کد خبر: ۱۱۶۳۱
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۳:۵۵
خاتمي با تاكيد بر اينكه " اصلاحات زنده است و زنده خواهد ماند، چرا که در متن جان و جهان مردم ما جاري است"، افزود: تا اين ملت و جهت گيري هست و تا روزي که ملت به آرزوهاي تاريخي خود بطور کامل نرسيده است، اصلاحات هم خواهد بود.
"سيدمحمد خاتمي" رييس جمهوري سابق و رييس دولت اصلاحات در تازه ترين اظهارات خود در جمع حاميانش، به "بي تدبيري" اصلاح طلبان در دوره گذشته اعتراف كرد و اظهارداشت:" ملت ما در لحظات مختلف از جمله خرداد 76 بر خلاف انتظار واقعه‌اي را آفريده که براي تاريخ و جهان غير منتظره بوده است. من معتقدم در سال 84 هم اگر بي تدبيري و ناداني ما نبود، ملت کار خود را مي کرد.»

به گزارش بنياد باران، خاتمي در جمع نمايندگان ستادهاي انتخاباتي خود در سراسر کشور در توضيح "بي تدبيري" اصلاح طلبان، به تقسيم شدن حدود 18 ميليون راي بين کانديداهاي اصلاح‌طلب در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اشاره كرد و گفت:«اين آرا گرچه متعلق به يک تفکر و گرايش بود، ولي با تقسيم شدن آن کساني انتخاب شدند که با اين تفکر نا سازگار بودند.»

رئيس بنياد باران تصريح کرد:«ملت ما ملتي بزرگ و كيمياگر است و ما به عنوان نخبگان بايد خواسته هاي ملت را درک و با تفکر و تدبير آن را هدايت کنيم."

خاتمي با تاكيد بر اينكه " اصلاحات زنده است و زنده خواهد ماند، چرا که در متن جان و جهان مردم ما جاري است"، افزود: تا اين ملت و جهت گيري هست و تا روزي که ملت به آرزوهاي تاريخي خود بطور کامل نرسيده است، اصلاحات هم خواهد بود.

رئيس جمهور سابق کشورمان يادآور شد:« ملت ما نه تنها مي خواهد دين در ذهن و جان او جاري باشد، بلکه در متن زندگي، اجتماع، حکومت و روابط اجتماعي نيز اين دين جاري باشد و اصلاحات از اين دين دفاع مي کند و به آن پايبند است.»

خاتمي تاکيد کرد:« افتخار انقلاب اسلامي ما اين است که مبناي نظم اجتماعي و حکومت، راي مردم است. از اين رو،‌ تلاش اصلاحات بايد اين باشد که اين اصل تداوم پيدا کند و به صورت کاريکاتور و صوري درنيايد.

وي گفت: « اصولگرايي اين است که آيا ما به اين اصل – راي مردم - پايبند هستيم و از ان دفاع مي کنيم يا به نام دفاع از اصول، اين مهمترين اصل اجتماعي را زير پا مي گذاريم و يا روشهايي را بکار مي گيريم که اصل يادشده لکه دار مي شود.»

اعتراض هواداران خاتمي به موسوي

سيد محمد خاتمي سپس در صدد پاسخگويي به انتقادات مطرح شده از سوي اعضاي ستاد انتخاباتي خود در باره گفتمان مهندس ميرحسين موسوي برآمد و انتقادهاي آنان را "جفا به موسوي" خواند.

به گزارش بنياد باران، خاتمي گفت:«مهندس موسوي مي گويد "اسلام ناب"، ما هم مي گوييم اسلام ناب و اتفاقا وقتي مي گوييم اسلام ناب، يعني اسلام مقابل تحجر و اسلامي که طرفدار استبداد باشد و حرمت مردم را نگه ندارد و موافق پيشرفت جامعه نباشد، اين اسلام، اسلام آمريکايي است.»

رئيس موسسه بين المللي گفتگوي فرهنگها و تمدنها اظهار داشت:«اسلام ناب اسلامي است که در عين اينکه ظريف ترين و لطيف ترين ارزشهاي اخلاقي را در جامعه تزريق و تقويت مي کند، باعث پيشرفت و آزادي و آباداني کشور مي شود.»

رئيس دولت اصلاحات افزود:«ايشان روي "عدالت" تکيه مي کنند، مگر ما تکيه نمي‌کنيم؟ البته ممکن است تعريف ها کاملا بر هم منطبق نباشد، برخي عدالت را در بعضي ابعاد مي بينند، اما اصلاحات آن را همه جانبه مي داند كه با دادن حق هر ذي حقي به او تحقق پيدا مي کند.»

رئيس بنياد باران با بيان اينکه «دفاع از حقوق شهروندي عدالت است و اينها افتخار اسلام و انقلاب اسلامي است»، گفت:« مگر از مهمترين اهداف ما"طرفداري از مستضعفان و محرومان جامعه" نيست؟ مگر ما زندگي خوب را براي تمام کشور نمي خواهيم؟ مگر يکي از شعارهاي ما که کمي در آن موفق شديم، زدودن جلوه هاي خشن فقر در جامعه نبود؟ نه فقط زدودن جلوه هاي خشن که زدودن فقر از اهداف ماست. »

وي افزود:«بنابراين دفاع از محرومان و مستضعفان ازهدفهاي همه ماست. البته بايد هوشيار بود که مرز خيلي ظريفي وجود دارد و کساني که از مستضعفان دفاع مي کنند بدانند که ما طرفدار "استضعاف"نيستيم.»

استضعاف مثل استکبار بد است

سيد محمد خاتمي تصريح کرد:«ما همدرد مستضعفين براي بيرون آمدن آنها از استضعاف هستيم. اگر خداي نکرده اينگونه تعبير شود که هرجا استضعاف بود، اخلاق و ادب و ايثار و فداکاري هست و هرجا پول و سرمايه باشد، سودا گري و ... هست، بنابراين بايد همه جا استضعاف باشد تا اخلاق خوب جاري باشد. اين مساله بر خلاف نص صريح قرآن است.»

رئيس جمهور سابق کشورمان با بيان اينکه« استضعاف مثل استکبار بد است»، اظهار داشت:«به مستضعف بايد توجه شود. حکومت بايد به مستضعف براي رفع استضعاف توجه کند. اين نقطه دقيقي است که ما به خاطر حمايت از مستضعفين، طرفدار استضعاف نيستيم تا اين طور تلقي شود که هر جا پول و توليد و ثروت هست، بد است. نه! اينها بايد باشد تا در سايه آنها مستضعف را از استضعاف بيرون بياوريم. »

وي افزود:«عدالتي که ما مي گوييم توزيع فقر نيست، توزيع امکانات است و امکانات هم بايد ايجاد شود. امکانات مادي نياز به سرمايه گذاري دارد و اينکه کسي فداکاري کند و سرمايه گذاري کند.»

خاتمي با انتقاد از برخي افراد که خيال مي‌کنند هرجا پول و بخش خصوصي هست، بد است و بايد با بي اعتنايي با او رفتار کرد، گفت:«نتيجه همين تفکر اين مي شود که در کشور دلالهايي مي آيند که يک شبه مولتي ميلياردر مي شوند و سرمايه گذار به اين دليل که زمينه براي سرمايه گذاري ندارد، ورشکست مي شود و پولش را وارد توليد نمي کند.»

رئيس جمهور سابق کشورمان ادامه داد:«امروز کار دلالي اگر نگوييم صد در صد سود، 50-60 درصد سود دارد. حال آنكه براي يک سرمايه گذاري بايد 10-15 سال منتظر بود تا مقداري سود بدهد و احيانا سودي هم عايد نشود .»

رئيس بنياد باران تاکيد کرد:« بنابراين در اين مملکت بايد توليد باشد و عادلانه هم توزيع شود و به گونه اي باشد که فقر و محروميت در جامعه از بين برود و رونق سرمايه باشد و در جامعه رواج يابد. بنابراين يکي از موارد دفاع از مستضعفين اين است که ما زمينه را فراهم کنيم که تصدي گري از دولت برود و محول به بخش خصوصي شود و آن بخش هم سرمايه گذاري کند و اگر سودي دارد، بدست آورد و بقيه هم عايد جامعه شود. ما هم طرفدار مستضعفين هستيم.»

وي خطاب به منتقدان گفتمان مهندس موسوي گفت:«پس مي بينيد در شعارهاي اصولي اختلافي نيست.اصلاحات ما هم شفاف است؛ مگر اصلاحات ما غير از عدالت، اسلام ناب، طرفداري از مستضعفين، رفع فقر و محروميت در جامعه کم کردن فاصله هاي بزرگ طبقاتي- نه با زور، بلکه با ساز و کارهاي مناسب آزادي هاي اساسي، حرمت مردم و رعايت حقوق شهروندي است. مگر جناب مهندس موسوي بر روي اين مسائل تکيه نمي کند؟»

خاتمي تصريح کرد:«من گله نمي کنم، ولي برخي دوستان چطور حالا انتظار دارند که همه ايده آلهاي اصلاح طلبي يک شبه تحقق يابد؟ مگر ما در 8 سال چقدر توانستيم ايده هايمان را تحقق ببخشيم؟ مگر همه سراغ من نمي آمدند و مي گفتند که ما هيچ چيز نمي خواهيم و فقط مي خواهيم که مملکت از اين وضع بيرون بيايد و فقط تغيير ايجاد کنيد؟»

رئيس دولت اصلاحات افزود:« البته فقط تغيير کافي نيست؛ تغيير بايد بگونه اي باشد که حرکت ما را در مسيري که قبول داريم تسهيل کند، ولي ايده آلي و توهمي فکر نکنيم، هرکسي که به صحنه بيايد، ما به صد در صد اهدافمان نمي رسيم. من همين الان بگويم که اگر مردم فکر مي کنند هر حکومتي، ولو پيامبر اکرم(ص) در راس آن باشد، مي آيد و يک شبه مشکلات را حل مي کند، اشتباه مي کنند.»

خاتمي ادامه داد:«من هشدار مي دهم که چه اين دولت تداوم يابد و چه دولت جديد بيايد، سال آينده تورم و مشکلات جامعه از چيزي که الان هست بيشتر است. اما اگر تغيير رخ ندهد، مسير، مسير ويران کننده اي است.»

پاسخ به شايعات

سيد محمد خاتمي در بخش ديگري از سخنانش، به انصراف خود از کانديداتوري و برخي نقل‌قول‌هايي که علت اصلي انصراف او را پيغام‌هايي از سوي برخي شخصيتها مي‌دانند، گفت:«بنده واقعا از بعضي از اين حرفهايي که زده مي‌شود تعجب مي‌کنم که گفته مي شود به بنده پيغامهايي داده شده است که کنار بروم. آيا لازم است بنده قسم بخورم که اينگونه نبوده است؟ واقعا اينگونه نبوده است. »

وي افزود:«يا گفته مي شود که گفته اند تا يک نفر ديگر وارد شود و در مقابل ما قرار بگيرد. اين حرفها اصلا دور از شان ماهاست. اصلا مگر مي شود تصور کرد که بنده و مهندس موسوي با يک بازي که سرنخ آن دست ديگران باشد به صحنه آمده باشيم؟»

رئيس دولت اصلاحات تاکيد کرد:« اصلا يکي از علل کنار رفتن من اين بود که آقاي مهندس موسوي يک شخصيت اخلاقي نجيب شريف است، من هم مشهور به اخلاقي بودن هستم و اينجا احساس مي کردم که رقابت بر سر قدرت است. مي گفتند که تا شب انتخابات صبر کنيد، ولي به مردم چه بگوييم؟ بگوييم که وارد صحنه بشويد و در آخر معلوم نيست بياييم! اين بازي کردن با افکار مردم نيست؟»

خاتمي ادامه داد:« نکته ديگر اينکه، بنده به غلط يا درست، به حق يا نابحق، بيشتر براي اصلاحات جنبه نمادين دارم. من راي واقعي اصلاحات براي شخص خودم را براي اصلاحات مي خواستم. هر عاملي که باعث شود، آن راي شکسته شود، شکست اصلاحات است. اصلاحاتي که با 51 درصد موفق شود، پيروزي را در خود ندارد زيرا به هر حال از روي افراد محاسبه مي شود.»

رئيس جمهور سابق کشورمان با تاکيد بر اينکه «ما حق نداريم اين تلقي را ايجاد کنيم که اصلاحات راي بالا ندارد»، اظهار داشت:« البته همه دوستاني که در صحنه هستند شايستگي دارند، بنده هم حق ندارم آن چيزي را که واقعي است، باعث شوم تا خلاف واقع تلقي شود و استدلالهاي آقاي موسوي کاملا براي من قانع کننده است و البته بعدها وقت هست که بحث کرد. »

خاتمي به اصلاح طلبان هشدار داد:«امروز فقط بايد به پيروزي فکر کرد و اين با حضور مردم و بخصوص جوانان ممکن است. اين لحظه بسيار حساسي است و نيز دوستاني که الان در صحنه هستند بايد تدبير کنند. تاريخ ما را نخواهد بخشيد اگر بار ديگر دچار اشتباهي شويم که بعد بگوييم کاش جور ديگري مي شد.»

وي تاكيد كرد كه هدف ما بايد «پيروزي و تغيير" باشد.

انتقاد از عملكرد دولت احمدي نژاد

خاتمي در ادامه سخنانش ابراز عقيده كرد كه "آنچه اكنون در كشور تحقق مي بايد، ولو با انگيزهاي پاک و با قصد خدمت، با معيارهايي که در جامعه و قانون ماست و جزو محکمات و مسلمات ماست که براي آنها انقلاب شده و خونهاي پاک ريخته شده است، سازگار نيست.»

رئيس جمهور سابق کشورمان با اشاره به وضعيت حاکم بر اقتصاد کشور گفت:«اگر ما وضعمان خوب است و از نظر اقتصادي وضع مطلوبي داريم و از امکانات استفاده درستي شده است که مملکت قوي شود و نيازهاي جامعه و نيازهاي بنيادين جامعه پيشرو، متحول و رو به آينده تامين شود، بايد بگوييم راه درست است اما، اگر نيست راه غلط است و بايد تغيير کند.»

خاتمي با يادآوري اين نکته که در شرايطي به وضع كنوني اقتصادي و تورم دچار شده ايم که درآمدهاي سرشار داشتيم، اظهار داشت:« امروز رقباي ما که 16 سال ديگر بايد از همه آنها جلوتر باشيم، صدها ميليارد ذخيره ارزي دارند، حال آنكه طبق گزارش فروردين سال گذشته، ذخيره ارزي 5/14 ميليارد دلار است که ما با همين مبلغ دولت را تحويل داديم! يعني چيزي بر حساب ذخيره ارزي افزوده نشده است.»

وي افزود:« حالا اگر بنا به گزارشي که بعدا اعلام شد، 10 ميليارد دلار ديگر اضافه شده باشد، با در آمد بالاي 200 ميليارد در 4 سال گذشته که حدود 48 ميليارد آن را اجازه داشتند در بودجه مصرف کنند حال بر فرض 10 يا 20 ميليارد دلار هم از طريق غير بودجه اي هزينه شده باشد، حدود 120-130 ميليارد دلار مي بايست ذخيره ارزي داشته باشيم يا در جهات مناسب سرمايه گذاري شده باشد.»

خاتمي تصريح کرد:«البته سخن من، به هيچ عنوان اين نيست که سوء استفاده شده است، بلكه صحبت از سوء تدبير است. "

وي افزود: ما در اين وضعيت در تورم بالا هستيم، در حالي که با اين بحران جهاني و سقوط قيمتها در دنيا اگر پول خوبي داشتيم، مي توانستيم سرمايه گذاريهاي کلان تر و اساسي تر کنيم که اگر يک عسلويه با خون دل درست شد، چندين عسلويه داشته باشيم.

وضعيت بين المللي

رئيس موسسه بين المللي گفتگوي فرهنگها و تمدنها در بخش ديگري از سخنانش به بيان و بررسي موقعيت کنوني ايران در عرصه بين المللي پرداخت.

وي با طرح اين سئوال که «ملت بزرگ ايران آيا جايگاه خودش را در عرصه بين المللي دارد؟»، گفت:« مردم عادي ممکن است که برخوردها در فرودگاهها و فروشگاهها را ببينند که همين هم دور از شان ملت ايران است. من در بوشهر هم گفتم، ما نمي توانيم تحمل کنيم که در هيچ نقطه دنيا به يک ايراني از گل نازکتر گفته شده و توهين شود. اما مشکلات عميق تر از اين است.»

خاتمي تصريح کرد:«تاثيرگذاري که شما در دنيا داشتيد، با تاثيرگذاري که در دنيا قبلا داشتيد و نقشي که جمهوري اسلامي ايران مي توانست ايفا کند، الان مي تواند ايفا کند؟ ديروز ما را در مجامع بين المللي بيشتر تحويل مي گرفتند يا امروز؟»

وي افزود:«ممکن است بعضي ها که حاضر نيستند هزينه بعضي حرفها را بپردازند، خوششان بيايد که از جيب ملت ايران حرفهايي زده شود که فايده ندارد و زيانهايي هم دارد و آنها لذت ببرند و چوبش را ديگري بخورد.»

رئيس بنياد باران افزود:« آيا جايگاه نظام جمهوري اسلامي که بايد براي ما الگو باشد و اينقدر براي آن خون داده شده، هماني است که بايد باشد؟ اگر نيست، بايد تغيير پيدا کند. »

خاتمي سپس با طرح اين سئوال که «چگونه بايد تغيير ايجاد شود؟» اظهار داشت:«کساني که عقل و تدبير دارند بايد اولويت ها را تشخيص دهند، شرايط زمان و مکان را درک کنند و در عين پافشاري روي اصول و ارزشهاي اصلي، امنيت، حرمت، پيشرفت و برخورداري کشور را تامين کنند. ما هر برنامه اي داشته باشيم که براي تامين نيازهاي معنوي و ماديمان هزينه کمتري بدهيم و فايده بيشتر، آن برنامه خوب است.»

وي تاکيد کرد:«اگر برنامه اي هزينه داشته باشد ولي فايده نداشته باشد و يا فايده توهمي داشته باشد، آن برنامه درست نيست.»

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین