيانيه هايي که درآن از انتخابات با عناويني نظير کودتا، شعبده بازي انتخابات و عناوين وهن آلود ديگر ياد مي شود را مصداق بارز افترا به نهادهاي رسمي و شعور و آگاهي مردم دانست و گفت: صدور اين اطلاعيه و ساير اطلاعيه ها که از سوي عناصر مجاهدين، مشارکت و گروههاي همپيمان آنان و با محتوايي هماهنگ شده تهيه شده بود ضمن تحريک هواداران زمينه را براي فعاليت خرابکارانه سازمان دهي شده آماده کرد.

سپهري تاکيد کرد: اين مسائل نشان مي دهد که کشاندن مردم به خيابان ناشي از شکست در انتخابات نبوده بلکه استراتژي اين احزاب آشوبگر مي باشد.

سپهري به ايجاد گروههاي ثبت نشده سياسي توسط جبهه مشارکت اشاره کرد و گفت: تشکيلاتي با ساختاري گلد کوئيستي تحت عنوان سازمان راي، موج سوم و گروه 88 توسط اين جبهه تشکيل شده اند که به گفته حجاريان به صورت خوشه اي بوده و طراح آن محسن ميردامادي است.

معاون دادستان تهران "فشاراز پائين و چانه زني از بالا" را استرتژي جبهه مشارکت براي استفاده ابزاري از مردم دانست و گفت : اين حزب حتي زماني که دولت همسو با او روي کار بود اعتراضات خياباني را دنبال مي کرد و در موضوع تحصن در مجلس ششم اين حزب تلاش فراواني براي به صحنه کشاندن مردم کرد که با بي اعتنايي مردم روبرو شد.

سپهري گفت: اين حزب چون فاقد پشتوانه مردمي بود براي اينکه بتواندفشار توده اي به نظام وارد کند انتخابات را که درآن احساسات مردم به اوج مي رسد براي به صحنه آوردن مردم انتخاب کرد.

اسناد کشف شده در منازل متهمان حاکي از انحرافات حزب از ارزشهاي اسلامي است

وي به سند راهبردي تدوين شده از سوي جبهه مشارکت اشاره کرد و گفت: اسناد کشف شده در منازل متهمان حاکي از انحرافات حزب از ارزشهاي اسلامي و حتي مخالفت آنان با قوانين موضوعه کشور است.

وي افزود: اعضاي شوراي مرکزي از اين سند راهبردي ابراز ندامت و برائت کرده اند و مي توان گفت که 90 درصد اعضاي شوراي مرکزي محتواي آن را نمي دانند اما آن را امضا کرده اند.

استماع برنامه‌هاي تلويزيوني بيگانه علل انحراف حزب مشاركت

سپهري به استناد اظهارات محسن صفايي فراهاني، علل انحراف حزب را استماع برنامه هاي شبکه هاي تلويزيوني و راديويي فارسي زبان بيگانه، بهره گيري از افراد مجعول، عدم اقناي افراد، تماس با اساتيد خارج از کشور و در يافت گزارش ها از دانشگاههاي خارجي و مطالعه برخي کتب برشمرد.

نماينده دادستان تهران خواستار انحلال حزب مشارکت شد

نماينده دادستان عمومي تهران در ادامه قرائت كيفر خواست طي قرائت کيفرخواست عمومي چهارمين جلسه محاکمه برخي دستگيرشدگان در جريان آشوب‌هاي اخير تهران به تشريح نقش حزب مشارکت و سازمان مجاهدين پرداخت و خواستار انحلال حزب مشارکت شد.

سپهري که در آغاز چهارمين جلسه محاکمه برخي دستگيرشدگان در جريان آشوب‌هاي اخير تهران، متن دادخواست عمومي را قرائت مي کرد، به تشريح برخي اقدامات و افکار اعضاي حزب مشارکت و سازمان مجاهدين پرداخت.

نماينده دادستان با استناد به گفته هاي افرادي همچون سعيد حجاريان، محسن صفايي فراهاني، محسن امين زاده و ... سخن مي گفت، با اشاره به مفاد سند حزب مشارکت گفت که اين سند را به اعضاي بازداشت شده عضو شوراي مرکزي حزب نشان داده اند.

صفايي فراهاني:من عنصر سياسي نيستم و اطلاعات سياسي من از صفر هم کمتر است

وي در ادامه به گفته هاي صفايي فراهاني اشاره کرد و افزود: آقاي صفايي فراهاني پس از مطالعه اين سند گفت «من عنصر سياسي نيستم و اطلاعات سياسي من از صفر هم کمتر است» وي در جاي ديگري گفت «اگر اين متن درست تايپ شده باشد از اساس نادرست است».

سپهري در ادامه به گفته هاي رمضان زاده قائم مقام حزب مشارکت استناد کرد که در جلسات بازجويي اظهار کرده بود «چنين تحليل هايي خلاف مرام نامه و بيانيه موسسان حزب است» وي در جاي ديگري با ناباوري مي گويد «اين تحليل حزب را قبول ندارم» و پس از قرائت سند تصريح مي کند «اين موارد تخلف صريح حزبي است و فاقد وجاهت قانوني است».

رمضان زاده موارد مندرج در سند حزب مشارکت را نادرست خوانده است

به گفته نماينده دادستان عمومي رمضان زاده با بيان اينکه «اين تحليل بسيار مغشوش و غيرمنطبق با واقعيت است»، موارد مندرج در سند حزب مشارکت را نادرست خوانده است.

سپهري در ادامه به انعکاس گفته هاي محسن امين زاده که پس از استعفا از حزب همچنان در برنامه ريزي‌ها مشارکت داشته است، پرداخت و گفت که امين زاده از سند حزب مشارکت برائت جسته است.

به گفته او امين زاده در بازجويي ها گفته است «جزوه حاضر بسيار بد است و مطالب در بخش اول بدون رعايت حدود و شئون با لحني ناشايست نوشته شده است، بسيار عجيب است که آن را به عنوان جزوه استراتژيک حزب قبول داشته اند».

سپهري تاکيد کرد که امين زاده در بازجويي ها با اشاره به نوشته هاي خود گفته است «من کاملا متاسفم که نوشته هاي اين جانب در کنار اين مطالب قرار گرفته است»

نماينده دادستان عمومي تهران با اشاره به مشکل دار بودن راهبرد حزب مشارکت که اعضاي مرکزي آن به انحراف هاي اين راهبرد اذعان دارند، تصريح کرد: اين شيوه عمل و تحليل و بي دقتي هايي که در اين جزوه نمود يافته است سوء تفاهم ها بين نظام و مسئولان را افزايش مي دهد.

سپهري خاطر نشان کرد: چنين حزبي خسارات زيادي به کشور وارد کرده و اسناد و بيانيه هاي فراواني را براساس اين تفکر صادر کرده که مشکلات زيادي به وجود آورده است.

در سند تحولات راهبردي حزب مشارکت حاکميت ايران «توتاليتر» خوانده شده است

در ادامه کيفرخواست عمومي به سند تحولات راهبردي حزب مشارکت که در کنگره يازدهم اين حزب نيز قرائت شد اشاره شده است.

البته سپهري تاکيد کرد که پيش نويس اين سند که به امضاي تعدادي از اعضا رسيده حاوي عباراتي ننگ آور است اما به تاييد همه اعضا نرسيده است، با اين حال تفکر سانسور نشده حزب مشارکت همان متن مندرج در پيش نويس است که متن نهايي بارها مورد تعديل قرار گرفته است.

نماينده دادستان عمومي تهران در ادامه براي درخواست انحلال اين حزب به بندهايي از اين سند اشاره کرد.

به گفته سپهري در اين سند انقلاب اسلامي ايران تنها «انقلاب ايران» خوانده شده است و همچنين شائبه «اندک سالاري» حاکم بر کشور پس از وفات امام خميني (ره) طرح شده و در ادامه اين سند آمده است که اين اندک سالاري طي جريانات اخير در حال تبديل به «يکه سالاري» است.

به گفته نماينده دادستان عمومي تهران در سند تحولات راهبردي حزب مشارکت حاکميت ايران، «توتاليتر» خوانده شده و به آن نام «ديکتاتوري ليبرال» داده شده است.

وي با اشاره به استراتژي هاي سه گانه اين حزب که دستيابي به قدرت، تغيير قانون اساسي و مردم سالاري تمام عيار عنوان شده است که رمضان زاده قائم مقام حزب مشارکت درباره مردم سالاري تمام عيار طي بازجويي ها اذعان کرده است: مردم سالاري تمام عيار آن چيزي که مي فهمم دموکراسي بي قيد و شرط حتي غيرديني است.

حزب مشاركت موفقيت خود در پيشبرد اهداف را در تضعيف نظام مي داند

نماينده دادستان عمومي تهران با بيان اينکه حزب مشارکت به ترويج حاکميت دوگانه و تقسيم جمهوري اسلامي ايران به دو بخش دموکراتيک و غير دموکراتيک اقدام کرده است ادامه داد: اين حزب موفقيت خود در پيشبرد اهداف را در تضعيف نظام مي داند. اين حزب پيشرفت خود را در اختلاف افکني در ارزش ها و ارکان نظام مي داند.

به گفته سپهري تئوريزه کردن خيانت به ملت ايران در بند 4 الزامات گام اول راهبرد جبهه مشارکت آمده است.

وي همچنين به رفت و آمدهاي افرادي همچون اعضاي بنياد سوروس که از نهادهاي پوششي سازمان سيا است و چندين انقلاب رنگين و مخملين را راهبري کرده است اشاره کرد و به ذکر جزئياتي از ملاقات يحيي کيان تاج بخش نماينده اين بنياد با تاج زاده و همچنين سعيد حجاريان پرداخت.

جان کين و هابرماس با حجاريان ديدار كردند

سپهري همچنين با اشاره به ملاقات جان کين و هابرماس از محرکان انقلاب هاي رنگين با اعضاي مرکزي جبهه مشارکت همچون حجاريان اشاره کرد.

وي در ادامه به بيانيه هاي جبهه مشارکت همچون بيانيه هاي 25 خرداد ماه، 27 تيرماه و 14 مرداد ماه که در راستاي القاي جعل و تقلب در انتخابات و برپايي آشوب و بلوا بود، اشاره کرد.

نماينده دادستان عمومي تهران از قاضي دادگاه خواست با توجه به مدارک ارائه شده براي انحلال اين تشکل اخلال آفرين اقدام شود و از کميسيون ماده 10 احزاب خواست با عنايت به موارد تصريح شده در بند 16 و مطابق با ماده 4 اين قانون عمل کند.

چهارمين جلسه محاکمه برخي دستگيرشدگان در آشوب هاي اخير صبح امروز سه شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي و با حضور جمعي از سران اصلاح طلب "همچون بهزاد نبوي، مصطفي تاجزاده، حميدرضا جلائي پور، محمد قوچاني، سعيد ليلاز، محسن ميردامادي و ..." در حال برگزاري است.
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
سامان تل
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین